Utflykt till dinolekplatsen

Vi promenerade i det härliga vädret hit.
Dinosaurierna va väldigt spännande och roliga att klättra upp och rida på.
En dinosaurie gick att gunga på.
En annan såg väldigt hungrig ut berättade barnen, vi samtalade om vad dinosaurier kan tänkas äta. Ett barn berättade att det fanns gräsätare och köttätare.
Vi hittade spår i sandlådan, fotspår! Barnen jämförde dinosauriernas fötter med spåret i sandlådan men det va inte samma tyckte dom, alltså så tillhör spåret en annan dinosaurie som måste ha lämnat parken konstaterade barnen.
Vi åkte även ruschkana och klättrade.
Vi klättrade såklart också i nätet, som kanske kan fånga dinosaurer uttryckte barnen.
Och en stång som vi testade att åka ned för, precis som brandmän gör!
Vi upptäckte en jättestor tistel som va högre än oss alla.


Vi undersöker, funderar och samtalar

Barnen har visat ett stort intresse för insekter och småkryp, så under veckan har vi letat och undersökt de små liven som vi har hittat. Det har uppstått många funderingar som har lett till intressanta samtal mellan barnen och med oss pedagoger. Främst funderingar om djurens olika funktioner i naturen, dess olika utseenden och människors ansvar för djurens mående.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle” (Lpfö 2018).

Till barnens förtjusning har även kanin och igelkott nu flyttat in i huset som barnen har skapat.

Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka” (Lpfö 2018)

Springbubblor

Idag har vi testat på en ny variant av såpbubblor, det gick inte att blåsa ut dessa bubblor utan vi fick springa för att få ut bubblorna.

Barnen turades om, ”man måste vänta på sin tur”, ”ja, alla får prova men först måste man vänta” berättade barnen.
Sen sprang barnen fram bubblor. ”Titta!! Det blir massor dubbelbubblor”
”Titta!! Va långa mina bubblor blir”
”Jag springer och snurrar så blir det snurrbubblor”

”Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning” (Lpfö 2018).

En förmiddag i Bi-parken

Idag promenerade några Mandelblommor till Bi-parken för att leka i det härliga vädret.

Några kompisar sprang upp för en backe för att sedan…

…rulla ner!
”Wihoo! Va fort det går” Utbrast barnen
Några barn klättrade upp i tornet för att sedan åka spiralen ner. ”Jag har lärt mig det här idag, jag kan nu!”
”En kompis visade hur man gör så nu kan jag också”
”Jag kan helt själv, jag behöver ingen hjälp”
”Jag är superstark och kan hänga här hur länge som helst”
Det skapades även konstverk i sanden

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit till sin egen förmåga samt förutsättningar att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning” (Lpfö 2018).

Vi planterar om!

Vi har räknat våra paprikaplantor, 30 stycken! Vi behövde 6 hela händer för att få ihop 30 fingrar. ”Vi kan hjälpas åt” ”Ja, dina händer och mina och en kompis till, då blir det 30”

”Dom bor lite trångt”, ”Ja vi måste dela så dom kan utvecklas mer”, ”Dom får mest plats om dom växer en och en” berättade barnen, ”om vi hjälps åt så går det bäst”.

”Jorden känns härlig, mjuk och hård på samma gång”

Våra egna brasor

Flera barn pratade idag om valborg och om brasor, vi beslöt oss för att prova att skapa egna brasor. Vi funderade mycket kring vad en brasa är, hur den ser ut, vilket material den består av och hur vi skulle kunna skapa en brasa. Vi valde olika färger på pappret och sen klippte och klistrade vi.
Vilken brasverkstad!
Kreativiteten flödade och alla brasor så fina och helt unika!
Vi önskar er en trevlig valborg

Förskollärare ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper (Lpfö,2018).

Husbygge

Idag har några mandelblommor påbörjat själva bygget av Igelkotts hus.

Vi undersökte och sorterade materialet som vi tidigare har samlat ihop
Vi har utgått från barnens tidigare planering av husbygget
Under tiden som vi tillsammans konstruerade uppstod det en hel del frågor som vi kom på att Igelkott bäst kan svara på, så vi bestämde oss för att skriva ett brev till igelkott med våra frågor och funderingar på. ”Nu får vi vänta på svar” ”Undrar om Igelkott kan läsa” ”Ja och skriva, vi kanske inte förstår varandra” berättade barnen.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material
och redskap” (Lpfö18).

Utflykt och planering av husbygge

Igår var några från Mandelblomman i Biparken, med oss hade vi Igelkott.

Barnen tyckte synd om Igelkott som skulle ligga i ryggsäcken och inte se något på promenaden till och från parken, så dom erbjöd sig att bära Igelkott hela vägen vilket Igelkott tyckte var väldigt omtänksamt och trevligt.
”Kolla!! Träd som ser ut som igelkott” ”Jaa och känns stickigt som igelkottar gör” berättade barnen.
Vi samlade byggmaterial till ett hus åt igelkott.
Idag har några barn tillsammans skapat och kommit överens om en planering för husbygget till igelkott.
Barnens tankar om Igelkotts hus.

”Lyssna och kom överens”

Vi har fortsatt att arbeta med kompisboken ”lyssna och kom överens”.

Barnen har skapat bilder och berättat om bilderna kopplat till begreppet ”komma överens”
”Man ska prata med sin mun och lyssna med sina öron”
Vad betyder att man kommer överens? ”Man bestämmer tillsammans”

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö 2018).

Spännande fordon och intressant kommunikation

Under förmiddagen var det många spännande fordon utanför gården som vi kollade på länge

”Stopp! Ni förstör cykelbanan” ropade barnen högt, ”Haha…vi lagar den” svarade asfaltsarbetarna.

Barnen samtalade med varandra: ”Jaha vi visste inte”, ”Va bra att dom lagar den så vi kan cykla där igen”, ”Vi ropade stopp för vi trodde att dom gjorde fel”, ”Ja, dom hjälper vägen inte förstör den”