Blåklockans upptäcktsfärd

Idag tog vi oss på en premiärtur med vår fina vagn. Vi skulle gå på spaning efter saker som rullar.

På vår promenad hittade vi även olika buskar, löv och kojor.

I veckan har vi påbörjat vårt projekt Rulla. Vi har undersökt olika bollars form, hur de rullar på golvet samt i vår friktionsbana.

Det är spännande att se att barnen fortsätter undersöka det fysiska verbet Rulla även på egen hand efter det att vi introducerat det før barnen. Det ska bli spännande att utveckla detta vidare.

Boksamtal

Vi ska fortsätta projketet läslyfyet genom boksamtal, barnen ges då möjlighet att diskutera,reflektera boken och dess innehåll tillsammans.
  • Vi tror att boken handlar om en magisk trädkoja som barnen kliver in i och möter Dinosaurier.

-Vi tror att magi betyder att man kan skapa saker och ting.

En magiker är snäll och trollkarlar är onda.

Vi tittar på omslaget av boken och reflekterar tillsammans.

Vi tror att det är en rolig och läskig bok.

Draken ser läskig ut. Vi tycker barnen ser rädda ut. Vi tror att de är rädda för dinosaurien

Fantisera är när man hittar på saker och ting som inte är på riktigt

Verkliga saker är saker på riktigt.

En Ek finns med på bilden , en ek är ett gammalt träd.

Repstege är som en vanlig stege fast med rep.

När vi läst klartkapitlet får barnen summera det som var bäst.

Nu blev det när barnen klättrar upp för stegen.

SKA-cirklarna

Vi har tillsammans med barnen haft reflektionmöte kring förmiddagens aktiviteter kring Samtycke barn.

Till vår hjälp har vi haft våra reflektionsverktyg SKA- cirklarna.

Innan vi tittade på filmen reflekterade vi över vad samtycke var för något. Tillsammans kom vi fram till Stopp min kropp, acceptera när någon säger stopp.

Efter det inledande samtalet tittade vi tillsammans på filmen Samtycke Barn(Finns på youtube).

Efter dagens aktiviteter reflekterade vi tillsammans och det som barnen tar med sig är

Lyssna på varandra, fråga ang samtycke, berätta för varandra hur man känner.

Barnen tyckte det var viktigt att de skulle berätta för dem som inte vet tex släktingar och kompisar. Det var lika viktigt att respektera varandra hemma som på skolan och förskolan.

Samtycke barn

Idag har delar av gruppen Äventyrarna tittat på filmen Samtycke barn. Filmen handlar om vikten av att värna om sin integritet/stopp min kropp.Vi har samtalat med barnen kring filmen och dess budskap.

Efter filmen fick barnen rita det som de tyckte var det viktigaste budskapet i filmen.

Barnen fick berätta för oss varför de valde just det budskapet.

Ytspänning med kanel

Vi gör experiment igen med kanel, vatten och diskmedel. Vi undersöker ytspänningen.

Vad händer när diskmedel tillförs till en skål med kanel?

När man droppar diskmedel i vatten så åker kanelen iväg. Det beror på ytspänningskrafter som sprider diskmedlet över ytan och föser med sig kanelen åt sidorna.

vatten och kanel.

Ytspänningskrafter sprider diskmedlen över ytan och föser bort kanelen.