Måndag och tisdag

På måndag förmiddag var vi ute i ”vår” vädret och på eftermiddagen var vi inne och undersökte hur man kunde bygga t ex en bilramp eller ett hus….`

På tisdag förmiddag var vi ensamma på stora gården vi gungade och väldigt många var med i leken då vi åkte i bilen till många olika ställen, badhuset, Kolmården, Thailand mm. Det fanns mycket fantasi och barnen samarbetade och inväntade att alla stigit ombord och tagit på säkerhetsbälten.

Lite inspirationen kom från en kompis som nyss varit på semester. Hon visade några snäckor.

Violens sportlovs vecka!

Nu byggs det mycket med Duplo.
Vi har fortsatt med vårt projekt” I Bobbos väska” Vi provade på tekniken att göra ett halsband, vi skapade tillsammans Babbas halsband. Barnens reflektioner finns att läsa i spindeln.

Förskolan ska främja barnens sampel samt förmågan att skapa.
Lpfö 18
Vi har gjort om lite i vår miljö bland annat har vi tagit in lite skogs känsla. Barnen har visat intresse för olika djur både tama och vilda.
Nu kan vi tillsammans titta på hur olika djurspår ser ut.

Förskola ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för naturkunskap Lpfö 18

Blåklockans vecka 💙

Vi har varit i skogen och undersökt 🕵️‍♀️

Vi hittade en stubbe som var täckt med mossa. Vi kände efter hur mossan respektive stubben kändes. Mjukt och hårt.
Barnen upptäckte en backe och testade om det gick att rulla nedför. Det funkade!
Barnen upptäckte något i skogen. En plastpåse, ska den vara i skogen? Barnen skakade på sina huvuden. Nej, den tar vi med oss för att slänga i sorteringen där den hör hemma.
Barnen fick i uppdrag att leta efter kottar. Oj va smutsiga händerna blev i letandet.
Men kottar hittade vi! Kottar som va ätna på…hmm, vem äter kottar? Vi använder lärplattan för att söka information om denna upptäckt. Jaha! Det är ekorren, spännande.
Vi tar med oss våra fynd och undersöker dom närmare med teknik-ägget som förstorar upp. Spännande att de hur kotten ser ut på väldigt, väldigt nära håll. Vi undersökte även våra händer och våra kläders material med hjälp av teknik-ägget.

”Utbildningen ska ta tillvara på barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik” (Lpfö 2018)

Vi har även haft vattenlek, vi undersöker densitet.
Vilka djur sjunker och vilka flyter?

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskap om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” (Lpfö 2018)

Vallmon cyklar!

Idag var vi inte så många barn på Vallmon, så då fick vi tre gäster från Smörblomman som varit hos oss hela dagen. När vi var ute på förmiddagen cyklade vi till Biparken med våra cykelbussar.

Barnen tyckte det var spännande och kul att åka cykelbuss. Vi var tvungna att ha bälte och hjälm på oss. Barnen kände vinden blåsa i ansiktet när vi cyklade och de tyckte att cykeln dansade när vi körde över gruset.

På lekplatsen gungade vi, åkte rutschkana och lekte i klätterställningen.