V.9 på Gullvivan

Nu har vi äntligen fått tillbaka förskolebussen, som vi har längtat! Denna vecka åkte vi till Femöre. Vi var vid fortet, som var spännande med olika militärmiljöer. Vi såg också flera stora myrstackar. Sedan tittade vi på den fina utsikten 👌🏻
Titta gärna på bussens egna blogg.

På förskolan har vi fortsatt med sekvensberättelser. Vad de gör när de kommer hem från förskolan. Vi ritar och berättar.
Några av barnen vill även visa sina fina byggen som de gjort i veckan.

Kultur och kreativitet på Mandelblomman

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande. /Läroplan för förskolan, Lpfö -18

Yoga

Vi har introducerat barnen i yoga. Det är Brum som yogar med oss. Barnen visade stort intresse. Många barn var med och gjorde rörelserna och tyckte det var roligt medans de andra tittade nyfiket vad vi gjorde.

Lpfö18 ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande”

Violens vecka!

Barnen har tillsammans med en pedagog reflekterat över sagan som barnen skapat tillsammans förra veckan. När vi var klara skapar barnen sagan igen med rekvisitan i leken.

Förskolan ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation.(Lpfö 18)

Skapande av våra förvarings korgar går också bra.

Förskolan ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper(LpFö18

Skogspromenad


Idag har varg och troll gruppen varit ute i skogen, där vi har utforskat bland annat pinnar och löv. Barnen upplevde att det var roligt, de balanserade på stockarna och kände på snön.


Denna vecka har vi även gått promenad med vagnarna till bilparken med hela barngruppen. Där har barnen lekt, de har gungat och klättrat. För dem nya barnen var det deras första utflykt.

Läsa och berätta med Gruffalon/

Gruffalo gruppen har idag berättat sagan om Gruffalon.(läslyftet) Tillsammans med barnen dramatiserade vi sagan med både läten och rörelse.

Rörelsestund med Bamse.

Efter vår sagostund hade vi rörelsestund med hjälp av Bamse. Mycket uppskattade var dessa aktiviteter. Barnen ville upprepa denna aktivitet många gånger.

Violen v.7

Den här veckan har vi gått bildpromenad med bilderna från sagan om nallen och barnen fick själv se vilka bilder som de skulle lägga ut vartefter vi läste sagan, mycket uppskattat av barnen då själv också fick ta korten.
Barnen på Violen har börjat mycket med att sortera på olika sätt här har vi tittat på antal, färger och pratat vilka bilmärken det är på bilarna.
Vi skapar på många olika sätt, här med helt fantastiska klossar.

Det började med att några barn tog klossar och gjorde en dator, de berättade vad dom gjort ute på gården och jag skulle skriva. Sedan ställde jag frågan om vi skulle göra en saga och barnen sa ja. Vad ska den handla om och barnen började berätta för mig och jag skrev ner, sedan letade vi efter bilder på lärplattan vad barnen ville ha för bilder. Resultat blev bilder som sagan handlade om tiger, bilar, en ensam bil och en kudde fotade barnen som var vatten.

Den här veckan har vi också projicerat upp Bamse och haft rörelse till Bamses danser och sånger.Vi har tillbringat en del tid ute i snön där vi har gungat, grävt i snön och gjort snö kakor.

Förskolans uppdrag är att utbildningen ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig trygg och lärorik för alla barn( Lpfö 18)

Smörblomman v. 7

Lpfö18, s.

Mål

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställs frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

• fantasi och föreställningsförmåga.

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Vallmon v.7

Barnen läser ofta böcker för varandra i vår Läshörna
Vi har varit i skogen, där träffade vi på Vargen som hade med sig en bild på Ruff som är ledsen. Barnen tidigare blivit intervjuade av Vargen en och en men nu samlades vi i helgrupp och samtalade om olika känslor, hur man är en bra kompis och vad man kan göra om någon är ledsen eller om man själv har gjort någon annan ledsen. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” (Lpfö18)
”Vi har hittat en skattkista här!!” Ropade några av barnen när vi var i skogen. Vi samtalade om vad som kan tänkas vara i skattkistan ”guld, pengar, kanske godis, jag tror Bamse, inte Reinard räv, morötter” var några av barnens tankar. Vi har både läst och lyssnat på boken om Bamse och skattkartan i veckan. Barnen har önskat att vi ska göra skattkartor så vi hittar till skattkistan igen. Barnen tog kort med lärplattan på miljön runt skattkistan så vi inte glömmer bort tills det är dags att göra skattkartor. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära” (Lpfö18)
Barnen har önskat att vi ska bygga en glasskiosk här på Vallmon. Vi satte oss ned tillsammans och diskuterade hur vi vill att Glasskiosken ska vara och vad som ska finnas i den. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation”
Barnen har hjälpts åt att klippa remsor till glasstaket, barnen övade på turtagning i väntan på saxen. Vi funderade över hur vi skulle nå upp till taket, ”en stege” vi hittade ingen stege men vi testade alla att stå på stolar för att nå upp till taket.