Mandelblomman lär sig om träd

Idag har mandelblomman varit i skogen och tittat på träd. Vi har undersökt lönnens och björkens löv och funderat lite på varför de byter färg. Här är några teorier som kom fram:

1. För att de växer
2. För att blir långa
3. För att det blir vinter
4. För att det regnar eller blåser.

Förskolan ska ge varje barn möjlighet att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp” Läroplan för förskolan, Lpfö-18

Smörblomman v.38

På onsdagen gick hela Smörblomman till skogen. Vi hade med oss frukt och bok. Sen var det dags att utforska skogen. Några klättrade i träd, några lekte Bockarna Bruse på hinderbanan. Vi hittade även blåbär. Det byggdes på kojan och där kunde man även köpa glass.

Vi har jobbat vidare med värdegrundsfrågor och nu har alla Smörblommor gjort sin egen kompissol med där vi skrivit upp vad de tycker är viktigt att tänka på i relation till andra.

2.1 NORMER OCH VÄRDEN
”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livs­ frågor i vardagen,”

Under fredagen hade mycket kreativ lek ute på förmiddagen och inne på eftermiddagen.

Gullvivan v.38

Vi har börjat med boktipsen. Ett barn får ta hem en bokpåse och sedan ta med sig en bok tillbaka som vi sedan läser. Vi pratar också om vad vi hittar i boken som vi kan knyta till vår kompissol.

Se gärna bussens egna blogg för mer bilder.

Mandelblomman på ängen

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Alla som ingår
i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna.
” Läroplan för förskolan, Lpfö-18.

Bussdag Smörblomman, måndag och tisdag!

Den här veckan åker vi till Ekensberg (orienterings klubben), då det är andra aktiviteter vid Söra. Det var en väldigt fin skog med många motoriska utmaningar. Det känns som att vi börjar lära känna våra Fjärilskompisar lite mer, barnen hittar varandra i lite bus och hjälper även varandra i t ex gungorna som vi besökte vid Ekensberg.
Glöm inte att Förskolebussen har en egen blogg, https://blogg.nykoping.se/forskolebussen/

Blåbären var stora och fina vid Ekensberg och vi tror att det eventuellt kan vara Gruffaloblåbär, vi har nämligen sett en del spår efter Gruffalon…(en bok som vi kommer ha som en röd tråd under våra bussdagar).

Vi avslutade våra dagar som vanligt med en tystpromenad, fråga gärna era barn om hur vi gör…

Gullvivans vecka

Vi har också börjat få iordning vårt digitala rum, där barnen har fått programmera med robotarna.
Vår sommarläsning. Alla har fått ritat en av sina favoritböcker.

Mandelblommans första skogsdag

Idag har mandelblomman gått till skogen för första gången. Det kändes både nytt och bekant för barnen som varit mycket i skogen tidigare år, men nu var det ju så länge sedan. Vi övade på att ställa upp oss på led och hålla ledet under hela promenaden fram till kojan där vi stannade.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur.” Läroplan för förskolan, Lpfö-18.

Sagostund på Mandelblomman

Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats för förskolan som Nyköpings förskolor arbetar med. På Ängstugans förskola har vi valt att fördjupa oss i modulen ”Läsa och berätta”. Det betyder att vi kommer att ha ett ännu större fokus på sagor och berättelser den här terminen.

Smörblommans bussdagar, v.36 & 37

Det har varit mycket fokus på säkerhet och att lära känna fjärilskompisarna. Vi presenterar oss, sjunger namnsånger och övar på visselpipan. När en vuxen visslar en gång betyder det stopp/stanna och två gånger betyder kom hit. Och så leker vi såklart!

Vi har hittat blåbär utforskat motorikbanan, spindelnätet och alla stora stenar. Att äta alla måltider har varit utmanande och härligt. Maten smakar kanske godare ute för alla har ätit jättebra🙂

Att gunga på slänggungan har varit en favorit hos många, men oj vad kön är lång ibland…

Vi har avslutat dagarna med en tystpromenad, då har vi gått knäpptysta och blivit visade en plats vid ett träd. Där sitter man och försöker blunda och känna in omgivningen, en sorts mindfullness. Efteråt får barnen berätta om de hört eller upplevt något speciellt.

En dag hittade vi en tallsvärmarlarv, vi googlade lite fakta om den och hör och häpna den kan ligga nergrävd som puppa i 4 år!!