Halloween

Den här veckan har vi haft halloweenfest på förskolan . De barn som ville fick klä ut sig .

Först fick vi stoppa ner handen i spökets mun ( om man tordes ) 🤭 och plocka upp en glass .

Till glassen fick vi dricka blod med spindlar i .

Vi lekte några lekar bland annat sätta ögon på katten …

…. kastade frisbee av papperstallrikar dekorerade med halloween-bilder .

Som avslutning fick barnen rulla in två av sina fröknar med toalettpapper .

Det allra roligaste var att kasta runt med toalettpappret som hade suttit runt fröknarna 🙂👻🎃

Kompisvecka


Denna vecka har vi kompisvecka . Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra (Lpfö18). Vi har läst i våra kompisböcker , sjungit kompissången och gjort en tavla tillsammans .

Förskolans dag

Igår firade vi Förskolans dag som gick i bokens tecken. Vi gick genom skogen till Dambroängen, stannade till vid Kolarkojan och åt goda fruktspett.

På Dambroängen delades barnen in i fem olika grupper. Varje pedagog ansvarade för en station. Barngrupperna fick besöka varje pedagog och lyssna till sagor, ritsagor och sånger.

Därefter åt vi lunch ur våra mattermosar och till efterrätt blev det glass. Efter en härlig dag gick vi tillbaka till förskolan.

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. Lpfö 98/16

Ormbesök

På onsdagseftermiddagen fick förskolan oönskat besök på gården.Det var en svart huggorm. Vi fångade den i en plastlåda, satte på ett lock och två pedagoger åkte iväg och släppte ut den i skogen. Barnen tyckte det var ett spännande inslag.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Lpfö 98/16

Skräpplockning

På onsdagsförmiddagen gick båda avdelningarna på förskolan tillsammans ut för att plocka skräp i vår närmiljö. Vi hade fått påsar från Håll Sverige Rent via Nyköpings Kommun. I dessa plockade vi vårt skräp. Efter avslutat arbete blev det diplomutdelning till alla ”skräphjältar”.

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Lpfö 98/16

Rocka sockorna

”Rocka, rocka sockorna, rocka, rocka sockorna……”

Avd. Grön rockade sockorna i torsdags. Vi sjöng och dansade till Rocka sockorna låten. Vi pratade om att vara olika och olika är bra.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning . Lpfö98/16


Fettisdagen

Bakning

Idag har vi bakat semlor. Två barn från avd. Grön och två barn från avd. Gul var med o gjorde degen. När degen jäst klart fick varje barn rulla sin egen bulle. Barnen fick även dekorera sin egen semla innan den åts till mellanmål.Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form,läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning………………………………Lpfö98/16

Sportlov

Avd. Grön har målat en teckning tillsammans på stort papper. Vi målade med pastellfärger.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta…….” Lpfö 18

Vi gick till skolan och sorterade skräp i rätt tunna.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället. Lpfö 18