Barnkonventionen

Vi ska börja jobba med Barnkonventionen. Vi ska läsa böckerna det är 10 st . Vi läser en ny bok varje vecka . Äta mat är den första vi ska läsa . Lpfö 18 Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Målat

Nu har vi börjat med vårat projekt. Idag har vi målat prickar och Fläckar. Barnen fick tillsammans måla på ett stort papper som vi ska sätta upp på väggen . Lpfö-18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.