Sommaravslutning

Vi vill tacka föräldraföreningen för vår sommarpresent.


De yngre barnen fick gå upp på pallen och ta i mot sitt kompendium från vårat tema med Pino.

De blivande skolbarnen tackades av med varsin bok.

Även de äldre barnen fick ett kompendium utifrån temat Mamma Mu och Kråkan.

Tack alla barn och föräldrar för den här terminen. Vi önskar er en trevlig sommar 🌸🌼🌸

Lera

Vi har skapat med lera . Barnen tyckte det var spännande att få skapa en massa olika saker. När sakerna har torkat ska dom få måla dom . Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga , skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker , material och redskap .

Pratbubblor,rim och ramsor

vi har pratat om vad en pratbubbla är för något . Barnen fick själva välja vad som skulle stå i dom . Vi läste även en serietidning och en bok med pratbubblor. Och vi letade pratbubblor i serietidningen.

Vi har också gjort rim och ramsor. Barnen fick tillsammans göra en dikt om Pino . Barnen tyckte att det var spännande med dom olika sakerna så vi tänker att vi fortsätter med det .