Rocka sockorna

”Rocka, rocka sockorna, rocka, rocka sockorna……”

Avd. Grön rockade sockorna i torsdags. Vi sjöng och dansade till Rocka sockorna låten. Vi pratade om att vara olika och olika är bra.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning . Lpfö98/16


Fettisdagen

Bakning

Idag har vi bakat semlor. Två barn från avd. Grön och två barn från avd. Gul var med o gjorde degen. När degen jäst klart fick varje barn rulla sin egen bulle. Barnen fick även dekorera sin egen semla innan den åts till mellanmål.Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form,läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning………………………………Lpfö98/16

VASALOPPET

v.9 deltog barnen i vasaloppet med start i Sälen och målgång i Mora. Då vi tyvärr inte hade någon snö fick barnen springa istället för att åka skidor. Under loppet fick de fylla på energin med blåbärssoppa och banan.

Många barn tyckte det var så roligt, så de tog även ett par ärevarv.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö 98/16, s.9).

Sportlov

Avd. Grön har målat en teckning tillsammans på stort papper. Vi målade med pastellfärger.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta…….” Lpfö 18

Vi gick till skolan och sorterade skräp i rätt tunna.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället. Lpfö 18