Första hälsoeffekterna i försöket

Snart har den första månaden av försöket med sex timmars arbetsdag genomförts och projektet ser vissa otippade effekter inom försöksverksamheterna.  

Sofia jobbar som undersköterska på demensboendet Sörgården och är en av de 90 medarbetarna som är med i försöket sex timmars arbetsdag.

– Dagarna har blivit så korta nu när vi jobbar sex timmar istället för åtta! Det känns lite konstigt med de nya tiderna.  Jag märker att jag har svårt att ”komma i tid” till jobbet de dagar jag börjar jobba kl 09. Vanan när jag ska gå till jobbet har rubbats och jag kommer på mig själv med att nästan sitta och vänta på att ge mig iväg till jobbet, säger Sofia med ett skratt.

När försöket startade blev medarbetarna på försök- och referensverksamheterna inbokade på en hälsoundersökning. Under försökets gång kommer tre stora hälsoundersökningar att genomföras. En i början, en i mitten och en i slutet av försöket för att se om man kan koppla medarbetarnas hälsotillstånd till deras arbetstid.

– Den första hälsoundersökningen är gjord och det kändes bra efteråt. Innan vi gick dit fick vi fylla i en enkät med blandade frågor om hur man mår fysiskt och psykiskt på både jobbet och fritiden. Resultaten från enkäten och hälsoundersökningen gick man sedan igenom tillsammans med hälsoföretaget för att se om det var något som man behöver följa upp till nästa gång, berättar Sofia.

– Det visade sig när vi efteråt pratade med varandra på jobbet att många av oss behöver lite bättre flås och någon behövde få koll på kolesterolet. Så vi var några som bestämde oss för att köpa gymkort tillsammans. Orken och tiden att träna efter jobbet fanns inte förut då man behövde åka hem direkt till familjen. Men nu får vi möjlighet i och med projektet och vi kände att vi ville göra en gemensam aktivitet. Genom hälsoundersökningarna under hela projektet får vi kvitto på hur vi mår, så vi vill se om vi kan förbättra våra resultat till nästa gång, berätta Sofia hoppfullt.

Träningsskorna är på. Sofia med kollegor har köpt gymkort och har börjat gå till gymmet tillsammans.

 

19 dagar in i försöket…

Nu har försöket med 6 timmars arbetsdag pågått i 19 dagar och vid avstämningen i projektgruppen gick man igenom starten och de frågor som dykt upp.

Både medarbetare, tjänstemän och politiker var nöjda med invigningen.  Media var inbjuden och det blev inslag i lokalpressen med artikel i Sörmlands Nyheter och SVT Sörmland.

https://www.sn.se/nykoping/nu-ar-sextimmarsdagen-i-gang-det-ar-val-bra/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sex-timmars-arbetstid-pa-forsok-i-nykoping

Nu har försöket satt igång men fortfarande dyker det upp frågor och situationer som projektet behöver titta på. Projektets styrgrupp ses ungefär en gång i månaden. Samma gäller för projektuppföljningsmötena på försöksboendena där även medarbetare får vara med om de vill. Mötena är till för erfarenhetsåterföring och att ta upp bra saker, mindre bra saker och saker som kan förbättras inom områden som avtal, kommunikation, scheman, enkäter med mera. Idag gick den första frågeenkäten ut till samtliga deltagare i försöket. mer om den i ett eget inlägg framöver.

Mindre Ob-tillägg än tidigare

En synpunkt som inkommit från medarbetarna handlar om att medarbetare som tidigare arbetade 100 procent eller runt 100 nu får mindre i OB-tillägg (ersättning för obekväm arbetstid). Det beror på att de nu inte arbetar lika mycket på obekväm arbetstid som tidigare. Kommunens HR-chef, Madeleine Fälleskog, kommer undersöka frågan.

Effekten hos brukarna

En annan fråga som funnits internt men som också ställdes via vår blogg är möjligheten att mäta effekten av försöket hos brukarna. Försöket är från början tänkt att endast vara inriktat på medarbetarna och effekten på dem.  Projektet diskuterade frågan och kommer fortsätta titta på om, och i så fall hur, det går att mäta effekten även hos brukarna.

Tid mot tid

Det kom upp även hur kommunen vill hantera utbildningstillfällen som kan vara längre än 6,5 timmar. Exempelvis om det är utbildning efter ett arbetspass, exempelvis arbetsplatsträff. Styrgruppen kom fram till att det ska hanteras som innan försöket, att man byter tid mot tid

Ändring i effektmål

Det framkom en otydlighet i hur projektet ska mäta effektmålet ”Minskning av arbetsskador, tillbud och avvikelser”. Kommunen uppmuntrar att man rapporterar avvikelser då det är en kvalitetsäkring av verksamheten. Så att mäta en minskning av avvikelser skulle ge felaktiga signaler. Istället funderar projektet på om det går att utveckla delmålet till att handla om ”säkrare arbetsplats” med indikatorer för Minskning av arbetsskador och tillbud.  Då behöver man först utreda vilka nyckeltal man kan mäta för att få fram ett resultat.

Några representanter från projektet. F.v: Nathalie Gauffin enhetschef Sörgården, Karin Lindgren verksamhetschef SÄBO, Minela Sarac enhetschef Hållet, Rolf Jonsson projektledare, Niklas Franzén kommunalråd, Veronica Andersson ordf. Vård- och omsorgsnämnden, Gunnar Hellquist ekonom, Lova Sima kommunikatör, Madeleine Fälleskog HR-chef, Malin Hagerström kommunalråd, Fredrik Dahlin, ekonomichef division Social omsorg.

Invigning av försök med sex timmars arbetsdag

Invigningen av Nyköpings kommuns försök med sex timmars arbetsdag gick av stapeln på Hållets äldreboende.

På plats vid invigningen var politiker, personal från boendena och tjänstemän från kommunen samt hyresgäster. Tillsammans firades starten med traditionsenligt mingel, band-klippning och tal.

Nicklas Franzén, kommunalborgarråd, och Veronica Andersson, ledamot och ordförande i Vård- och omsorgsnämnden klipper bandet vid invigningen och starten av sex timmars arbetsdag.

– Jag är stolt över att vi vågar ta det här steget och försöker göra något åt vårdpersonalens situation. Hela landet har en utmaning i att hantera sjuktalen och efterfrågan på personal inom vården och med det här försöket sätter vi Nyköping på kartan, säger Nicklas Franzén, kommunalborgarråd i Nyköping som var en av politikerna som klippte bandet vid invigningen.

 

Totalt kommer ca 90 medarbetare att delta i försöket som kommer pågå i 1,5 år. Under den tiden behåller personalen sin heltidslön men arbetar sex timmar per dag.

F.v. Theresia, Laila och Annette som är nyanställda.

– Det är första dagen här för mig och Theresia, berättar Laila. Hon  jobbade redan inom kommunen fast inom ett annat område innan hon sökte till Hållet.

– Jag märkte att jag saknade att jobba med äldre. De ger mig energi och att byta arbetsplats, se nya miljöer och träffa nya människor ger också energi. Jag hade läst att kommunen skulle göra ett försök med sex timmars arbetsdag så jag höll utkik.

Annette som kommer från privat sektor hade också hört talas om att kommunen skulle genomföra ett försök med sex timmars arbetsdag och var intresserad av att vara med.

– Jag höll ett vakande öga och när de annonserade efter personal så sökte jag, berättar Annette.

Både Annette och Laila är överens om att de bortplockade delade arbetspassen kommer att göra stor skillnad för de anställdas arbetsmiljö.

– Att inte vara tvungen till arbetsuppehåll tre timmar mitt på dagen, då man oftast inte hinner hem eller inte har möjlighet att vila då lokalerna man arbetar i inte är utformade för det, kommer att göra stor skillnad för vårt välbefinnande.

– Jag tror att det här försöket i slutändan kommer visa på en minskning i personalkostander, säger Annette övertygat.

Solveig Jägeberg, hyresgäst.

Ulf Hagström och Solveig Jägeberg är hyresgester på Hållets äldreboende och har kommit ned för att vara med på invigningen. Solveig tycker det är bra att personalen får möjlighet att vara med i ett försök om förkortad arbetstid. Hon säger att hon gärna hade velat prova sex timmars arbetsdag själv när hon arbetade men att det inte fanns några sådana möjligheter då.

Ulf Hagström, hyresgäst.

Ulf berättar att han en gång varit kommunanställd som parkarbetare. Han tycker försöket med förkortad arbetstid är bra.

– De har så dåligt betalt och deras jobb är slitigt. Nu när de får lite mer fritid kanske de hinner fixa med saker där hemma. För hemma finns det alltid saker som måste göras, säger Ulf innan han rullar upp till sin avdelning.

Inför starten av försöket 6 timmars arbetsdag

Snart är dagen här för starten av ett försök med sex timmars arbetsdag. Den 1 mars påbörjar ett 18 månader långt försök på två särskilda boenden i Nyköpings kommun.

Beslutet att genomföra försöket togs av Nyköpings kommunstyrelse den 6 november 2017. Sedan dess har projektet 6 timmars arbetsdag arbetat igenom ett upplägg och förberett verksamheterna som ska vara med.

Syftet till försöket med 6 timmars arbetsdag är att undersöka hur förkortad arbetstid får betydelse för medarbetarnas hälsa, möjlighet att balansera arbete och fritid samt som ett led i att attrahera fler undersköterskor till kommunen.

Försökverksamheter

Två särskilda boenden (äldreboenden) i kommunens regi samt två likvärdiga referensverksamheter kommer att ingå i försöket.

Hur valde ni ut vilka som skulle vara med?

– Försöksverksamheterna har valts ut med stöd av kommunens HR-avdelning utifrån vissa förvalda kriterier. Eftersom politikerna gärna ville prova på något av våra särskilda boenden så gällde det att hitta vilka som redan har en hög tjänstgöringsgrad för att kunna mäta effekter av sänkningen i arbetstid. Sen behövde vi hitta lämpliga storlekar på enheter och antal medarbetare för att kunna få bra referenser att jämföra med, berättar HR-chefen Madeleine Fälleskog som är projektbeställare.

Målen med 6 timmars arbetsdag

Målen med försöket togs fram på en workshop ihop med ansvariga politiker, projektgrupp, styrgrupp och olika berörda medarbetare och fackliga representanter. Det är viktigt att effekten av försöket är mätbart. Målen som projektet satt upp är:

  • Mer ork för medarbetarna när det gäller jobb och fritid och tid för återhämtning
  • Förbättrad hälsa för medarbetarna
  • Minskning av arbetsskador och tillbud
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Minskad kostnad för sjuklön
  • Ökat samarbete
  • Medarbetarna ska bli mer nöjda med arbetet
  • Kommunen ska bli en attraktivare arbetsgivare

Mätningar av effekten görs innan, under och efter försökstiden på försöksboendena och vid referensverksamheterna. Resultaten redovisas sedan när försöksperioden är avslutad.

1 mars invigning

Den 1 mars klipps bandet för projektets början och innan dess håller projektet att se över de sista detaljerna inför starten.

Är det något som fortfarande hänger i luften inför starten?

Rolf Jonsson, projektledare.

– Nu är vi alla taggade inför starten 1 mars efter ett stort arbete av alla inblandande att få rekryteringar, scheman, riktlinjer, enkäter mm på plats. Det ska bli spännande att fortsättningsvis följa upp hur projektet fortlöper, säger Rolf Jonsson, projektledare för 6 timmars arbetsdag.