Om bloggen

6 timmars arbetsdag

Bloggen 6 timmar projekt startades av projektgruppen för att berätta om planerandet och genomförandet av försöket med 6 timmars arbetsdag i Nyköpings kommun på två särskilda boenden.

Målet med projektet är att driva försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag inom Division Social omsorg med syfte att främja en bättre arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare vilket ger ökad kvalitet för boende. Försöket kommer pågå mellan 1 mars 2018 till 30 augusti 2019.

Det är ca 90 medarbetare som kommer att medverka i projektet, två försöksboenden och två referensboenden. I försöket förkortats arbetstiden till 6 timmar per dag för personal som arbetar heltid. Samtidigt ska personalen ha kvar sin heltidslön.

Projekt är helt nytt för kommunen och det ligger i projektet att arbeta fram svar på alla frågor som kommer under projektets gång. Intresset för projektet är stort både inom kommunen men även utifrån och för att intresserade ska kunna följa försöket har denna blogg kommit till.