9 månader in i försöket med sex timmars arbetsdag

Nu har nio månader gått med projektet sex timmars arbetsdag och jag som projektledare har varit uppe i Kommunstyrelsen och berättat om statusen i projektet.

Under våra nio månader har projektarbetet bestått till stora delar av olika uppföljningsmöten, planering och månadsvis avrapportering till styrgruppen.

Projektet följs upp månadsvis med chefer och personal på försöksboendena för att diskutera bra saker, mindre bra saker och saker som kan förbättras.

Projektets referensgrupp fortsätter att träffas varannan månad. Där ingår HR representanter, enhetschefer, fackliga företrädare och representant från företagshälsan. I början av planerandet av projektet deltog även politiker i referensgruppen. Men när projektet skulle starta övergick referensgruppen istället till att bestå av olika deltagare från verksamheten.

Enligt projektet är medarbetarna på försök- och referensverksamheterna inbokade på tre hälsoundersökningar under projektets gång. Den första hälsoundersökningen genomfördes under våren 2018 och den andra under hösten 2018 vilken utvärderas för närvarande och resultat från den ska vara tillgängliga i mitten av januari 2019. Den tredje startas i månadsskiften mars-april 2019.

Utmaningar

Det har varit en stor utmaning att planera upp undersökningstillfällen ihop med leverantören. Bland annat med att alla deltagare ska hinna genomgå hälsoundersökningen under samma tidsperiod men även så har det varit problematiskt att sammanställa resultaten.

Varannan månad genomförs det även interna enkäter från vår HR-avdelning med syfte att samla in synpunkter från deltagarna. Det blir ytterligare ett bidrag till att kunna utvärdera effektmålen. Just nu utvärderas enkät nr 4 i projektet.

Uppföljning av Effektmålen

Uppföljning av Effektmålen Utifrån de båda hälsoundersökningarna och de interna enkäterna har vi ändå börja se några resultat utifrån de satta effektmålen:

Mer ork- Jobb fritid, kraft kvar till fritid, tid för återhämtning
Personalen på försöksboenden upplever att de hinner återhämta sig och samtidigt göra något på sin fritid, får bättre balans, livssituation och klart bättre möjlighet till återhämtning. Personalen på försöksboenden lägger mer kvalitetstid på jobbet, samtidigt som de är mindre stressade och har en bättre fritid med mer ork

Minskade sjukskrivningar
Effekt kan ännu inte mätas.

Förbättrat hälsotillstånd
Hälsoundersökningar visar att arbetsrelaterad stress ger höga utslag på samtliga boendena, dock mindre på de två försöksenheterna.

Säker Arbetsmiljö
Personalen på försöksboenden har mer fokus på sina arbetsuppgifter och upplever bättre arbetsmiljö.

Ökat samarbete och lösningsfokus
Både chefer och medarbetare på försöksboenden berättar att det personalmässigt varit en av de lugnaste och smidigaste somrar de haft och personalen har haft mer tid att arbeta mer med anhörigstöd. Man har kunnat gå ned i personalstyrka och inte behövt ta in vikarier och skapat ett behov av att jobba fram en effektiv struktur i arbetet i vem som gör vad.

Nöjd med sin arbetssituation som helhet
Personalen har berättat att de i dag kände av ett lugnare tempo på arbetsplatsen och att har mer tid för omsorg om hyresgästerna än de haft tidigare. De två försöksverksamheterna har inför försöket behövt anställa mer personal för att täcka upp schemat. Det har internt inneburit att det blivit fler att dela arbetsuppgifterna med och personalen har uttryckt att det är kul med nya kollegor men också ställer andra krav på samarbete. Den nya arbetssituationen har skapat ett behov av att jobba fram en effektiv struktur i arbetet i vem som gör vad.

Positiva kommentarer från personalen
”Bra betalt, mera lön som 75% än 100%.”
”Upplever mer fritid, har mer tid över, fungerar väl.”
”Får en helg” med familj/vänner även om man arbetar helg pga. kortare pass. 
”Upplever mer tid på arbetet för uppgifter, mer tid för de boende.”
”Slipper delade turer.”
”Upplever sig piggare på jobbet än tidigare.”
”Har inte dåligt samvete vid egen sjukdom.”  
”Kan ge mer kvalitativ bra omvårdnad för de boende då det finns mer tid.”
”Upplever minskad stress. Lättare att varva ner efter jobbet.”
”Utrymme för egen planering av arbetsdagen.”


Negativa kommentarer från personalen
”Färre lediga dagar i sträck, upplevs av dem som jobbat 75% även förut.” ”Behöver längre återhämtning än en dag, optimalt är minst två dagar.”
”Mer personal gör det rörigare i fördelning av arbetsuppgifter (primärt).” ”Konflikter med nyanställda. Svårt som nyanställd att komma in i en sammansvetsad arbetsgrupp.”

Vad händer härnäst

Det är planerat en workshop med referensgruppen i början av januari 2019. Vidare så fortsätter uppföljningarna under våren och det finns en stor förhoppning att det snart ska gå att presentera något mer mätbara resultat från enkäter och hälsoundersökningar.

Det är också viktigt att förbättra samarbete och planering med leverantören av hälsoundersökningar ytterligare samt kunna få en korrekt redovisning av sjuktalen ur våra interna system.

Vi har även börjat titta på eventuella nya placeringar inom kommunen för övertalig personal efter projektets avslut.

Det har gjorts jämförelser mellan arbetsmiljömätningarna för 2016 och 2018 på både försöks- och referensboendena. Det materialet ska vi gå igenom för att se om det går att se några större skillnader.

Projektets slutrapport kommer att vara klar i mitten av september 2019.

Några medarbetare höll i Nyköpingskommuns Instagramkonto, jobbainykoping, i två veckor. Här är ett av deras inlägg: https://www.instagram.com/p/BphHCEdhRc2/

2 reaktioner till “9 månader in i försöket med sex timmars arbetsdag”

  1. Intressant läsning! Jag följer projektet med spänning! Jag undrar emellertid hur de boende upplever förändringen som 6 timmars arbetsdag har inneburit?

    Allt gott!

    1. Hej, denna fråga om brukarperspektivet la vi in som ett extra effektmål. Den är dock svårt att mäta då vi idag bara har brukarenkäten som går ut en gång per år att utgå ifrån. Och den enkäten görs i vår, så resultatet får vi först i höst. Däremot kan vi ta din fråga och göra en ”stickkontroll” hos de boende och göra ett inlägg här! Inte så vetenskaplig men som en temperaturmätning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.