Hög trivsel och engagemang trots stress

Nu har första delen av hälsobedömningen bland projektets deltagare analyserats och resultaten har presenterats. Hälsobedömningen är en viktig del i projektet och många medarbetare har uppskattat att få göra den.

Foto: fotoakuten.se

Projektet startade i mars i år och nu är första hälsoundersökningen genomförd. Både deltagare som aktivt är med i försöket men också de som ingår i referensgrupperna har fått genomföra bedömningen. För de som arbetar på försöksenheterna är det obligatoriskt medan medarbetarena på referensenheterna får välja. Ändå har de flesta valt att delta.

Hälsoprofilbedömningen görs för att projektet ska kunna göra mätbara bedömningar av försöket utifrån de satta målen. Kartläggningen genomförs på individnivå, däremot utgår statistik från gruppnivå.

Företagshälsovården ansvarade för att genomföra HALU-undersökningen som ger en helhetsbild av områdena hälsa, arbetsmiljö och livsstil. Medarbetaren går sedan igenom sin hälsostatus med en sjuksköterska och får bl.a. råd om vad som kan förbättras med eventuella livsstilförändringar.

Foto: Nyköpings kommun

Ansvarig sjuksköterska Susann summerar den första hälsobedömningen med att den fysiska ohälsan och arbetsrelaterad stress ger höga utslag på samtliga boendena, dock mindre på de två försöksenheterna. Susann som gjort HALU-undersökningar på flera olika arbetsplatser upplever ändå att det finns ett engagemang hos personalen i projektet som är påtaglig högre än på andra arbetsplatser hon bedömt.

– Deltagarna har visat högt engagemang för sitt arbete och sina kollegor. Undersökningen visar också på att många känner meningsfullhet med sitt arbete och att många trivs på arbetsplatsen. Sedan finns det resultat som man behöver titta närmare på, både vad gäller arbetsmiljön och livsstil. Men deltagarna verkar vara motiverade av att vilja förändra sin situation, trots en ofta nedsatt ork. En förklaring till den positiva inställningen kan vara att man får delta i det här projektet som synliggör dem som grupp vilket ger energi och arbetsglädje. Det har också framkommit att man önskar att även andra arbetsgrupper ska få ta del av de positiva effekterna som kan komma ur projektet på sikt, berättar sjuksköterskan Susann som gjort de flesta av undersökningarna.

Nästa hälsobedömning kommer genomföras under hösten. I och med det får projektet data för att kunna börja göra jämförelser. Fram till dess får de berörda enheterna med dess personal fundera på sina resultat och vad de innebär.

Hälsoprofilbedömningen innehåller:

  • En webbenkät med frågor om livsstil, arbetsliv och hälsa. Webbenkäten genomförs konfidentiellt.
  • Mätning av längd, vikt, midjemått och blodtryck, samt provtagning av blodglukos, Hb och kolesterol.
  • Samt ett konditionstest på cykel.Svaren från enkäten och undersökningen blir sedan grund till det personliga samtalet där individen erbjuds sätta upp privata hälsomål att följa upp.

2 reaktioner till “Hög trivsel och engagemang trots stress”

  1. Vilket bra projekt som ni har startat och så spännande att följa er utveckling.

    Missa inte att tittat på andra organisationer som också har gjort hälsoprofilsbedömningar i deras organisation. Då det har visat sig att då man lyfter frågan kring hälsa och motion så har fler anställda aktiverat sig själva, trots att de inte har gått ner i tid till 6 timmars arbetsdag. Dvs så att man kan jmf äpplen med äpplen, päron med päron.

    1. Ja vi har haft frågan uppe till diskussion ett flertal gånger ang. hur resultatet från hälsoprofilsbedömningar bidra till utvärderingen av våra effektmål för just 6 timmars arbetsdag. Vi gör även hälsoprofil på referensboenden som inte har 6 timmars arbetsdag så det ska bli intressant att se utfallet i slutändan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.