Projektledaren berättar om projektet

Rolf Jonsson, projektledare.

Hej, jag heter Rolf Jonsson och är projektledare för Nyköpings kommuns försök med sex timmars arbetsdag. Detta är ett mycket spännande initiativ med många positiva och engagerade medarbetare vilket ger goda förutsättningar till ett lyckat genomförande. Jag tänkte i det här inlägget berätta i stora drag om hur vi tänkt kring projektet.

Beslutet

Nyköpings kommun beslutade hösten 2017 att genomföra försöket med 6 timmars arbetsdag. Försöket skulle genomföras inom äldreomsorgen.

Syftet till försöket med sex timmars arbetsdag är att undersöka hur förkortad arbetstid får betydelse för medarbetarnas hälsa, möjlighet att balansera arbete och fritid samt som ett led i att attrahera fler undersköterskor till kommunen.

Projektmål

Projektmålet som jag fick på mitt bord hösten 2017 var att utarbeta en plan för genomförandet av försöket med sex timmars arbetsdag inom vård och omsorg i Nyköpings kommun. Start i mars 2018 och med avslut och utvärdering under augusti 2019. Det var kort om tid att få ihop det men samtliga inblandade har tagit ansvar för sina områden och bidragit till att vi kunde starta på utsatt tid.

Finansiering

Inom Division Social omsorg, där de båda försöksboendena ligger, får ett riktat tillskott från kommunstyrelsen i budgeten. Det avser att täcka merkostnader, utöver ordinarie budget inklusive kostnader för utökad personal respektive för hälsokontroller.

Projektdeltagare i övrigt finansieras inte specifikt utan de ingår i ordinarie budget som exempel projektledare, styrgrupp, projektmedlemmar inom ekonomi, HR, kommunikation, hantering av scheman med mera.

Personal

I försöket förkortats arbetstiden till 6 timmar per dag för personal som arbetar heltid. Samtidigt ska personalen ha kvar sin heltidslön. Även personal som arbetar heltid med delvis tjänstledighet har erbjudits att arbeta 6 timmar per dag med heltidslön.

I försöket anställdes ett antal årsarbetare för att kompensera bortfallet av arbetstid. Detta innebär att den totala arbetstiden jämfört med före försöket blir oförändrad. I försöket blir det däremot fler undersköterskor som delar på arbetstiden.

Effektmål

Första workshopen med representanter från bl.a. HR, facken, politiken, verksamheten Social omsorg.

Effektmål togs fram vid en workshop med representanter från berörda verksamheter, politiken samt fackliga representanter under hösten 2017.

Projektet ska mäta följande effektmål hos personalen som ingår i försöksverksamheten:

  • Mer ork- Jobb fritid, kraft kvar till fritid, tid för återhämtning
  • Minskade sjukskrivningar
  • Förbättrat hälsotillstånd
  • Minskning av arbetsskador och tillbud
  • Ökat samarbete och lösningsfokus
  • Nöjd med sin arbetssituation som helhet

För att mäta dessa effektmål har vi behövt ta fram olika mätbara indikatorer som vi följer upp i olika uppföljningsrapporter. Mer om det i senare inlägg.

Försöksenheterna

Försöksverksamheterna omfattar två äldreboende och två andra motsvarande boenden som utgör referenser i utvärderingen.

Försöksverksamheten omfattar Hållets äldreboende med 26 medarbetare samt enheten Sörgården på Arkens demensboende med 9 medarbetare.

Väverskan med 30 medarbetare utgör referens för Hållet äldreboende och Fruängskällans enhet BVB med 9 medarbetare utgör referens till Sörgården.

Kriterier för valet av försöksenheter;

  • Politiken ville att just äldreboenden skulle genomföra försöket.
  • Det behövde vara äldreboenden med högst tjänstgöringsgrad, för att få kontinuitet.
  • Kunde inte vara grupp/servicebostäder p.g.a. att journätterna krånglade till det.
  • Hitta lämpliga storlekar och antal personal för att få bra jämförelser mellan försöks och äldreboenden.

Projektorganisation

Styrgrupp

Projektets styrgrupp träffas en gång varje månad. Inför varje styrgruppsmöte finns en skriftlig statusrapport utskickad.  I styrgruppen ingår projektets beställare, HR-representanter, kommunikatör, ekonom samt nämndtjänsteman från nämnden Vård- och omsorg.

Referensgrupp

Projektets referensgrupp träffas varannan månad. I referensgruppen ingår HR representanter, enhetschefer, fackliga företrädare och representant från företagshälsan. Vid varje referensgruppsmöte informeras deltagarna om projektets framskridande.

Projektuppföljning

Jag följer upp projektet månadsvis med cheferna på försöksboendena för att diskutera bra saker, mindre bra saker och saker som kan förbättras. Vid speciella frågor träffar även jag cheferna på de två referensboendena

Erfarenhetsåterföring

Förutom avstämningar inom projektet samlar vi halvårsvis in vad som fungerat bra, sämre och vilka möjliga förbättringar som finns att göra.

Närmast i tiden…

Vi kommer närmast att presentera resultaten av vår egen enkät som bygger på effektmålen med frågor kring mjukavärden och innan sommaren kommer vi att presentera den första stora hälsoundersökningen som ska följas upp två gånger till innan försökets slut. Vi har i tidigare inlägg berättat om några direkta effekter som hälsoundersökningen gav. Så det ska bli spännande att se fortsättningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.