19 dagar in i försöket…

Nu har försöket med 6 timmars arbetsdag pågått i 19 dagar och vid avstämningen i projektgruppen gick man igenom starten och de frågor som dykt upp.

Både medarbetare, tjänstemän och politiker var nöjda med invigningen.  Media var inbjuden och det blev inslag i lokalpressen med artikel i Sörmlands Nyheter och SVT Sörmland.

https://www.sn.se/nykoping/nu-ar-sextimmarsdagen-i-gang-det-ar-val-bra/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sex-timmars-arbetstid-pa-forsok-i-nykoping

Nu har försöket satt igång men fortfarande dyker det upp frågor och situationer som projektet behöver titta på. Projektets styrgrupp ses ungefär en gång i månaden. Samma gäller för projektuppföljningsmötena på försöksboendena där även medarbetare får vara med om de vill. Mötena är till för erfarenhetsåterföring och att ta upp bra saker, mindre bra saker och saker som kan förbättras inom områden som avtal, kommunikation, scheman, enkäter med mera. Idag gick den första frågeenkäten ut till samtliga deltagare i försöket. mer om den i ett eget inlägg framöver.

Mindre Ob-tillägg än tidigare

En synpunkt som inkommit från medarbetarna handlar om att medarbetare som tidigare arbetade 100 procent eller runt 100 nu får mindre i OB-tillägg (ersättning för obekväm arbetstid). Det beror på att de nu inte arbetar lika mycket på obekväm arbetstid som tidigare. Kommunens HR-chef, Madeleine Fälleskog, kommer undersöka frågan.

Effekten hos brukarna

En annan fråga som funnits internt men som också ställdes via vår blogg är möjligheten att mäta effekten av försöket hos brukarna. Försöket är från början tänkt att endast vara inriktat på medarbetarna och effekten på dem.  Projektet diskuterade frågan och kommer fortsätta titta på om, och i så fall hur, det går att mäta effekten även hos brukarna.

Tid mot tid

Det kom upp även hur kommunen vill hantera utbildningstillfällen som kan vara längre än 6,5 timmar. Exempelvis om det är utbildning efter ett arbetspass, exempelvis arbetsplatsträff. Styrgruppen kom fram till att det ska hanteras som innan försöket, att man byter tid mot tid

Ändring i effektmål

Det framkom en otydlighet i hur projektet ska mäta effektmålet ”Minskning av arbetsskador, tillbud och avvikelser”. Kommunen uppmuntrar att man rapporterar avvikelser då det är en kvalitetsäkring av verksamheten. Så att mäta en minskning av avvikelser skulle ge felaktiga signaler. Istället funderar projektet på om det går att utveckla delmålet till att handla om ”säkrare arbetsplats” med indikatorer för Minskning av arbetsskador och tillbud.  Då behöver man först utreda vilka nyckeltal man kan mäta för att få fram ett resultat.

Några representanter från projektet. F.v: Nathalie Gauffin enhetschef Sörgården, Karin Lindgren verksamhetschef SÄBO, Minela Sarac enhetschef Hållet, Rolf Jonsson projektledare, Niklas Franzén kommunalråd, Veronica Andersson ordf. Vård- och omsorgsnämnden, Gunnar Hellquist ekonom, Lova Sima kommunikatör, Madeleine Fälleskog HR-chef, Malin Hagerström kommunalråd, Fredrik Dahlin, ekonomichef division Social omsorg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.