Till eftertanke…

…vad är det egentligen, eftertanke? Är det en reflektion? Är eftertanken för din eller någon annans skull? Kan du lära dig något av eftertanken? Hur använder du eftertanke i ditt jobb? Hur kan det se ut? Har eftertanke med kunskap att göra? Tålamod? Lyhördhet? Konsten att lyssna? Fundera en stund, för att sedan läsa nedanstående dikt…värt att tänka på för dig som vårdare och i allra högsta grad för dig som chef som har en ledande roll på många sätt. 

Till eftertanke

Om jag vill lyckas

med att föra en människa mot ett bestämt mål,

måste jag först finna henne där hon är

och börja just där.

Den som inte kan det

lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon

måste jag visserligen förstå mer än vad han gör

men först och främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det,

så hjälper det inte att jag kan mer och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av

den andre i stället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa

och därmed måste jag förstå

att detta med att hjälpa inte är att vilja härska,

utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta

så kan jag heller inte hjälpa.

Sören Kirkegaard

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *