Till dig som är anhörig

Sedan år 2009 är alla kommuner enligt lagen skyldiga att erbjuda sina medborgare anhörigstöd. Jag har av den anledningen besökt Anhörigcenter i Nyköping för att mer ingående ta reda på vad kommunen faktiskt har att erbjuda:

Anhörigcenter kan beskrivas som det andra steget i anhörigstödet, då det första steget är din kontakt med boendepersonalen. Boendepersonalen är skyldig att erbjuda dig någon form av anhörigstöd, och det brukar oftast bestå i formen av avlastande samtal, där personalen fungerar som ett bollplank för dig. Samtalet handlar alltså aldrig om din närstående. En del känner dock inte att det räcker med att prata med boendepersonalen, utan vill ha något mer. Det är då du som är anhörig och över 18 år kan komma i kontakt med Anhörigcenter.

Anhörigcenter bedriver såväl enskilda samtal som gruppsamtal, där du som anhörig kan träffa andra personer som befinner sig i likartade situationer som dig själv. Anhörigcenter arrangerar även anhörigutbildningar, där du kan få lära dig mer om hur det är att vara anhörig till någon som till exempel lider av missbruk eller psykisk ohälsa. Framöver kommer det även att sändas ut ett program för höstens aktiviteter (mer information om detta kommer även att läggas ut på Anhörigcenters hemsida). Tematräffar, diverse utbildningar och samtalsgrupper är några av de aktiviteter som emellertid är planerade.

Vidare så kan även Anhörigcenter hjälpa dig att komma i kontakt med andra aktörer som kan stödja dig; Anhörigcenter bedriver inga kurativa samtal, utan tillhandahåller stöd- och samverkanssamtal. Ditt behov kanske är större än så, och då kan Anhörigcenter lotsa dig rätt.

Oerhört många människor kan definieras som anhöriga, och även om varje människas livssituation är unik i sig, så finns det mycket att hämta hos varandra. Hur ser dina behov ut? Vänd dig till Anhörigcenter, samverka med andra, och ta möjligheten att själv finns som ett stöd för andra anhöriga! Kom ihåg att du alltid kan välja att vara anonym. Ingen dokumentation eller journalföring sker i samband med din kontakt med Anhörigcenter. Total tystnadsplikt råder!

Telefontider (Anhörigcenter ringer alltid upp om du lämnar ett meddelande på telefonsvararen):

Måndag: 08.30-10.00

Onsdag: 08.30-10.00

Torsdag: 13.00-14.30

Kontaktuppgifter:

Telefon: 0155-45 74 10

Mail: anhorigcenter@nykoping.se

www.facebook.com/anhorigcenterinykoping

Odd Fellows gränd 1, Anhörigcenter

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *