Fyra röster om vården

En brukare, en enhetschef, en anhörig och en vårdare har fått i uppdrag att svara på tre frågor om vad som är viktigt för dem i deras möte med LSS-verksamheten:

  • 1. Vad utmärker en bra vårdare?

Brukaren: -Det är svårt att säga, men vänlighet är viktigt. Personalen ska inte vara slö. Det är viktigt att dom utför jobbet, att inte jag måste fråga om hjälp hela tiden, utan att det bara görs.

Den anhöriga: Ärlighet och lyhördhet. Att vårdaren ser min närstående som den individ den är och ser dennes behov. Att vårdaren respekterar både mig och min närstående. Ett bra, äkta och professionellt bemötande.

Personalen: -Insikten i att du är där för att stödja en person att få leva sitt liv som den vill. Att se att dina värderingar som vårdare fortfarande är bara dina egna värderingar och inget du ska lägga över på dem du arbetar för på ditt jobb.

Chefen: -En person som jag kan lita på, som gör det hen ska och som jag kan räkna med. En bra vårdare låter alltid brukaren ha huvudrollen i sitt liv. En bra vårdare kan även sätta ord på det hen gör och är därmed medveten om sitt agerande och vill och kan reflektera över det. En vårdare som ser jobbet som ett givande uppdrag brukar ha en nyfikenhet med sig i varje möte som i sig ger mer än både en klapp på axeln eller en bra löneåterkoppling.


 

  • 2. Vad behövs för att du ska känna dig trygg med den personal du möter?

Brukaren: -Jag behöver kunna lita på personalen, att dom inte rotar bland mina grejer när dom är själva i min lägenhet. Jag vill kunna prata med dom om allt möjligt och att dom lyssnar på mig. Jag vill veta att personalen inte pratar med andra om sånt som jag säger till dom.

Den anhöriga: En god och rak kommunikation. Att jag känner att personalen är närvarande och lyssnar på mig och bekräftar att jag är viktig för min närstående. Annars finns risken att jag känner mig i underläge. Det är såklart också viktigt att jag ser och hör att min närstående får det stöd denne behöver och har en god relation med personalen.

Personalen: -Att det finns en gemensam värdegrund i arbetsgruppen som gör att vi arbetar åt samma håll. Att det finns utrymme att fråga: “hur tänker du nu” när jag som medarbetare inte förstår varför du gör på ett visst vis.

Chefen: -Jag känner mig trygg med personal som gör det de säger att de ska göra, som är självständiga men samtidigt tydliga lagspelare. Jag känner mig trygg med personal som säger vad de tycker och inte håller med mig i allt och jag blir även trygg i mötet med personal som tydligt ser min roll som en viktig del av laget.


 

  •  3. På vilket sätt kan den sociala omsorgen förbättras för att ge så bra stöd som möjligt?

Brukaren: -Jag tycker att boendet ska ha tillgång till en bil hela veckorna så man kan göra saker när man känner för det. Jag skulle inte vilja träffa så mycket ny personal hela tiden. Ofta så byter personalen jobb precis när man lärt känna dom.

Den anhöriga: -Det är viktigt att personalen har de resurser som behövs för att kunna utföra sitt arbete. Som anhörig märker man direkt om personalen är stressade och bemötandet både mot anhöriga och brukare blir då inte lika bra. Att personalen har kompetens är viktigt. Det handlar inte alltid om utbildning utan att vara kompetent och professionell i sitt bemötande. Se individen och ha denna i fokus och även se mig som närstående.

Personalen: -Att se individen som “vilken individ som helst” i samhället. Alla måste få prova och misslyckas och prova igen. Jag tänker även att vidareutveckling genom utbildning via arbetsgivaren, är ett bra sätt att tillvarata personalens kreativitet och vilja att utveckla arbetet. Vilket ger vinster för både personal, boende och arbetsgivare.

Chefen: -Chefen ska kunna identifiera förbättringsområden i både verksamhet och organisation och fylla på med kompetens där luckor finns. Genom att utbilda chefer i verksamhetsfrågor skapas mindre distans mellan verksamhet och ledning. Detsamma gäller förtroendet från brukare, anhöriga och medarbetare -för visst litar man mer på den som vet vad den pratar om? Investera i personal och kompetens och ställ krav på personal först när du gett dem rätt förutsättningar att lyckas.


 

Tre frågor med tolv olika svar; Våra tankar färgas av våra positioner och roller, ibland till den grad att vi tycks prata helt olika språk. Men i de svar som givits ovan tycker jag mig kunna se vissa gemensamma nämnare. Tankar om en tydlig och rak kommunikation. Tankar om en strävan mot självständighet och individualitet. Tankar om vikten av att ha en gemensam värdegrund. Det här gör mig glad!

 

/Björn-Ivan


 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Lär sig hur dina kommentardata behandlas.