Barnkonventionen – FN dagen

Denna vecka har vi arbetat med ; alla barns rättigheter utifrån barnkonventionen och uppmärksammat FN- dagen. Vi har t.ex. pratat, läst och ritat om att man får vara precis som man vill och att alla är lika mycket värda. Några av barnen ville göra ett jordklot, – för det är ju på hela jorden som barnen bor, alla barnen har ju rätt. Några av de andra barnen ritade i sina målarböcker med bilder och text från barnkonventionen.

Den 20 november 1989 antog FN en konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen. I den finns de rättigheter som alla barn och ungdomar har i hela världen. ” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor” Lpfö 98/16

Under en förmiddag lästa vi boken; Alla barns rätt som berättar om vad alla barn i världen har rätt till. De äldre barnen arbetade vidare i mindre grupper och ritade sina tankar som de sedan berättade om för sina kompisar;  – Alla barn har rätt till att leka och spela. – Alla barn har rätt till att fylla år och få paket. -Alla barn har rätt att tro på regnbågar. – Alla barn har rätt att åka rutschkana. -Alla barn har rätt att klättra om de vill. 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” Lpfö 98/16

Solrosjobb och Hösten

Avslut på solrosjobbet

Nu har vi ställt fram och hängt upp en stor del av tema/ projektet som vi arbetat med sedan vi startade terminen. under arbetets gång har solrosorna på olika sätt utforskats, de har lärt oss nya begrepp, givit oss nya kunskaper som fått oss att fundera, diskutera och skapa kring.

Några av er har kanske redan hunnit titta in på vår lilla utställning i korridoren, ni som inte hunnit med kan bara följa skylten och  de gula pilarna på golvet. Välkomna!

Äntligen Höst

Den här veckan tog vi en promenad och samlade höstlöv i härliga färger. Under samlandet upptäckte några av barnen att det var prickar på löven – titta det är jätte många prickar på bladen, hur har prickarna kommit dit? Barnen resonerade med varandra och hade en teori om att kanske det var ”bladsjuka”. Vi bestämde oss för att ta med lite blad med prickar för att kunna undersöka på förskolan.

Efter samlandet med löv önskade barnen att vi skulle gå upp till vattentornet, backen upp till tornet var lång men till slut kom vi upp och kunde se det på nära håll – oj, va stort det är.

Måste man alltid måla med pensel?

Barnen kom ihåg att vi använt toarullar för att göra tryck med i solrosjobbet, den här gången blev det cirkeltryck med rullarna. Vi gav barnen en kluring att samarbeta kring ; Vilka färger har löven när det är höst? Färger hälldes upp och blandades för att sedan skapa gemensamma ”höstmålningar”.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld samt sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur.” Lpfö 98/16

Global Handwashing Day

Hållbarutveckling-  Global handwashing day

Den 15 oktober varje år infaller Global handwashing day (internationella handtvättardagen) det ville vi tillsammans med barnen uppmärksamma. Vi valde att uppmärksamma det hela veckan så det blev en handtvättarvecka istället. Vi sjöng ”handtvättar sånger”, tränade på att tvätta våra händer noga och pratade om hur det kan vara i andra länder där man kanske inte har vatten hemma som kommer ur en vattenkran, hur gör man då?.

Under arbetets gång fick vi veta att händerna är fulla med bakterier och att det därför är viktigt att tvätta sina händer, även om de ser rena ut. Ett av barnen delgav kompisarna sina tankar; – bakterierna kan göra så man blir sjuk faktiskt. Vi använde OH- apparaten och förstorade en hand som vi sedan tryckte handavtryck på. Vi hittade också en rolig bild som föreställde fantasifulla bakterier som barnen ut de ville klistra fast på handen.

När händerna torkat hade några av barnen lite nya idéer –vi måste ju skriva något så alla förstår vad det är för nåt. Samarbetet var i full gång, de kom överrens om att alla skulle få skriva varsitt ord som de sedan skulle klistra fast tillsammans. Vad barnen vill förmedla med sin text kan ingen missa ; Glöm inte att tvätta dina händer.

Efter veckans arbete hade vi en gemensam samling med Blåklintsbarnen. De äldre barnen visade en egen film de gjort som visar hur man tvättar sina händer. Sedan var det dags för sjunga och dansa till våra ”tvätt” sånger. Efter en veckas handtvättarjobb var barnen självklart värda en fin guldmedalj.

Länk till en ”tvätt” sång  https://www.youtube.com/watch?v=CZsTKPd1IZA

En länk till barnens egna tvätta händer film; https://www.youtube.com/watch?v=VExXq6rVjaE

”Att skapa  och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta ingriper också forma , konstruera och nyttja material och teknik.” Lpfö 98/16

Blåklinten: Händer!

Med avstamp i arbetet kring ”Global Handwashing day” den 15 oktober då vi fokuserade på handtvätt och varför man t ex behöver tvål när man tvättar sig (”Då blir bakterierna sura!”), utvecklade sig intresset för händer och vad vi kan göra med dem.

Barnen funderade gemensamt ut att händerna kan man tvätta sig med, man kan klappa händerna så det låter och även klappa varandra. Man kan spela instrument, knäppa fingrarna, vinka och hålla i varandras händer när man dansar!
Vilken tur att vi har våra händer!

Nu har vi provat att måla med händerna och att jobba med trolldeg

Lpfö 98/2016
”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande…Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld… Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet”

Solvändan välkomnar en ny kompis

Idag har vi välkomnat en ny Babblar-kompis, Giggi.

 

Ett barn hade med sig äpplen till förskolan och ville bjuda sina kompisar.

Vi delade äpplena och hjälptes åt att räkna hur många barn det var och hur många bitar vi skulle dela äpplena i för att alla skulle få smaka.

Giggi har berättat sagan om Bockarna Bruse. (matematiksaga)

 

Nu är vi på gång igen

 

Nu är alla nya barn introducerade på Blåklinten.  Vi arbetar nu vidare med stödtecken. Varje dag ser vi att barnen har glädje av tecknen var och en utifrån sin egen förmåga. Även flera av de nyintroducerade barnen tar till sig tecknen genom att iaktta, tolka tecknen och på så sätt få hjälp att förstå sammanhang och skeenden. Extra roligt är det när barnen börjar använda tecknen själva. Vi ser det bl a när vi brukar leka gubben i lådan då barnen gärna tecknar ordet ”gubbe”. Den leken fungerar även som att träna på turtagning och att våga. Fler och fler vågar sätta sig i lådan.

 

Vi har även gjort en ny bekantskap då Lena denna vecka presenterade  Greta rödbeta

Vi har en kompis hon heter Greta

Greta kan man heta om man är en rödbeta

Vi har smakat, känt och även målat med rödbetor.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

-utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära(Lpfö 98)

Arbetet med kompisskap pågår hela tiden. Vi sjunger kompissånger, tränar på att ”vänta på min tur” och hur man är en snäll kompis.

Vi är vänner du och jag, kompisar det ska man va

Slåss det gör vi inte här tröstar den som ledsen är

Vi är vänner du och jag, kompisar det ska man va

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra (Lpfö 98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvändan i skogen

Idag tog vi med oss Gagga och Sosso ut i skogen. Dom behövde hjälp att leta reda på sina Babblarkompisar som hade försvunnit.

 

 

Vi passade på att jobba med matematik. Vi räknade antalet som försvann, 10 Gagga och 10 Sosso, och sorterade dom efter utseende.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

 

Lunchen intog vi i skogen: Thaisoppa med kyckling och mjuk smörgås.

 

Vi avslutade med leken ”Kom alla mina djur”.

 

Mellangården utflykt

I går tog vi bussen som vi hade hyrt för utflykt till Culturum och Allsångskonserten BLÅLJUS MED BLÅS.

Där fick vi vara med och sjunga och lyssna på orkestern som spelade.

 

Bussresan blev en succé!

På hemfärden hade barnen många funderingar kring

Herr ”Gårman”, övergångsställen och trafikljusen,

då det var temat i allsångskonserten.

 

Utemiljön

Efter föräldramötet…

Förra veckan startade med att vi pratade om vad ett föräldramöte kan vara med barnen och att vi skulle ha ett på Lilla Gärdet under tisdagskvällen.  Dagen efter mötet var barnen såklart nyfikna över vad vi pedagoger och föräldrar och pratat om under kvällen. Vi berättade att stor del av mötet handlade om hur vill utveckla vår utemiljö (gården) tillsammans, pedagoger, föräldrar och barn. Barnen kom med olika idéer och tillsammans tittade vi på smartborden för att få mer inspiration. Tillsammans reflekterade barnen över att det kan se olika ut på olika förskole gårdar och att man t.ex. kan bygga bilar, banor etc, på olika sätt med olika sorters material.

Vi ställde frågan – Kan inte ni rita vad ni skulle vilja ha på utegården, era idéer? Vilket gensvar,  -JAAAA, det gör vi. Fantasin flödade i rummet och barnen ritade olika förslag som vi hjälpte dem att dokumentera, vad de ritat?  hur de tänkt? och hur man skulle kunna leka med det som barnen ritat. Här kommer några av alla spännande förslag som ritades.

Reflektioner kring teckningar.

På en av våra samlingar denna vecka har barnen fått berätta och visa vad de haft för idéer kring gården för varandra med hjälp av smartboarden vilket gjorde att deras teckningar inspirerade till nya upplevelser i barngruppen.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”.

” Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera”. Lpfö 98/ 16