Blåklinten: Händer!

Med avstamp i arbetet kring ”Global Handwashing day” den 15 oktober då vi fokuserade på handtvätt och varför man t ex behöver tvål när man tvättar sig (”Då blir bakterierna sura!”), utvecklade sig intresset för händer och vad vi kan göra med dem.

Barnen funderade gemensamt ut att händerna kan man tvätta sig med, man kan klappa händerna så det låter och även klappa varandra. Man kan spela instrument, knäppa fingrarna, vinka och hålla i varandras händer när man dansar!
Vilken tur att vi har våra händer!

Nu har vi provat att måla med händerna och att jobba med trolldeg

Lpfö 98/2016
”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande…Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld… Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet”

Nu är vi på gång igen

 

Nu är alla nya barn introducerade på Blåklinten.  Vi arbetar nu vidare med stödtecken. Varje dag ser vi att barnen har glädje av tecknen var och en utifrån sin egen förmåga. Även flera av de nyintroducerade barnen tar till sig tecknen genom att iaktta, tolka tecknen och på så sätt få hjälp att förstå sammanhang och skeenden. Extra roligt är det när barnen börjar använda tecknen själva. Vi ser det bl a när vi brukar leka gubben i lådan då barnen gärna tecknar ordet ”gubbe”. Den leken fungerar även som att träna på turtagning och att våga. Fler och fler vågar sätta sig i lådan.

 

Vi har även gjort en ny bekantskap då Lena denna vecka presenterade  Greta rödbeta

Vi har en kompis hon heter Greta

Greta kan man heta om man är en rödbeta

Vi har smakat, känt och även målat med rödbetor.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

-utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära(Lpfö 98)

Arbetet med kompisskap pågår hela tiden. Vi sjunger kompissånger, tränar på att ”vänta på min tur” och hur man är en snäll kompis.

Vi är vänner du och jag, kompisar det ska man va

Slåss det gör vi inte här tröstar den som ledsen är

Vi är vänner du och jag, kompisar det ska man va

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra (Lpfö 98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utemiljön

Efter föräldramötet…

Förra veckan startade med att vi pratade om vad ett föräldramöte kan vara med barnen och att vi skulle ha ett på Lilla Gärdet under tisdagskvällen.  Dagen efter mötet var barnen såklart nyfikna över vad vi pedagoger och föräldrar och pratat om under kvällen. Vi berättade att stor del av mötet handlade om hur vill utveckla vår utemiljö (gården) tillsammans, pedagoger, föräldrar och barn. Barnen kom med olika idéer och tillsammans tittade vi på smartborden för att få mer inspiration. Tillsammans reflekterade barnen över att det kan se olika ut på olika förskole gårdar och att man t.ex. kan bygga bilar, banor etc, på olika sätt med olika sorters material.

Vi ställde frågan – Kan inte ni rita vad ni skulle vilja ha på utegården, era idéer? Vilket gensvar,  -JAAAA, det gör vi. Fantasin flödade i rummet och barnen ritade olika förslag som vi hjälpte dem att dokumentera, vad de ritat?  hur de tänkt? och hur man skulle kunna leka med det som barnen ritat. Här kommer några av alla spännande förslag som ritades.

Reflektioner kring teckningar.

På en av våra samlingar denna vecka har barnen fått berätta och visa vad de haft för idéer kring gården för varandra med hjälp av smartboarden vilket gjorde att deras teckningar inspirerade till nya upplevelser i barngruppen.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”.

” Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera”. Lpfö 98/ 16

Spännande saker på vallmon

Experiment – Palsternacka

I  lådan från Lena hittade vi den här veckan bitar från palsternackor, lite konstigt tyckte barnen. Den här gången skulle vi göra ett experiment, vad skulle hända om vi la bitarna på fat och hällde på lite vatten? Barnen hade många olika teorier –kanske dom blir hala, – dom blir blöta, – inget – dom kommer svettas. Varje dag tittar vi om det har hänt något, vi väntar, väntar och väntar.

Kompisregeler och kompisblomma

Vi har arbetat vidare med ”kompiskapet” och pratat om hur vi vill vara bra vänner med varandra. Tillsammans har vi skrivit ner gemensamma kompisregler som t.ex. hjälpa varandra, dela med sig, lyssna på varandra, vänta på sin tur mm.

Vår vänskaps blomma börjar ta form och nu börjar det se ut som en blomma med alla händer. Barnens förslag var att våra kompis regler skulle sättas fast i mitten och att blomman måste ha stjälk och blad.

” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” Lpfö 98/16

En dag berättade ett av barnen att solrosens gula blad heter kronblad, oj vilket engagemang och vilka spännande samtal vi fick tillsammans. – Kronblad vad fint det låter. Det resulterade till att vi tittade på hela blomman och benämnde blommans olika delar. På smartboarden kunde barnen rita pilar på det dom menade och rita det som dom tyckte fattades.

Promenad till Mulleskogen

Efter nattens regn var det blött,  barnen upptäckte många pölar som var kul att gå i när vi skulle till skogen. Vi hade inte kommit så långt förrän vi var tvungna att stanna, vad var det här?. Det var något som låg på asfalten som rörde sig – det är maskar ute, – den rör sig, den lever, – har masken två rumpor?. Barnen upptäckte att masken hade ränder och att den rörde sig som en orm.

När vi kom fram till skogen den här gången delade vi upp oss i två grupper och lekte ”Kims lek” med det vi hittade i skogen. Materialet vi skulle komma ihåg var; en grankotte, tallkotte, blomma, svamp, grankvist blåbärsris, blad mossa och nypon. Man tittar noga på vad det är som ligger på filten sen får en kompis blunda samtidigt som en kompis tar bort något från filten och frågar vad som fattas. Kul tyckte barnen!

Vi hann också utforska en stor rotvälta som barnen hittade ett hål i. Stammen blev jättebra att gå på och öva balansen, inte så lätt alla gånger.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” Lpfö 96/16

Vår ateljé och Peter Palsternacka

Vi fortsätter lära känna nya kompisar som tränar på att vara på förskolan med oss och vi pratar mycket om hur man kan göra för att vara en bra vän.

I uteateljén har flera barn provat att måla med vattenfärg. Det är en teknik som inbjuder till såväl skapande som utforskande av vatten, sand m m

I veckan har vi även träffat Peter Palsternacka och sjungit hans sång. En dag provade vi att äta rå palsternacka och varje dag i veckan har vår kokerska Lena tillagat palsternacka på olika vis ugnsrostad, i soppa, palsternackschips m m. Alla som velat har känt på palsternacka och vi har pratar om hur den ser ut och luktar.

När vi luktade var det naturligt att prata om vad vi har luktat med, våra näsor. Barnen uppmärksammade att alla har varsin näsa och vi sjöng sången

Var är näsan? Var är näsan?

Här är den, här är den

Med näsan kan man lukta, med näsan kan man lukta

Sniff, sniff sniff

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

utvecklar sin skapande förmåga  och sin förmåga att förmedla upplevelser och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik.

 

 

 

 

Vattenlek och Flygplan

Vattenlek 

När vi kom till förskolan efter helgen var det en riktig regndag, tur för oss som tänkte utforska vårt färgade vatten och göra bubblor. Utanför Vallmons ateljé dukade vi fram färgat vatten, skålar, pipetter, trattar , rör och kannor. Barnen satte genast igång att experimentera med vattnet och blandade olika färger, hällde i olika skålar och rör. De upptäckte att Blått och gult blev = grönt, rött och blått blev = lila och när alla färger blandades tyckte de att det blev smutsfärg. Några av barnen satte igång och gjorde bubblor, först hällde de i diskmedel sedan var det dags att vispa – man måste vispa jättefort, – man får ont i armen, vi kan väl turas om. Kreativiteten och samarbetet mellan barnen var härligt att se.

Barnen tyckte att vi skulle prova att hälla allt skum i vattenpölarna vad skulle hända då? Klart vi måste testa, vi fortsatte att vispa diskmedel som vi hällde i alla pölar vi kunde hitta på gården – ja, det blev bubblor och skum, man kan sitta i det. Nu blev det vattenlek överallt på hela gården, blött och kul!

Flygplanslek = Samarbete

Ett bygge satte igång och intresserade många barn under en förmiddag. Några av barnen började bygga ett flygplan men hur skulle det egentligen se ut? Lärplattan togs fram och barnen studerade flera olika flygplan, det skulle vara propellrar, vingar, stolar att sitta i, lampor och något att syra med. Under byggets gång deltog fler barn och snart var flygplanet färdigt. Först ville barnen att vi skulle ta fram flygplan som flög på smartborden sedan kom de på att de vill flyga själva – det ska se ut som vi flyger. Vilken resa det blev, först flög de till Afrika sedan till Polen och Nordpolen. Ja, så kan en dag se ut hos oss, man vet aldrig vart leken tar oss. Spännande eller hur!

” Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter”. Lpfö 98/16

Välkomna tillbaka

Nu är de flesta tillbaka efter sommarledigheten, flera nya kompisar har börjat hos oss och fler kommer de närmsta veckorna. Vi jobbar nu mycket med att befästa rutiner och prata om hur man är en bra kompis och hur man tar om hand om nya kompisar.

Vi försöket ta vara på den sommar som är kvar så mycket vi kan och äter ute när vädret tillåter.

Närmsta tiden utvecklar vi en ”uteatelje” under tak där barnen ska kunna rita och måla.

Vi märker att hösten närmar sig, det är kallt ute på morgnarna och i veckan blev det spännande när skördetröskan skördade på ”vårat” gärde.

Välkomna tillbaka

Välkomna tillbaka till ett nytt spännande läsår på förskolan. Förra veckan öppnade Lilla Gärdet igen efter att haft stängt i några veckor under sommaren, kul att vara tillbaka för både barn och vuxna.

Solrosor

Vi möttes av nyfikna barn som genast reflekterade över att våra solrosor vuxit och nu blommade. Naturligtvis tog vi fram våra bilder och tittade på bildspel kring vårens arbete med solrosor. Hur började det egentligen? ”-Vi köpte jord och planterade våra frön, sen vattnade vi. – titta här är de jätte små.

Barnens funderingar och nyfikenhet ledde till utforskande hur ser solrosen ut? vad har den för färger? hur ser den ut i mitten? Barnen gjorde nya upptäckter -titta, det bor små djur där inne.

Skogslådan

Efter skogsutflykten sorterade barnen materialet som vi tog med hem, kottar och pinnar sorterades i lådor inne i ateljén. Barnen kom med en idé att göra en skogslåda och nu kom en av våra lådor från Nybygget till användning. Vi började med att skriva ner hur barnen tänkte att lådan skulle se ut. – Det kan vara lite gräs i, djuren kan bo där, pinnar, ett berg, stenar och träd, en sjö med vatten. Samarbetet började och alla barn deltog i skapandet med lådan. Härligt med kreativa barn som har så många ideér, tänk att det blev en skogslåda att leka med.

Arbetet med träd till skogslådan har påbörjats, spännande att se hur träden kommer att se ut när de blir färdiga. Vi blandade gips och hällde i små muggar, vi får se om träden kommer att fastna ordentligt. Fortsättning följer…

” Utvecklar intresse och förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” Lpfö 98/ 16

Vulkanfest på Vallmon

Vulkanfest

Äntligen var det dags för Vulkafesten som vi planerat för, gissa om alla var laddade för fest! Barnens dekorationer skapade vulkanstämning på hela avdelningen. I hallen kunde vi känna hur det var att gå under lavan och i matrummet blev det festligt med alla girlanger och teckningar.

Vulkanfrukost

Vulkanfrukost med röd gröt , vulkanbröd och vatten med lava bollar serverades, barnen var överrens – det var den godaste frukost vi någonsin ätit. Efter vår vulklanfrukost  var det dags för barnen att trycka sina lavahänder på en vulkan som de målat tidigare. Alla var med och samarbetade, barnen penslade sina händer med vulkanfärger och gjorde handtryck som blev ett stort lavautbrott. Med smartboarden satte vi på musik och hade vulkandans tillsammans, oj vad det dansades till barnens önskelåtar. Bada nakna med Samir och Viktor upprepades ett antal gånger…KUL!

Efter mycket dans och lava målning var det dags att smaska på popcorn, mums!

På barnens önskelista stod det Vulkan experiment och när det var dags att gå ut så var det klart att vi måste testa experimentet med Coca- cola och mentos igen. Coca-cola flaskan grävdes ner i vulkanen, spännande hur det skulle gå den här gången. Jodå, det blev ett utbrott nu också, men barnen tyckte att experimentet blev bättre förra gången – det blev bättre explosion med sprut då.

Vid lunchen fick vi äta lavaglass och smaka på Lenas snövulkaner.

” Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.” Lpfö 98/16