Blåklinten: Händer!

Med avstamp i arbetet kring ”Global Handwashing day” den 15 oktober då vi fokuserade på handtvätt och varför man t ex behöver tvål när man tvättar sig (”Då blir bakterierna sura!”), utvecklade sig intresset för händer och vad vi kan göra med dem.

Barnen funderade gemensamt ut att händerna kan man tvätta sig med, man kan klappa händerna så det låter och även klappa varandra. Man kan spela instrument, knäppa fingrarna, vinka och hålla i varandras händer när man dansar!
Vilken tur att vi har våra händer!

Nu har vi provat att måla med händerna och att jobba med trolldeg

Lpfö 98/2016
”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande…Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld… Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet”

Solvändan välkomnar en ny kompis

Idag har vi välkomnat en ny Babblar-kompis, Giggi.

 

Ett barn hade med sig äpplen till förskolan och ville bjuda sina kompisar.

Vi delade äpplena och hjälptes åt att räkna hur många barn det var och hur många bitar vi skulle dela äpplena i för att alla skulle få smaka.

Giggi har berättat sagan om Bockarna Bruse. (matematiksaga)

 

Nu är vi på gång igen

 

Nu är alla nya barn introducerade på Blåklinten.  Vi arbetar nu vidare med stödtecken. Varje dag ser vi att barnen har glädje av tecknen var och en utifrån sin egen förmåga. Även flera av de nyintroducerade barnen tar till sig tecknen genom att iaktta, tolka tecknen och på så sätt få hjälp att förstå sammanhang och skeenden. Extra roligt är det när barnen börjar använda tecknen själva. Vi ser det bl a när vi brukar leka gubben i lådan då barnen gärna tecknar ordet ”gubbe”. Den leken fungerar även som att träna på turtagning och att våga. Fler och fler vågar sätta sig i lådan.

 

Vi har även gjort en ny bekantskap då Lena denna vecka presenterade  Greta rödbeta

Vi har en kompis hon heter Greta

Greta kan man heta om man är en rödbeta

Vi har smakat, känt och även målat med rödbetor.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

-utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära(Lpfö 98)

Arbetet med kompisskap pågår hela tiden. Vi sjunger kompissånger, tränar på att ”vänta på min tur” och hur man är en snäll kompis.

Vi är vänner du och jag, kompisar det ska man va

Slåss det gör vi inte här tröstar den som ledsen är

Vi är vänner du och jag, kompisar det ska man va

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra (Lpfö 98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvändan i skogen

Idag tog vi med oss Gagga och Sosso ut i skogen. Dom behövde hjälp att leta reda på sina Babblarkompisar som hade försvunnit.

 

 

Vi passade på att jobba med matematik. Vi räknade antalet som försvann, 10 Gagga och 10 Sosso, och sorterade dom efter utseende.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

 

Lunchen intog vi i skogen: Thaisoppa med kyckling och mjuk smörgås.

 

Vi avslutade med leken ”Kom alla mina djur”.

 

Mellangården utflykt

I går tog vi bussen som vi hade hyrt för utflykt till Culturum och Allsångskonserten BLÅLJUS MED BLÅS.

Där fick vi vara med och sjunga och lyssna på orkestern som spelade.

 

Bussresan blev en succé!

På hemfärden hade barnen många funderingar kring

Herr ”Gårman”, övergångsställen och trafikljusen,

då det var temat i allsångskonserten.

 

Utemiljön

Efter föräldramötet…

Förra veckan startade med att vi pratade om vad ett föräldramöte kan vara med barnen och att vi skulle ha ett på Lilla Gärdet under tisdagskvällen.  Dagen efter mötet var barnen såklart nyfikna över vad vi pedagoger och föräldrar och pratat om under kvällen. Vi berättade att stor del av mötet handlade om hur vill utveckla vår utemiljö (gården) tillsammans, pedagoger, föräldrar och barn. Barnen kom med olika idéer och tillsammans tittade vi på smartborden för att få mer inspiration. Tillsammans reflekterade barnen över att det kan se olika ut på olika förskole gårdar och att man t.ex. kan bygga bilar, banor etc, på olika sätt med olika sorters material.

Vi ställde frågan – Kan inte ni rita vad ni skulle vilja ha på utegården, era idéer? Vilket gensvar,  -JAAAA, det gör vi. Fantasin flödade i rummet och barnen ritade olika förslag som vi hjälpte dem att dokumentera, vad de ritat?  hur de tänkt? och hur man skulle kunna leka med det som barnen ritat. Här kommer några av alla spännande förslag som ritades.

Reflektioner kring teckningar.

På en av våra samlingar denna vecka har barnen fått berätta och visa vad de haft för idéer kring gården för varandra med hjälp av smartboarden vilket gjorde att deras teckningar inspirerade till nya upplevelser i barngruppen.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”.

” Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera”. Lpfö 98/ 16

Solvändans Babblar-kompisar

Vi pratar mycket om kompisskap och hur man är en bra kompis. Hur vill jag att mina kompisar ska vara mot mig? Hur är jag en bra kompis?

”Prinsessan skulle ha kalas

men Ankan fick inte komma för han var för stor och tårtan skulle inte räcka till alla. Ankan blev ledsen. ” Vi pratade om hur det skulle kännas för mig om jag inte fick komma på någons kalas. Att man kan bjuda in flera kompisar i leken så att ingen ska känna sig utanför. ”Prinsessan fick frågan om hur hon skulle känna sig om hon inte fick komma på kalaset och hon skulle känna sig utanför.

Då ändrade sig Prinsessan och bjöd in Ankan, Ankan blev jätteglad.”

Vi har bjudit in en ny babblare ”Sosso ” .Sosso symboliserar social kompetens:

*Sosso är snäll, rättvis och hjälper sina vänner.Lyssnar på vad vad andra vill.

* Tänker med sitt hjärta  och brusar sällan upp.

Enligt Lpfö” ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjligheten att påverka sin situation .

Spännande saker på vallmon

Experiment – Palsternacka

I  lådan från Lena hittade vi den här veckan bitar från palsternackor, lite konstigt tyckte barnen. Den här gången skulle vi göra ett experiment, vad skulle hända om vi la bitarna på fat och hällde på lite vatten? Barnen hade många olika teorier –kanske dom blir hala, – dom blir blöta, – inget – dom kommer svettas. Varje dag tittar vi om det har hänt något, vi väntar, väntar och väntar.

Kompisregeler och kompisblomma

Vi har arbetat vidare med ”kompiskapet” och pratat om hur vi vill vara bra vänner med varandra. Tillsammans har vi skrivit ner gemensamma kompisregler som t.ex. hjälpa varandra, dela med sig, lyssna på varandra, vänta på sin tur mm.

Vår vänskaps blomma börjar ta form och nu börjar det se ut som en blomma med alla händer. Barnens förslag var att våra kompis regler skulle sättas fast i mitten och att blomman måste ha stjälk och blad.

” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” Lpfö 98/16

En dag berättade ett av barnen att solrosens gula blad heter kronblad, oj vilket engagemang och vilka spännande samtal vi fick tillsammans. – Kronblad vad fint det låter. Det resulterade till att vi tittade på hela blomman och benämnde blommans olika delar. På smartboarden kunde barnen rita pilar på det dom menade och rita det som dom tyckte fattades.

Promenad till Mulleskogen

Efter nattens regn var det blött,  barnen upptäckte många pölar som var kul att gå i när vi skulle till skogen. Vi hade inte kommit så långt förrän vi var tvungna att stanna, vad var det här?. Det var något som låg på asfalten som rörde sig – det är maskar ute, – den rör sig, den lever, – har masken två rumpor?. Barnen upptäckte att masken hade ränder och att den rörde sig som en orm.

När vi kom fram till skogen den här gången delade vi upp oss i två grupper och lekte ”Kims lek” med det vi hittade i skogen. Materialet vi skulle komma ihåg var; en grankotte, tallkotte, blomma, svamp, grankvist blåbärsris, blad mossa och nypon. Man tittar noga på vad det är som ligger på filten sen får en kompis blunda samtidigt som en kompis tar bort något från filten och frågar vad som fattas. Kul tyckte barnen!

Vi hann också utforska en stor rotvälta som barnen hittade ett hål i. Stammen blev jättebra att gå på och öva balansen, inte så lätt alla gånger.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” Lpfö 96/16

Prästkragen- Stor bild

Vi har fått en projektor som vi tillsammans med barnen har startat upp mot väggen inne i vilorummet. Just på denna bild så kollar vi på fiskarna som simmar runt i akvariumet. Vissa fiskar är varma vissa är kalla och vissa är varma.
Här lyssnar vi på musik, vi lär oss färger och former.
Här fortsätter vi att lyssna på färglåten, vi har gått igenom färgerna gul, blå, orange, röd och svart