Solrosjobb och Hösten

Avslut på solrosjobbet

Nu har vi ställt fram och hängt upp en stor del av tema/ projektet som vi arbetat med sedan vi startade terminen. under arbetets gång har solrosorna på olika sätt utforskats, de har lärt oss nya begrepp, givit oss nya kunskaper som fått oss att fundera, diskutera och skapa kring.

Några av er har kanske redan hunnit titta in på vår lilla utställning i korridoren, ni som inte hunnit med kan bara följa skylten och  de gula pilarna på golvet. Välkomna!

Äntligen Höst

Den här veckan tog vi en promenad och samlade höstlöv i härliga färger. Under samlandet upptäckte några av barnen att det var prickar på löven – titta det är jätte många prickar på bladen, hur har prickarna kommit dit? Barnen resonerade med varandra och hade en teori om att kanske det var ”bladsjuka”. Vi bestämde oss för att ta med lite blad med prickar för att kunna undersöka på förskolan.

Efter samlandet med löv önskade barnen att vi skulle gå upp till vattentornet, backen upp till tornet var lång men till slut kom vi upp och kunde se det på nära håll – oj, va stort det är.

Måste man alltid måla med pensel?

Barnen kom ihåg att vi använt toarullar för att göra tryck med i solrosjobbet, den här gången blev det cirkeltryck med rullarna. Vi gav barnen en kluring att samarbeta kring ; Vilka färger har löven när det är höst? Färger hälldes upp och blandades för att sedan skapa gemensamma ”höstmålningar”.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld samt sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur.” Lpfö 98/16

Global Handwashing Day

Hållbarutveckling-  Global handwashing day

Den 15 oktober varje år infaller Global handwashing day (internationella handtvättardagen) det ville vi tillsammans med barnen uppmärksamma. Vi valde att uppmärksamma det hela veckan så det blev en handtvättarvecka istället. Vi sjöng ”handtvättar sånger”, tränade på att tvätta våra händer noga och pratade om hur det kan vara i andra länder där man kanske inte har vatten hemma som kommer ur en vattenkran, hur gör man då?.

Under arbetets gång fick vi veta att händerna är fulla med bakterier och att det därför är viktigt att tvätta sina händer, även om de ser rena ut. Ett av barnen delgav kompisarna sina tankar; – bakterierna kan göra så man blir sjuk faktiskt. Vi använde OH- apparaten och förstorade en hand som vi sedan tryckte handavtryck på. Vi hittade också en rolig bild som föreställde fantasifulla bakterier som barnen ut de ville klistra fast på handen.

När händerna torkat hade några av barnen lite nya idéer –vi måste ju skriva något så alla förstår vad det är för nåt. Samarbetet var i full gång, de kom överrens om att alla skulle få skriva varsitt ord som de sedan skulle klistra fast tillsammans. Vad barnen vill förmedla med sin text kan ingen missa ; Glöm inte att tvätta dina händer.

Efter veckans arbete hade vi en gemensam samling med Blåklintsbarnen. De äldre barnen visade en egen film de gjort som visar hur man tvättar sina händer. Sedan var det dags för sjunga och dansa till våra ”tvätt” sånger. Efter en veckas handtvättarjobb var barnen självklart värda en fin guldmedalj.

Länk till en ”tvätt” sång  https://www.youtube.com/watch?v=CZsTKPd1IZA

En länk till barnens egna tvätta händer film; https://www.youtube.com/watch?v=VExXq6rVjaE

”Att skapa  och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta ingriper också forma , konstruera och nyttja material och teknik.” Lpfö 98/16

Utemiljön

Efter föräldramötet…

Förra veckan startade med att vi pratade om vad ett föräldramöte kan vara med barnen och att vi skulle ha ett på Lilla Gärdet under tisdagskvällen.  Dagen efter mötet var barnen såklart nyfikna över vad vi pedagoger och föräldrar och pratat om under kvällen. Vi berättade att stor del av mötet handlade om hur vill utveckla vår utemiljö (gården) tillsammans, pedagoger, föräldrar och barn. Barnen kom med olika idéer och tillsammans tittade vi på smartborden för att få mer inspiration. Tillsammans reflekterade barnen över att det kan se olika ut på olika förskole gårdar och att man t.ex. kan bygga bilar, banor etc, på olika sätt med olika sorters material.

Vi ställde frågan – Kan inte ni rita vad ni skulle vilja ha på utegården, era idéer? Vilket gensvar,  -JAAAA, det gör vi. Fantasin flödade i rummet och barnen ritade olika förslag som vi hjälpte dem att dokumentera, vad de ritat?  hur de tänkt? och hur man skulle kunna leka med det som barnen ritat. Här kommer några av alla spännande förslag som ritades.

Reflektioner kring teckningar.

På en av våra samlingar denna vecka har barnen fått berätta och visa vad de haft för idéer kring gården för varandra med hjälp av smartboarden vilket gjorde att deras teckningar inspirerade till nya upplevelser i barngruppen.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”.

” Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera”. Lpfö 98/ 16

Spännande saker på vallmon

Experiment – Palsternacka

I  lådan från Lena hittade vi den här veckan bitar från palsternackor, lite konstigt tyckte barnen. Den här gången skulle vi göra ett experiment, vad skulle hända om vi la bitarna på fat och hällde på lite vatten? Barnen hade många olika teorier –kanske dom blir hala, – dom blir blöta, – inget – dom kommer svettas. Varje dag tittar vi om det har hänt något, vi väntar, väntar och väntar.

Kompisregeler och kompisblomma

Vi har arbetat vidare med ”kompiskapet” och pratat om hur vi vill vara bra vänner med varandra. Tillsammans har vi skrivit ner gemensamma kompisregler som t.ex. hjälpa varandra, dela med sig, lyssna på varandra, vänta på sin tur mm.

Vår vänskaps blomma börjar ta form och nu börjar det se ut som en blomma med alla händer. Barnens förslag var att våra kompis regler skulle sättas fast i mitten och att blomman måste ha stjälk och blad.

” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” Lpfö 98/16

En dag berättade ett av barnen att solrosens gula blad heter kronblad, oj vilket engagemang och vilka spännande samtal vi fick tillsammans. – Kronblad vad fint det låter. Det resulterade till att vi tittade på hela blomman och benämnde blommans olika delar. På smartboarden kunde barnen rita pilar på det dom menade och rita det som dom tyckte fattades.

Promenad till Mulleskogen

Efter nattens regn var det blött,  barnen upptäckte många pölar som var kul att gå i när vi skulle till skogen. Vi hade inte kommit så långt förrän vi var tvungna att stanna, vad var det här?. Det var något som låg på asfalten som rörde sig – det är maskar ute, – den rör sig, den lever, – har masken två rumpor?. Barnen upptäckte att masken hade ränder och att den rörde sig som en orm.

När vi kom fram till skogen den här gången delade vi upp oss i två grupper och lekte ”Kims lek” med det vi hittade i skogen. Materialet vi skulle komma ihåg var; en grankotte, tallkotte, blomma, svamp, grankvist blåbärsris, blad mossa och nypon. Man tittar noga på vad det är som ligger på filten sen får en kompis blunda samtidigt som en kompis tar bort något från filten och frågar vad som fattas. Kul tyckte barnen!

Vi hann också utforska en stor rotvälta som barnen hittade ett hål i. Stammen blev jättebra att gå på och öva balansen, inte så lätt alla gånger.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” Lpfö 96/16

Skogen och solrosor

Skogsbesök

När vi gick till skogen den här dagen hade vi förberett oss med olika uppgifter. Vi tog med oss två lärplattor som barnen samarbetade kring när de fotograferade/ dokumenterade egna skogsbilder. Innan vi gick kom även Spindeln på besök, barnen tyckte att han skulle få följa med och se vad vi skulle arbeta med. Klart han ville följa med! Spindeln var med när barnen upptäckte en stor stubbe som det var sågspån på, några av barnen kunde berätta att ringarna på stubben var så många år som trädet varit. Gemensamma reflektioner ledde till samtal och utbyte av tankar och reflektioner, – jag tror träd kan bli jätte gamla, det har jag hört. – Det var synd att dom sågade ner trädet, nu kan det inte växa mer.

Kompis arbete

Just nu arbetar vi mycket med våra kompisböcker som handlar om hur det är att vara en bra kompis och som är en del av förskolans värdegrund. Kanin och Igelkott hamnar i olika dilemman som t.ex. Hur ska man göra om man gjort någon ledsen? Under den här samlingsstunden arbetade vi med boken; Vänta på din tur. Efter att ha läst boken på smartboarden ville barnen leka leken som Kanin och Igelkott leker i boken.

” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa varandra, sin förmåga att upptäcka reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen” Lpfö 98/16

Solrosor

Vårt lilla tema/ projekt kring solrosor är en del av allt vi arbetar med just nu. En frågeställning som barnen återkommit till – Ser alla solrosor lika ut? För att ta reda på det tittade vi på olika bilder och läste fakta om solrosen. Solrosor kan se olika ut, vi fick veta att de kan vara; röda, gula, gröna, orange, röd/bruna, stora , små, långa och korta mm. Vid olika tillfällen har barnen arbetat med att skapa solrosmålningar, ingen är lik den andra och alla målningar har ett eget uttryck.

Under en förmiddag tog vi med solrosjobbet ut. Barnen fick samarbeta och skapa solrosor med silkespapper och lim istället för färg.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, utvecklar sin förmåga att bygga skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker” Lpfö 98/10

Vattenlek och Flygplan

Vattenlek 

När vi kom till förskolan efter helgen var det en riktig regndag, tur för oss som tänkte utforska vårt färgade vatten och göra bubblor. Utanför Vallmons ateljé dukade vi fram färgat vatten, skålar, pipetter, trattar , rör och kannor. Barnen satte genast igång att experimentera med vattnet och blandade olika färger, hällde i olika skålar och rör. De upptäckte att Blått och gult blev = grönt, rött och blått blev = lila och när alla färger blandades tyckte de att det blev smutsfärg. Några av barnen satte igång och gjorde bubblor, först hällde de i diskmedel sedan var det dags att vispa – man måste vispa jättefort, – man får ont i armen, vi kan väl turas om. Kreativiteten och samarbetet mellan barnen var härligt att se.

Barnen tyckte att vi skulle prova att hälla allt skum i vattenpölarna vad skulle hända då? Klart vi måste testa, vi fortsatte att vispa diskmedel som vi hällde i alla pölar vi kunde hitta på gården – ja, det blev bubblor och skum, man kan sitta i det. Nu blev det vattenlek överallt på hela gården, blött och kul!

Flygplanslek = Samarbete

Ett bygge satte igång och intresserade många barn under en förmiddag. Några av barnen började bygga ett flygplan men hur skulle det egentligen se ut? Lärplattan togs fram och barnen studerade flera olika flygplan, det skulle vara propellrar, vingar, stolar att sitta i, lampor och något att syra med. Under byggets gång deltog fler barn och snart var flygplanet färdigt. Först ville barnen att vi skulle ta fram flygplan som flög på smartborden sedan kom de på att de vill flyga själva – det ska se ut som vi flyger. Vilken resa det blev, först flög de till Afrika sedan till Polen och Nordpolen. Ja, så kan en dag se ut hos oss, man vet aldrig vart leken tar oss. Spännande eller hur!

” Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter”. Lpfö 98/16

Vallmon

Solrosor

Den här veckan upptäckte barnen att solrosorna mer och mer ändrar utseende,   – dom tappar alla gula blad, de börjar få vissna blad också. För att undersöka dem lite närmare använde vi oss av förstoringsglas som vi experimenterade lite med. Hur ser det ut när man tittar nära? Hur ser det ut när man tittar långt ifrån ? Hur ser man bäst? Hur ser det ut längst inne i blomman? Utforskandet ledde till många upptäckter som barnen delgav varandra. Ett av barnen ser plötsligt något spännande -Vet ni, det ser ut som små gula trumpeter där inne, gissa om vi andra blev nyfikna. När vi tittade såg vi att stämde, varje blomma såg ut som en liten gul trumpet. För att få ännu mer upplevelser tog vi fram vårt ” ägg” och fortsatte att undersöka blomman, bladen, stjälken och nu fick vi se ”trumpeterna” ännu bättre.

Arbetet med kompisskapet är igång och nu ritar vi av våra kompishänder som vi ska arbeta vidare med nästa vecka.

Skolskogen

I skolskogen lekte vi lekar som tränar samarbete och kompisskap. Ur ryggsäcken trollade vi fram de stora blå tyget.  Alla hjälptes åt att veckla ut det så blev det jättestort. Uppdraget blev att få bollen rulla runt i havet utan att stanna eller ramla ur. Med gemensamma krafter och samarbete och glada tillrop så blev det höga vågor och små vågor med en busig boll som åkte hit och dit.

Efter leken med det blå havstyget lekte vi bland granarna där barnen testade sina klättrings kunskaper, inte så lätt alla gånger. Några av barnen hittade några tjocka vridna grenar som lagt sig på marken som de satte sig på, – titta, det ser ut som en draksvans. Alla barn var överrens, det här är bra klättergranar.

” Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.” Lpfö 98/16 

Välkomna tillbaka

Välkomna tillbaka till ett nytt spännande läsår på förskolan. Förra veckan öppnade Lilla Gärdet igen efter att haft stängt i några veckor under sommaren, kul att vara tillbaka för både barn och vuxna.

Solrosor

Vi möttes av nyfikna barn som genast reflekterade över att våra solrosor vuxit och nu blommade. Naturligtvis tog vi fram våra bilder och tittade på bildspel kring vårens arbete med solrosor. Hur började det egentligen? ”-Vi köpte jord och planterade våra frön, sen vattnade vi. – titta här är de jätte små.

Barnens funderingar och nyfikenhet ledde till utforskande hur ser solrosen ut? vad har den för färger? hur ser den ut i mitten? Barnen gjorde nya upptäckter -titta, det bor små djur där inne.

Skogslådan

Efter skogsutflykten sorterade barnen materialet som vi tog med hem, kottar och pinnar sorterades i lådor inne i ateljén. Barnen kom med en idé att göra en skogslåda och nu kom en av våra lådor från Nybygget till användning. Vi började med att skriva ner hur barnen tänkte att lådan skulle se ut. – Det kan vara lite gräs i, djuren kan bo där, pinnar, ett berg, stenar och träd, en sjö med vatten. Samarbetet började och alla barn deltog i skapandet med lådan. Härligt med kreativa barn som har så många ideér, tänk att det blev en skogslåda att leka med.

Arbetet med träd till skogslådan har påbörjats, spännande att se hur träden kommer att se ut när de blir färdiga. Vi blandade gips och hällde i små muggar, vi får se om träden kommer att fastna ordentligt. Fortsättning följer…

” Utvecklar intresse och förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” Lpfö 98/ 16

Vulkanfest på Vallmon

Vulkanfest

Äntligen var det dags för Vulkafesten som vi planerat för, gissa om alla var laddade för fest! Barnens dekorationer skapade vulkanstämning på hela avdelningen. I hallen kunde vi känna hur det var att gå under lavan och i matrummet blev det festligt med alla girlanger och teckningar.

Vulkanfrukost

Vulkanfrukost med röd gröt , vulkanbröd och vatten med lava bollar serverades, barnen var överrens – det var den godaste frukost vi någonsin ätit. Efter vår vulklanfrukost  var det dags för barnen att trycka sina lavahänder på en vulkan som de målat tidigare. Alla var med och samarbetade, barnen penslade sina händer med vulkanfärger och gjorde handtryck som blev ett stort lavautbrott. Med smartboarden satte vi på musik och hade vulkandans tillsammans, oj vad det dansades till barnens önskelåtar. Bada nakna med Samir och Viktor upprepades ett antal gånger…KUL!

Efter mycket dans och lava målning var det dags att smaska på popcorn, mums!

På barnens önskelista stod det Vulkan experiment och när det var dags att gå ut så var det klart att vi måste testa experimentet med Coca- cola och mentos igen. Coca-cola flaskan grävdes ner i vulkanen, spännande hur det skulle gå den här gången. Jodå, det blev ett utbrott nu också, men barnen tyckte att experimentet blev bättre förra gången – det blev bättre explosion med sprut då.

Vid lunchen fick vi äta lavaglass och smaka på Lenas snövulkaner.

” Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.” Lpfö 98/16