Om bloggen

Släbro förskola ligger i närheten av Släbroskolan i Oppebyområdet. Här bloggar vi om vår dagliga verksamhet!