Från runsten till snigel

Igår var det dags för de äldre barnen att ta bussen in till stan för att vara med på utställning som också andra förskolor i norra området var med på. Här ställer vi ut saker vi gjort från terminen som gått, närmiljö, experiment, barnkonventionen, byggen och massor av olika spännande skapelser. Det var så roligt att även barnen i de yngre åren kom med sina föräldrar och tittade 🙂 barnen tyckte mycket var spännande, framförallt månstrålens isbord!

Nyckelpigor

En vanlig dag på förskolan!
Vi hittar otroligt mycket nyckelpigor som vi gör ett hus till och ger mat.
vi forskar även vidare när vi kommer in!
vi hittar också ett kryp som har två huvuden, vi lär oss att det kan vara siamesiska tvillingar.

hur kopplar vi det här till läroplanen?
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenska.

vi kan också koppla detta till vår kugghjul! vi har jobbat med motivation, självkänsla, nyfikenhet och sammarbeta.

här ser vi nyfikenhet och samarbete, varför? jo för det är flera barn som hjälps åt att hitta nyckelpigor, som tillsammans ställer frågor och diskuterar med varandra och med oss pedagoger,

Vi letar efter grodyngel

Det är så otroligt spännande att ha planerat att vi ska leta efter grodyngel, men på vägen hittar vi massor av andra spännande saker, överkörda ormar, en stubbe som ser ut som en stol, ett hjortskelett, ja massor!
Vi pedagoger följer barnen och är nyfikna och medforskande.
vi är så glada att få jobba så nära djur och natur!

Hur kopplar vi detta till läroplanen?

• att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.
• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Hållbar utveckling

Vi har hämtat material från nybygget som ett återanvändningscenter som riktar sig till våra förskolor i kommunen.

Företag och arbetsplatser skänker material till det kreativa återanvändningscentret som kallas Nybygget. Pedagoger kan komma dit och hämta spillbitar av mattor, papprör, kabelbitar och gamla sängben vilket kan bli till fina experiment för barnen i förskolan. Det återanvända materialet blir en motvikt till färdigproducerat lekmaterial och blir en del i förskolornas arbete med lärande för hållbar utveckling.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om nybygget.

Länk till Nybygget

Här använder vi oss av materialet!

vatten, glädje och igelkottar

Det är torsdag och det innebär skapande med de yngre barnen. Solen lyser och vi vill gärna gå ut.
vi fyller upp en balja med vatten och tar ut penslar.

vips, så är skapandet igång!
Vi fick även sällskap av en taggig liten igelkott som vi matar med frukt, vi tror dock inte att igelkotten gillar frukten!

Hur kopplar vi detta till läroplanen?
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

Vi målar babblarna

Barnen väljer själva vilken färg och babblare de vill måla.
vi benämner olika färgerna och babblare.
Några av barnen letar också upp sin färg på andra saker i rummet.

lust, nyfikenhet och samspel.

Kreativitet

 

20160426_122214

 

 

 

 

 

 

hur kopplar vi detta till läroplanen?

  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

  •  utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,