Om bloggen

NYKomsten är en mottagningsenhet för nyanlända elever från år 1-6. På NYKomsten kartläggs elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Eleverna går på NYKomsten i ca 6 veckor. Under dessa veckor sker kartläggning, undervisning och skolbesök.

NYKomsten är idag placerad på Långbergsskolan.

Vi som jobbar här är:

Charlotta Stenqvist, lärare

Ingrid Carlmalm Olsson, lärare

Solveig Andersson, lärare

Nimco Ibrahim , studiehandledare

Qabas Karim, studiehandledare

Rebecca Saltell, skolsköterska

Anneli Lindqvist, kurator

Veronica Askbom, administratör

Jens Back, rektor

 

IMG_7277

Solveig, Nimco, Qabas, Charlotta och Ingrid.