Materialfrosseri på Nybygget!

Denna vecka har vi materialfrosseri för kommunens förskolepedagoger! Eller en försenad julklappsutdelning 🙂

Då ett av våra större företag inom kommunen tyvärr fått avslut sin verksamhet har vi fått ta över stora delar av det material som inte kommer att användas efter deras flytt. Ett litet ljus i mörkret är att mängder av användbara föremål kommer till nytta i vår och förskolornas pedagogiska verksamheter!

Pedagoger från 15 förskolor har passat på att hämta allt från kontorsmaterial till minsta lilla konstruktionsmojäng, i alla möjliga utföranden, storlekar och material.

Idag har nyfikna, glada och inspirerade pedagoger stått på näsan bland lådor och kartonger. Det har sprakat, skrattats, planerats och fyndats. Vi hoppas att flera kollegor kommer under veckan. Det finns mer att hämta 🙂

Återbruk när det är som bäst!

     God Fortsättning önskar vi på Nybygget!

 

Årets vägvisare!

Med stor tacksamhet och stolthet som vi tar emot utmärkelsen Årets Vägvisare i kategorin Kreativitet.

 

Motivering: ”Våra utvecklingspedagoger erbjuder handledning, inspiration och delar med sig av sin breda kompetens vilket bidrar till att blir mer kvalité i förskolan. De har fått oss på Språkskolan att komma vidare i tanke och handling när vi stått och stampat på samma ställe. Utvecklingspedagogerna fixar och ordnar bland annat Förskolans dag och Skräpplockarveckan. Vi har en känsla av att de bara har börjat.”

Vi var redan innan peppade att fortsätta vårt inspirerande utvecklingsarbete med kommunens förskolor. Nu med än mer värme i hjärtat och vi ser verkligen fram emot att möta alla barn och pedagoger i ett nytt utmanade, kreativt, utforskande och sprakande år!

 

 

Nätverk, kollegialt lärande och digital teknik.

Det har hänt mycket sedan senaste inlägget.

Denna gång fullt fokus på pedagogernas utveckling på alla nivåer och utifrån varandras kompetenser i ett kollegialt lärande och utforskande.

Under hösten har kommunens pedagoger mötts för att diskussion och reflektion kring  barnens möten med miljö och material. Vad händer i dessa möten, var och när sker ett lärande Pedagogerna har fördjupat sig i begrepp som demokrati, auktoritetsmarkörer, likvärdighet, barnperspektiv, barns perspektiv, värdegrund, närvarande och härvarande pedagoger och mycket, mycket mer. Det har varit högt i tak och tiden har knappt räckt till. Vår ambition är att dessa nätverk leder till att tankar och insikter sprids som ringar på vattnet ut på förskolorna.

Ett allt större intresse att tillföra digital teknik i lärmiljöerna har lett till förskolepedagogerna har kompetensutveckling i olika forum t.ex. workshops och studiedagar. Det är många spännande möten där pedagogerna med skratt och engagemang provat på och utforskat appar och dess möjligheter. Vikten av att kunna dokumentera tillsammans med barnen direkt i verksamheten är en motor för att våga prova och vilja utveckla sin digitala förmåga med hjälp av lärplattan.

Från Susanne Kjällanders forskningsstudie Plattan i mattan har vi hämtat mycket inspiration till det pedagogiska arbetet med lärplattorna. Och Erika Kyrk Segers Appanalys i boken Mediapedagogik på barnens villkor väcker medvetenheten kring vilka appar vi laddar ner och använder och vilken koppling de har till läroplanen.

”Vi lever i en mediabrusets värld, och det innebär att vi inte längre kan ställa oss frågan till om IKT är bra för barnen. Frågan blir istället: vad, när och hur och vi pedagoger får aldrig som vanligt vare sig vi använder krita, papper, penna, dator som verktyg – aldrig glömma den viktiga frågan: varför.”      Karin Forsling

 

Estetik vad är det?

Vad är estetik? En fråga som vi vridit och vänt på efter att vi startat upp hösten med en föreläsning av Karin Hultman. Hon disputerade 2011 med avhandlingen ”Barn, linjaler och andra aktörer. Posthumanistiska perspektiv på subjektskapande i förskola och skola”. Hon intresserar sig särskilt för barns relationer till pedagogiska miljöer och material och hur ”icke-mänskligt material” påverkar barnens läroprocesser och identitetsskapande.

Estetiken är något som uppstår och kan bli en igångsättare. Att det är en upplevelse som du får genom ett sinnesintryck – ett intryck som ger dig känsloimpulser som glädje, ilska, rädsla osv. Vad kännetecknar en estetisk upplevelse? Vi kan konstatera att en estetiska upplevelser är olika för oss allihop och hur kan vi möjliggöra för barnen att tillgodogöra sig estetiska upplevelser?

20160921_103708

Om  nu estetik är en upplevelse som du får av ett sinnesintryck, då fick vi senast i veckan bekräftat att vi på Nybygget är på god väg. Det kom en barngrupp till oss och det första ett av barnen sa när hen kom över tröskeln var – Åh, vad vackert!  Det värmde!

20160921_103647-1

20160921_103024

20161026_110549

 

 

 

Vårt syfte är att berika förskolornas miljöer med spännande, utmanade material som barnen ger härliga upplevelser och nya impulser till lek och lärande. När vi ser barnen gå omkring med sina påsar och fylla på just det materialet som just hen vill ha med sig för att det är speciellt just för det barnet – då har vi lyckats 🙂

Förskolan bör vara rik på material och redskap som inbjuder till att pröva, undersöka, experimentera, testa och förbättra samt att beskriva föremål utifrån hur de förändras och deras osynliga egenskaper. (Utbildningsdepartementet, 2010

Höstens pedagogiska nätverk på Nybygget

Under hösten har vi anordnat flera nätverk för kommunens förskolepedagoger. Syftet är att skapa en hög och likvärdig kvalitet i våra förskolor. För att nå dit behöver många begrepp lyfta, diskuteras och i vissa fall även omvärderas.

fullsizerender-4

fullsizerender

fullsizerender-3

 

 

 

Hur ser vi på vår roll som pedagog, vilket förhållningssätt speglar vår verksamhet? Utgår vi från ett barnperspektiv eller barnets perspektiv? Det har varit många givande och utmanande diskussioner med högt i tak. Pedagogerna har med utgångspunkt från bilder från sin egen verksamhet ställt inför olika dilemman. Frågor som är aktuella är, var ett lärande sker, hur det sker och på vems initiativ det sker. Hur ser en tillgänglig miljö ut och utifrån vems perspektiv.

”Att arbeta i förskolan handlar både om att lyssna på det barnen är intresserade av och att anpassa miljön utifrån detta, och att utgå från väsentliga saker som barnen behöver kunna för framtiden. Undervisning kan i förskolan därmed handla om att låta barnen få ställa sina frågor och som vuxen utmana och synliggöra lärandet.” (Doverborg s.43, Pedagogisk miljö i tanke och handling.)

En Mötesplats för allt och alla ….

Nu har vi kommit igång på riktigt, efter workshopveckan på Träffen. En härligt inspirerande dag på Nybygget, då barn och pedagoger möter material och miljö på så många sätt och med alla sinnen.

20160907_102151
I stort och smått …

20160907_095426
20160907_102035
20160907_111522

 

 

 

 

Uppleva på egen hand eller utforska tillsammans.

Material som väcker tankar och fantasier ….20160907_095515

20160907_095804Material som väcker inspiration att ta med tillbaka till förskolan, för att berika miljön.

20160907_095752

Ett rum med skatter från skog och mark … väcker tankar på hållbar utveckling, naturens kretslopp, småkryps betydelse och Kolmårdens ståtliga djur.

Vad händer i mötet mellan det mänskliga och icke-mänskliga? Vad är vackert, vad tilltalar ditt öga, dina händer, dina öron?

Våra förhoppningar är att alla, stora som små ska hitta sin vrå, sin plats och sina favoriter hos oss. Vi är alla olika och olikheter berikar.

 

Mera workshopvecka!

Nu närmar sig en alldeles underbart inspirerande workshopvecka sitt slut! Vi utvecklingspedagoger vill förmedla ytterligare några highlights från de har dagarna som varit fyllda av ett enda stort kreativt sprakande!

20160901_10043920160831_102959Barn från Daldockans förskola kom på besök och undersökte naturmaterial, rytmikinstrument, IKT och mycket annat.Här skapas det insekter i appen Tripp, trapp, träd.

 

20160901_114546Två av våra kunniga kockar har inspirerat både ute och inne. Gunilla har förmedlat utomhusmatlagning och utomhuspedagogik. Lillemor har föreläst om måltidspedagogik och haft en utställning med fokus på Sapere – upplev mat med alla sinnen.

 

20160901_073334  20160901_073347   20160831_115553

 

 

 

Barnbiblioteket, Barnkulturcentrum och Barnens huvudstad (som startar i Nyköping våren 2017) har informerat om sin verksamhet.

20160831_162949

Kompassens visade upp sina transportcykel och många ville prova på. Ett suveränt transportmedel som verkligen ger förutsättningar för upptäckter utanför förskolan!

Vilken vecka! Ett som är säkert är att det är fyra mycket nöjda utvecklingspedagoger som kommer dra täcket över huvudet på fredag kväll!

TACK alla kollegor för ert engagemang och för alla glada tillrop!

Workshop vecka med föreläsningar

Under en vecka har vi samlats på Träffen, Folkets hus, med fullt fokus på kollegialt lärande och kompetensutveckling för kommunens förskolepedagoger.

20160831_110613

Nybyggets återbruksmaterial bidrar till  inspirerande  miljöer för utforskande på alla nivåer, med ljus, ljud och med alla sinnen …

20160831_104155     20160831_110532    20160831_105815

… från micro till macro, studera myror i kuben och måla din egen myra, känn in och upplev naturmaterial i stort och smått.

20160831_111634

Kollegialt lärande på ”hemmaplan” – våra kunniga och engagerade pedagoger delger sina erfarenheter och ”görande” på ett flertal föreläsningar. Vi inspireras och får ta del av en imponerande mix av föreläsningar – Återbruk i lärmiljöerna, Att mötas interkulturellt, Nyfikenhet, glädje och kreativitet – vägen till miljösäkring, Vår utveckling genom ”mucklorna”, Det kan vara enkelt och roligt – om systematisk kvalitetsarbete i praktiken, Litteraturen möter barnens frågor, Entreprenöriellt förhållningssätt möter barnens erfarenhetsvärld, Måltidspedagogik och Att möta nyanlända barn och familjer. 

20160831_102759

Mellan föreläsningarna minglar pedagogerna, diskuterar och tar del av föreläsarnas utställningar och den pedagogiska litteratur som finns på plats.

20160831_102929

I dagarna släpps boken Professionell i förskolan, en bok som vi har förmånen att få signerad på plats, då författaren Susanne Svedberg är en av våra kollegor!

20160831_114604

Det finns också möjligheter att prova på att utforska IKT på olika sätt t.ex. dokumentation på IPad med Keynote och Popplet, upplevelse-Appar, prova på kretslopp med MakeyMakey  och mycket mer.

 

20160831_101237

20160831_101345

Halva veckan har gått och vi har mycket med att ge …. Det som värmer mest är det engagemang vi upplever hos de pedagoger som så modigt och kunnigt förläser och alla övriga kollegor som ger oss en så härlig feedback.

Invänta ytterligare blogginlägg ….. 🙂

 

 

 

v.35 flyttar Nybygget till Träffen, Folkets Park

Vi packar ihop delar av vårt återbruksmaterial för att tillfälligt flytta det till Träffen, Folkets Park,  här i Nyköping.

20160826_125826                 20160826_125752_resized

Workshop veckan startar på måndag kväll med en föreläsning av Karin Hultman, hon disputerade 2011 med avhandlingen ”Barn, linjaler och andra aktörer. Posthumanistiska perspektiv på subjektskapande i förskola och skola” som undersöker hur miljön kan förstås som en makthavare som både kan hjälpa och stjälpa oss i det pedagogiska arbetet.

Från och med tisdag den 30/8 kan förskolepedagogerna  i Nyköping besöka Träffen, många förskolor har förlagt sin studiedag där.

Under veckan kommer pedagogerna att inspireras av miljö och material med fokus på det kollegiala lärandet i en kompetensutveckling på ”hemmaplan”

Vi, utvecklingspedagoger, kommer att erbjuda en vecka fylld av upplevelser, utmaningar, möten, reflektioner, aktiviteter, händelser, erfarenhetsutbyten och mycket mer………

Ett urval av våra pedagoger kommer att förläsa för sina kollegorna i ämnen som Återbruksmaterial i lärmiljöerna , Att mötas interkulturellt, Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken, Måltidspedagogik och Litteraturen möter barnens frågor.

Det förunderliga kommer att ske och många kloka tankar och reflektioner kommer att utbytas!