Ett sinneslabb växer fram.

 I februari påbörjade vi en större förändring på Nybygget. På den ytan där vi tidigare inspirerat till upptäckande och utforskande av naturmaterial i olika former började ett sinneslabb ta form. Det började med två välfyllda lådor från Hands-On Sience.

Vi tog med spänning emot den första barngruppen som fick utforska och upptäcka den nya miljön och materialet …. så många färger och former ur olika perspektiv!

Stor förundran över hur stort kan bli smått, hur gult kan bli grönt, hur mycket en magnet kan lyfta och hur en spegelform kan förändra din spegelbild … och mycket annat.

Det är tillsammans med barnen som materialet blir magiskt och oförutsägbart! Att få ta ett steg tillbaka, sitta ner och bara vara NYFIKEN och förundras!

– Vi vill bygga en bil!

Gammal inspiration får nytt liv! Vid ett tillfälle fick barnen syn på en bild med bilar skapade av fruktlådor. De blev genast inspirerade att bygga egna bilar.

Barnen letade runt på Nybygget efter funktionellt byggmaterial. Gamla barnvagnshjul var det första valet, men det fanns ju inte tillräckligt många! Vad mer finns det som är runt och som kan bli hjul?

När barngruppen gick tillbaka till förskolan hade de med sig burklock, rör, vinylskivor, korkar, olika metallföremål m.m som de kunde använda till hjul, rattar, billyktor, startknappar och mycket mer.

Visst blir man lite nyfiken på om vi har inspirerat dem till ett framtida yrke som bildesigners! Och vilka bilar kommer de då, i så fall, att tillverka?

Bland maneter och korallrev

Vi fortsätter att förstärka våra miljöer med lärplatta och projektor. Världen blir lite mer förtrollad om du kan stanna upp och förundras över ljus och skugga. Speciellt när du upptäcker en manet på din kompis rygg! Tänk att en youtube film kan fängsla så.

Utelek inomhus

Det har inte hänt något här på bloggen på länge men på Nybygget har vi påbörjat ett pedagogisk ansiktslyftning. Det rum som stod först på listan var vårt Uterum -där vi tidigare ville inspirera med naturmaterial att ta in på förskolan. Vårt nya fokus är att inspirera till rollek utomhus, d.v.s material som barnen kan ta ut för att leka ute. Mycket av materialet har vi fått från vår container på Björshult, där privatpersoner skänkt allt från kastruller till små prydnadsföremål. Vi är så tacksamma för alla som bidrar till att vi kan utveckla ett hållbart förhållningssätt i våra förskolor!

 

Den första barngruppen som kom på besök, utforskade det ”nya” rummet från det ena hörnet till det andra! Det är SÅ spännande att ta del av hur de rum du iordningställer tas emot av  barnen.  Barnen fastnade för lådan med dinosaurie världen, de stannade till vid alla hyllorna och undersökte de föremål som fanns där och till slut startade de en restaurang i en del av rummet. Olika material blandades och de lagade fisksoppa med stark sås, spagetti med russin och mycket annat. 

 

 

Erbjuder vi möjligheter till stillhet?

Förskolan ska erbjuda barnen möjligheter att kunna ta del av många olika aktiviteter under dagen. Frågan är hur det ser ut med balansen mellan ett fartfyllt utforskande och görande och de mer lugna och rofyllda aktiviteterna? Skapar vi förutsättningar för stillhet och eftertanke?

”Förstå – genom stillhet, handla – ur stillhet, vinna – i stillhet.” Dag Hammarskjöld.

Reflektionsforum – Hållbar utveckling i förskolan

Under hösten har vi samlat alla kommunens förskole pedagoger på Nybygget för reflektion kring – Vad är Hållbar utveckling och hur integrerar vi det i våra verksamheter?

Pedagogerna hade som uppgift att ta med sig en artefakt eller bild som symboliserar hållbar utveckling för dem. De har bl.a delgett varandra sina tankar, ställt nyfikna frågor och tagit ställning till hur deras inställning till hållbar utveckling sätter spår i arbetet i barngrupp. 

Vi startade hösten med en föreläsning av Ingrid Engdahl där hon bl.a. lyfte de Globala målen och hur vi kan inkludera dem i undervisningen för ett livslångt lärande. På caféerna har vi under våra diskussioner blivit än mer medvetna om vad vi faktiskt gör, hur vi tar till vara på barnens empati och nyfikenhet för att skapa en hållbar miljö och ett medvetet förhållningssätt.  Hur uppmuntrat vi barnen för att utveckla en positiv framtidstro? Vilka kompetenser och kunskaper behöver barnen ha för ett livslångt lärande? Vilka yrken kommer att finnas? Så många spännande och intressanta frågor som vi inte alltid kan veta svaren på. En av våra viktigaste uppgifter är att lyhört lyssna på, ta till vara på och följa upp barnens tankar och funderingar.

Vad är viktigast att kunna om man vill bli sopåkare? Att hitta vägen, förstås! Om man vill bli en röd Nilja för att kunna rädda elefanterna, hur gör man då? Om man är två som ska kissa, varför spolar den första personen då? …. och så många andra kloka tankar som omger oss hela dagarna.

Vi kan bara konstatera att – ”Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn”. De barn som vi möter varje dag!

 

 

 

 

 

 

Nya upptäckter med alla sinnen och hela kroppen.

Nu har Nybygget ”kommit tillbaka” igen efter att varit bitvis förflyttat till Träffen, för höstuppstart för alla kommunens förskole pedagoger under v.35.

Barngrupper har varit här och utforskat och upptäckt både nytt och gammalt. Det har skett en hel del förändringar bl.a. vill vi skapa inspiration till utelek och till hur ljusborden kan bli en del av barnens utforskande lek.

Och med fokus på de yngsta barnen – upplevelser i stort och smått med näsan, ögonen, öronen och hela kroppen. Nyfikenheten var stor då barnen upptäckte att ”paketen” skramlade och lät olika. – Får vi öppna dem! Var en spontan fråga. – Visst får ni det, men kan du lyssna och gissa först vad det är som låter? Då ersattes lusten att ta bort pappret mot lusten att komma på vad det var som skapade ljuden … knappar, Stenar, bollar, makaroner … många spännande förslag. Att dofta och känna i ”hemliga strumpor” är också spännande. Det var många spontana reflektioner – Det luktar bullar! – Bläää! (rostad lök 🙂 ) – Hmm, det är kaffe!

 

 

 

Hållbart lärande och förhållningssätt

I måndags var Träffen i Nyköping tom, sedan började vi vårt arbete att skapa en inspirerande mötesplats med fokus på hållbar utveckling och lärande.

På årets studiedagar bidrar flera av kommunens kunniga och engagerade pedagoger och kökspersonal med inspiration och utställningsmaterial. Vi bygger utställningen tillsammans. Och så här blev det … från en tom lokal till en mötesplats som visar på den otroliga kompetens och kunskap som finns bland förskolepersonalen.

Under tre dagar denna vecka har alla förskolor sin studiedag på Träffen. Vi har även bjudit in kommunens friskolor och kollegor från grannkommunerna. En härlig blandning av kollegialt lärande, reflekterande, eftertanke och nyfiket utforskande.

Den globala skolan börjar varje dag med en föreläsning där vi bl.a. får ta del av de globala målen. Det väcks många tankar kring hur vi kan väva in dem i den pedagogiska verksamheten. Vad vet vi om dem och hur förhåller vi oss till dem? Där efter är det våra kunniga pedagogers tur att hålla i microföreläsningar, vi lär av varandra!

Under studiedagen kan pedagogerna välja mellan att se föreläsningar, inspireras av utställningen, gå en reflektionsrunda, delta i olika workshops och ta del av information från t.ex. Barnbiblioteket, Tekniska divisionen och Öppna förskolan.        Från Utställningen ….. Utemiljö, Digital teknik, Nybygget, De yngsta barnen, Förskolan möter äldreomsorgen, föreläsarnas material, kockarnas måltidspedagogik och fokus på att minska matsvinn och hur mottagningskök kan inspireras att arbeta med Sapere och mycket mer ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utställningen Levande projekt visar hur barn och pedagoger skapat ett helt solsystem utifrån barnens nyfikna frågor. Ett gemensamt arbete som täcker upp stora delar av läroplanen. 

På våra workshops kan du prova på Lera och måleri med Barnkulturcenter, Rytmik med Kulturskolan, Yoga med pedagogerna och utematlagning.

 

 

 

Förskolebussarna är också på plats och visar upp hur deras verksamhet fungerar. 

Och det viktigaste av allt …. Vi inte bara lär av varandra vi har roligt under tiden! 

TACK TILL ALLA HÄRLIGA, ENGAGERANDE KOLLEGOR SOM VERKLIGEN BJUDER PÅ ER SJÄLVA OCH ER ENORMA KUNSKAP! STRÄCK PÅ ER!  Varma uppskattande hälsningar // Utvecklingspedagogerna 

Kollegialt lärande!

Nu är vi på plats på Nybygget igen efter en härlig sommar och semester!

Vad har hänt sedan sist vi skrev … så mycket och här är ett axplock 🙂

Både före och efter semestrarna har vi haft inspirerande möten med andra återbrukscenter.  I juni var Guldgruvan i Töreboda http://guldgruvantoreboda.blogspot.se/ hos oss och i augusti kom Återverket i Strängnäs. http://www.strangnas.se/sv/Utbildning–barnomsorg/Forskola/kvalitet-och-utveckling-forskola/Aterverket—kreativt-atervinningscenter/

Alltid ett lyft att få diskutera och reflektera kring sin egen verksamhet med andra som har samma förhållningssätt, utmaningar och hållbarhetsdriv. Det är lärorikt och utvecklande att mötas och få nya infallsvinklar och tankar, att på samma gång ifrågasätta de förutsättningar som vi har, att se de fördelar som vi kanske har blivit hemmablinda för! Vi bugar och tackar för givande möten och önskar ett fortsatt nätverkande kring Hållbar utveckling och förhållningssätt.

Det gäller att ta till vara på alla former av kollegialt lärande och denna vecka förbereder vi oss inför förskolans workshop dagar på Träffen, v.35.  Under tre dagar kommer alla kommunens förskole pedagoger  att få ta del av microföreläsningar, verkstäder, inspirerande utställningar och mycket mer. Allt med fokus på ett lärande för Hållbar utveckling. Vi vill verkligen understryka att det är våra egna kollegor, pedagoger och kockar m.fl. inom kommunen som står för all inspiration.

Vi packar material för fullt just nu!

Håll ögonen öppna och läs vidare på vår blogg – den 29 augusti kör vi igång på Träffen!

 

Läs även om vad som händer på Instagram – https://www.instagram.com/jobbainykoping/ Där kommer Pernilla att skriva om våra spännande och innehållsrika dagar!