Nätverk, kollegialt lärande och digital teknik.

Det har hänt mycket sedan senaste inlägget.

Denna gång fullt fokus på pedagogernas utveckling på alla nivåer och utifrån varandras kompetenser i ett kollegialt lärande och utforskande.

Under hösten har kommunens pedagoger mötts för att diskussion och reflektion kring  barnens möten med miljö och material. Vad händer i dessa möten, var och när sker ett lärande Pedagogerna har fördjupat sig i begrepp som demokrati, auktoritetsmarkörer, likvärdighet, barnperspektiv, barns perspektiv, värdegrund, närvarande och härvarande pedagoger och mycket, mycket mer. Det har varit högt i tak och tiden har knappt räckt till. Vår ambition är att dessa nätverk leder till att tankar och insikter sprids som ringar på vattnet ut på förskolorna.

Ett allt större intresse att tillföra digital teknik i lärmiljöerna har lett till förskolepedagogerna har kompetensutveckling i olika forum t.ex. workshops och studiedagar. Det är många spännande möten där pedagogerna med skratt och engagemang provat på och utforskat appar och dess möjligheter. Vikten av att kunna dokumentera tillsammans med barnen direkt i verksamheten är en motor för att våga prova och vilja utveckla sin digitala förmåga med hjälp av lärplattan.

Från Susanne Kjällanders forskningsstudie Plattan i mattan har vi hämtat mycket inspiration till det pedagogiska arbetet med lärplattorna. Och Erika Kyrk Segers Appanalys i boken Mediapedagogik på barnens villkor väcker medvetenheten kring vilka appar vi laddar ner och använder och vilken koppling de har till läroplanen.
”Vi lever i en mediabrusets värld, och det innebär att vi inte längre kan ställa oss frågan till om IKT är bra för barnen. Frågan blir istället: vad, när och hur och vi pedagoger får aldrig som vanligt vare sig vi använder krita, papper, penna, dator som verktyg – aldrig glömma den viktiga frågan: varför.” Karin Forsling

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *