STOFF ÅRSMÖTE – Tisdag 7 mars kl18.30

Fel tid i terminsbrevet!Årsmötet är i år senarelagt till 18.30. Mötet hålls i musikskolans pedagogiska forum.