Inspirerande lekmiljö

Efter att ha lyssnat på ett nytt avsnitt av förskolepodden, där en psykolog tog upp lekens betydelse väcktes inspiration hos pedagogerna på Hemligheten att iscensätta en inbjudande lekmiljö.

Under morgonen hade Oliver byggt med tågbanan i buffén en lång stund, därför tog vi med det materialet in på modulen och projicerade upp en tågvideo med ljudeffekter som bakgrund. Alvin, Vida och Eva hämtade tågvagnar och placerade framför projiceringen.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan.” (LPFÖ 98 rev 2016)

QUESADILLAS

Sportlovsvecka och vi lyxar till det med att elda och göra våra egna quesadillas ute i stjärnan. Barnen fick vara med och lägga på vad just dem ville ha på sin varma smörgås och se hur den tillagades på murrikan.
Detta mellanmål var väldigt uppskattat av både barn och pedagoger, så vi hoppas att vi kan få till fler sådana här tillfällen under den kommande våren.

RECEPT:

Tacobröd (dela på hälften)
Ost
Skinka

Enkelt och jättegott!

 

SKRIDSKOÅKNING

Det är sportlovsvecka och tur som är så har ishallen på Rosvalla öppet. Några barn och pedagoger ifrån Överraskningen har idag tagit med sig sina skridskor och haft en härlig förmiddag på isen. Glada och nöjda överraskningar vill redan gå tillbaka till Rosvalla imorgon, på torsdag och på fredag och på lördag, haha.

Utevistelse

Vi på hemligheten strävar efter att komma ut med en liten grupp även på eftermiddagen. Denna vecka har vi t.ex. ätit mellanmål i stjärnan tillsammans med Äventyret, ”Äta i Bamses hus” utbrister ett barn och ja stjärnan ser lite grann ut som Bamses hus… Barnen visade stor glädje över att kunna äta mellanmål i en annan miljö.

 

Med fokus på delaktighet

Torsdag morgon, barnen sitter vid ett bord i buffén för att äta frukt.

Vad vill ni göra idag? frågar pedagogen. Barnen vill helt klart gå till Ormberget, deras favoritplats just nu. Vad vill ni göra där? Ett barn föreslår att vi ska ta med kikare. Bra idé – det gör vi!

 

Genom att engagera barnen och möjliggöra delaktighet kan de får inflytande i verksamheten. Det är även ett sätt att få göra sin röst hör och bli lyssnad på. Barn ska få möta olika typer av demokratiska forum och vi i förskolan kan skapa sådana under exempelvis en fruktstund. Rauni skriver i sin bok Demokrati i förskolan – fokus på barns samspel att demokrati i förskolan handlar som i andra sammanhang om hur människor, i det här fallet barn, erövrar inflytande på verksamheten som de själva deltar i (Karlsson 2014, s. 24).

Med oss har vi även förskolans digitalkamera som barnen turas om att fota med. Även om barnen har lånat den ett flertal gånger finns fortfarande saker att utforska och uppleva med de digitala verktygen. Med kikaren kan en se i båda ändarna, den ena lite bättre än det andra beroende på vilken effekt en är ute efter. Fungerar det på samma sätt med digitalkameran?

Förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden (Skolverket 2011, s. 6). Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande (a.a, s. 7). För att förskolan ska kunna utvecklas till en spännande arena där lärandet sker i ett kreativt och lekfullt sammanhang, krävs pedagogiska miljöer som utmanar skolans individfokusering och förmedlingspedagogik. […]barn själva skapar och formar sin kunskap och sitt lärande i möten – med andra barn, med pedagoger och med miljö och material (Björklund 2014, s. 67).

För att kunna lära om Hållbar utveckling behöver förskolan möjliggöra sådana möten. Hållbar utveckling kan handla om ett lärande OM miljön, det vill säga att genom vardagsnära upplevelser kan vi förklara, undervisa om, olika naturvetenskapliga fenomen och relationer mellan människa och miljö. Men Hållbar utveckling handlar även om den sociala dimensionen. Det vill säga om människors beroende och påverkan på varandra, om jämlikhet, rättvisa, jämställdhet och ett demokratiskt förhållningssätt. Under denna torsdag kunde vi tillsammans skapa sådana möten på Äventyret.

Djuren snubblar, de snubblar så här!

Det kom ett mejl  angående ett av alla de 17 mål som ingår i Hållbar utveckling, det handlade om havet. Men vi har inte varit vid havet, det som varit intressant för denna grupp både under hösten och nu i starten av vårterminen är Ormberget. I vanliga fall finns det sällan skräp där så då skapades en bild där det infogades skräp i naturen.

Oj, oj! Det har hänt något på Ormberget, det har hamnat massa skräp där. Barnen går fram till smartboarden där bilden visas.

-Plast…

– Där är tidning!

-Äppelskrutt.

-Inte göra så.

Vad händer med djuren när det är så mycket skräp i skogen?

-Djuren snubblar, de snubblar så här (visar med händerna).

-De gör sig illa.

-Glaset går sönder.

Vad ska vi göra med det här (pekar på skräpet)?

-Återvinna. Pappret ska slängas i återvinningen.

-Plocka upp!

I Björklunds bok Lärande för hållbar utveckling står det att […] i förskolan finns stora möjligheter att arbeta med hållbar utveckling, eftersom man av tradition ofta jobbar med verklighetsnära frågor, och att man, genom att fånga upp barnens intressen och koppla dem till miljö och livsstilsfrågor, kan styra det pedagogiska arbetet mot ett lärande för hållbar utveckling (Björklund 2014, s. 24). I vårt syrdokument står det att vi ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för […] hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Skolverket 2010, s. 10). Genom diskussionsfrågor möjliggör vi för barnen här på Äventyret att se samband, upptäcka konsekvenser men även att ta ansvar för vår miljö och för vår framtid.