Uppleva olika musik genom digitala verktyg

De yngsta barnen på Hemligheten har visat stort intresse för dans och musik. De har de senaste veckorna fått ta del av och uppleva olika slags musik och dans genom digitala verktyg. Filmerna har projicerats på väggen.

Balett var det första som barnen fick möta. Några barn var mycket fascinerade och stod trollbundna hela tiden.

  

 

 

Sen har barnen även fått bekanta sig med afrikanska rytmer och trummor.

Det dansades, klappades och spelades på trummor.

  

 

 

Barnen har även fått måla i ateljén till tonerna av Svansjön och med baletten projicerad på väggen.

I mediepedagogik på barnens villkor står: ”Vi måste få blanda, undersöka och prova många olika uttryck för att få en mångfald av upplevelser, vilket bildar vår erfarenhetsbank. Vi kallar denna integrering för rhizomatisk utgångspunkt för lärande, som i sin tur kan leda till hundraspråkliga processer.”

Lundgren Öhman, 2014

 

 

 

Att rita i ljuset av OH-apparaten

Hemlighetens yngsta barn har under några veckor fått möta och undersöka olika material tillsammans med OH-apparaten. Vi har bla målat med skuggor från OH:n och undersökt olika material tillsammans med OH:n samt utforskat själva apparaten och ljuset från den.

Idag blev barnen erbjudna att möta pennor tillsammans med OH:n. De fick möjlighet att rita i ljuset av apparaten.

                 

 

 

 

Några barn tyckte det var väldigt spännande och några ville inte prova alls.

 

 

                

 

 

Att undersöka pennorna, sätta på och ta av korken upptog barnens tid en lång stund.

 

Det som ritades syntes på väggen, den andra väggen och på golvet. Spännande upptäckt!

                  

Hemligheten på äventyr till skogen

Det blev en tur till den lilla skogsgläntan efter fotbollsplanerna idag för en del av de yngsta barnen på Hemligheten. Nyfikenhet, glädje, upptäckter och utforskande blev det massor av.

Vi hittade många vackra höstlöv som blåst ner från träden.

 

Pinnar och ekollon fanns det gott om.

Barnen har letat, känt och klämt och undersökt skogens skatter.

 

Möte med OH-apparaten

Attraktiva lärmiljöer som skapare av meningsfulla sammanhang.

Barnen på Hemligheten har fått möta OH-apparaten tillsammans med olika material och de har själva och tillsammans fått utforska och upptäcka.

Det kändes och klämdes på sakerna, materialen undersöktes med händer, fötter och mun.

Några barn uppmärksammade att det hände något på väggen.