Reflektion av ett skogsäventyr på hal is!

I skogen halkade en pedagog på isen och ett barn var snabbt framme för att hjälpa till. Detta blev sedan en smittspridning där barnen ”ramlade” och sedan hjälpte de varandra upp. De visade stor empati för varandra och blev väldigt glada av att hjälpa varandra upp. Dagen efter vi varit i skogen projicerade vi upp bilderna från skogsäventyret på kuben och skrev ner alla barnens tankar som kom fram när de tittade på bilderna.
Några kommentarer blev:
-Halt
-Halkade isen
-Försiktigt

Grattis Korvetten 7 år

 

 

Svartand kom på besök när vi firade Korvettens sju års dag. Han hade med sig ett brev från Nisse som är på en ö i Indonesien som heter Kombo. Nisse ska även resa vidare till USA. Svarttand bjöd på kul och golfbollsmålning i ateljén och ute på gården var det vulkanutbrott. Svarttand fick även frågan om han är en riktig pirat.