”Vi ska hoppa över hindren och ha dem ute!”

I grupp 2 har vi under vårterminen sett ett intresse hos barnen kring rollek och då ofta i form av olika hundar. Vi har valt att fokusera på detta intresse samtidigt som vi vill göra vårt snickarrum mer attraktivt och tillgängligt samt att utmana barnen i deras stora rörelsebehov. Med hjälp av ipad och smartboard har vi tittat på både hund- och hästhinder och funderat på om vi skulle kunna bygga egna hinder. Barnen har i mindre gruppkonstellationer funderat, röstat, kompromissat, gjort ritningar, snickrat, provhoppat, målat och slutligen lackat sina hinder. Vi ser nu fram emot att inviga dem ute på gården!

Reflektion av ett skogsäventyr på hal is!

I skogen halkade en pedagog på isen och ett barn var snabbt framme för att hjälpa till. Detta blev sedan en smittspridning där barnen ”ramlade” och sedan hjälpte de varandra upp. De visade stor empati för varandra och blev väldigt glada av att hjälpa varandra upp. Dagen efter vi varit i skogen projicerade vi upp bilderna från skogsäventyret på kuben och skrev ner alla barnens tankar som kom fram när de tittade på bilderna.
Några kommentarer blev:
-Halt
-Halkade isen
-Försiktigt