Vatten och bilar

Vilket soligt och varmt väder vi har! Det är som gjort för att leka med vatten!

Idag provade vi att ställa en planka mot vattenbordet för att se vad som hände. Barnen provade att rulla ner olika fordon.

Blöta bilar kan också rulla!

Vilken fart!

Men titta, vad händer? Bilarna gör spår!

 

 

Lutande planet

Barnen på Jollen utforskar lutande planet på olika sätt.

Pang. Plankan ramlar ner.

Vi lyfter upp den igen.

Vi släpper bilen. Vad händer?

Ibland kör bilen ner…

Ibland krockar den. Och ibland ramlar den ner.

Vi provar med bollar också.

En snöskoter då?

Det är spännande att se vad som händer. Vad rullar och vad rullar inte? Hur fort rullar de? Ramlar de av? Hur långt rullar de? Vi fortsätter att prova.

 

Myrstig

Ni som följer oss vet att barnen har ett intresse för myror som har blivit ett litet projekt. Vi ville också att detta projekt skulle synas i vår miljö för att synliggöra för barn, pedagoger och föräldrar vad vi arbetar med och väcka mer nyfikenhet och lust att utforska.

Redan ute i hallen kan den nyfikne upptäcka en myra…

När barnen följer myrstigen hittar de också dokumentationer med bilder. Det finns möjlighet för pedagogerna att sätta ord på det som finns på bilderna och barnen kan reflektera över vad som hittills hänt i vårt projekt.

Myrstigen leder fram till en vägg i naturhörnan där det finns mer att utforska kring myror i form av 4D-myror och QR-kod till en kort film om myror.

Och så här ser hela vår djur och naturhörna ut.

Vi utforskar närområdet

Vi har nu 4 cyklar på Kompassen. Det skapar fler möjligheter till att ta sig utanför Kompassens grindar och utforska det som finns utanför. I torsdags tog vi på Jollen alla cyklar och begav oss till hamnen och lekplatsen som finns där. Det var inte bara målet som var spännande, även vägen dit. Vi ger tid åt att utforska vad vi möter längs vägen.

Myror!

En dag i förra veckan hittade barnen en myra. Inne.

Barnen visade stort intresse och följde efter myran. Några sa ”fluga” och några ”spindel”. Men vi pratade om att det var en myra och sedan sa många av barnen ”myra, myra”.

Efter vilan fick barnen prova att läsa av en QR-kod med lärplattan. Då kom en kort film med myror upp. Myrorna kröp, kröp ner i hål och klättrade i träd. Vi lärde oss att de klättrar i träd för att äta bladlöss.

Barnen tittade om och om på filmen och visade stort intresse. De frågade, pekade och diggade till musiken i filmen 🙂

Vi hade även andra QR-koder som vi provade. Det var olika djur och med hjälp av koden kunde vi lyssna till deras läte.

QR-koderna har vi skapat för att barnen visar stort intresse för djur och ofta leker med djuren i vår naturhörna. Nu sitter alla QR-koder på väggen i naturhörnan och vi fortsätter att använda dem.

 

Vi utforskar ljus

Ett av barnen på Guldfisken upptäckte att solen skapade fina färger på vår matta.

Hon provade att lägga sina händer på.

Fler barn blir intresserade och vi pratar om att det är solen som lyser på plastbanden. Ett av barnen upprepar: Solen. Lyser.

Det barn som först blev intresserad kryper för att se efter vart ljuset kommer ifrån.

 

Fler av barnen blir intresserade och vi utforskar länge. De tittar, pekar och känner med händer och fötter.

Vi pedagoger är med och utforskar, sätter ord på och hjälper barnen att hitta ett gemensamt fokus att intressera sig för en stund.

Vi samlas

I dag har några av barnen lekt på gården, några varit inne och målat och några gått på upptäcksfärd. När vi kom in samlades vi som vanligt en liten stund. Ofta sjunger vi och läser ramsor. Idag berättade en av pedagogerna ”Sagan om den lilla lilla gumman”. Barnen sitter och tittar och lyssnar nyfiket.

När sagan är slut vill barnen titta närmare på bilderna.

 

 

Vattenlek

Den vanligaste och förmodligen roligaste vattenleken på Guldfisken är den spontana! Många av barnen stannar ofta vid kranarna när har tvättat händerna och ibland har vi möjlighet att leka där en stund. Vi pedagoger vill gärna vara så tillåtande vi kan för att barnen ska få utforska det som intresserar dem.

Fingerfärg

Äntligen!

Eftersom vi på Jollen har haft problem att komma in på bloggen har det varit dåligt med inlägg från oss, nu ska vi försöka komma igång igen!  🙂

Vid några tillfällen under terminen har vi målat med fingerfärg på Guldfisken. Det stimulerar det taktila sinnet, barnen får peta, känna, klämma och kladda hur mycket de vill. En del är lite tveksamma i början, andra kastar sig in i målandet. Vi upprepar samma aktivitet flera gånger dels för att barnen ska få en möjlighet att utvecklas och våga mer, dels för att barn lär genom upprepning.

Vi pedagoger är med för att inspirera och visa hur man kan göra. Barnen tar i färgen och sedan stannar de upp och tittar på sina fingrar. Några provar att måla på kroppen 🙂