Vi reflekterar

Vi sätter dokumentation från fågelprojektet på golvet för projektet ska bli synligt för barnen.

Barnen pekar och pratar. De ser ”pippi”, några kompisar och Jennifer.

Vi tittar på när ett barn gav vår gosedjursfågel till ett annat barn. Vi ser att det andra barnet blev glad när han fick fågeln. Vi sätter ord på handlingar och känslor.

Det här är ett sätt att reflektera tillsammans med våra yngsta barn.

Kråkan flyttar in

Igår  var det någon som hade gjort spår utanför Guldfiskens dörr…

Barnen funderade på vad det var för spår.

  • Spår! sa någon.
  • Pippi! sa någon annan.
  • Oj! var en annan kommentar.

Vi följde efter spåren. Men vi såg ingen…

Men innan lunch fick vi syn på någon… Kråkan! Han hade flyttat in i trädet i vår naturhörna och tittat på barnen när de lekte.

Kråkan fick vara med i vår sångstund. Han lärde oss en ny sång; ”När kråkorna klappar takten”

Hoppas Kråkan vill hitta på något mer med oss någon dag!  🙂

Vår fågel

Redan när terminen började visade barnen stort intresse för vår fågel som flyger omkring i ett gummiband i naturhörnan inne på Guldfisken.

Den fångar barnens intresse. När vi leker med fågeln utforskar barnen vad som händer när man släpper fågeln som hänger i ett gummiband. De provar att släppa den högt och lågt, stå nära eller gå längre bort.

Det blir mycket samspel kring fågeln. En del når inte fågeln och då hjälper barnen varandra. De får också träna turtagning, eftersom fågeln är väldigt populär. Många diskussioner uppstår om fågeln och pedagogerna får en chans att sätta namn på olika begrepp som fågel, flyga, vingar, näbb, hoppa mm.

 

Vår musik

Barnen på Jollen visar stort intresse för musik, sång och dans. Guldfiskbarnen har några favoriter; Var nöjd med allt som livet ger, var bor du lilla råtta och pilutta-visan.

Vi gör en musikvägg av gamla CD-skivor där vi samlar QR-koder barnens favoritsånger.

Sedan scannar vi QR-koderna och lyssnar på sångerna. Vi sjunger och dansar, härligt!

Fåglar!

När vi sitter och äter mellanmål ser ett barn en fågel ute på vår gård.

– Titta pippi! säger barnet.

– Ja, titta, en skata, säger pedagogen.

Alla barnen tittar på fågeln. Efter en liten stund kommer även en kråka som vi tittar på och pratar om.

Pedagogerna skapar QR-koder. När vi scannar dem kan vi lyssna på fåglarnas läte. Hur låter kråkan? Barnen härmar och säger kråka. Och hur låter skatan? Den är lite svår att härma, men barnen försöker.

Namn, bild och läte finns nu på barnens höjd i naturhörnan.

Regn!

Ja, det regnar! Vi går ut och leker med vattnet.

 

Vi plaskar och skvätter. Regnet rinner och droppar. Pedagogerna sätter ord på vad som händer och ger barnen nya begrepp.

Och vi upptäcker så mycket tillsammans. Vi ser droppar i rutschkanan, de kan vi plaska i! Och ett spindelnät med droppar i. Och så känner vi på vattnet i pölen, hur känns det? Och hur ser det ut? Det sker mycket utforskande under en förmiddag på gården!

Vatten och bilar

Vilket soligt och varmt väder vi har! Det är som gjort för att leka med vatten!

Idag provade vi att ställa en planka mot vattenbordet för att se vad som hände. Barnen provade att rulla ner olika fordon.

Blöta bilar kan också rulla!

Vilken fart!

Men titta, vad händer? Bilarna gör spår!

 

 

Lutande planet

Barnen på Jollen utforskar lutande planet på olika sätt.

Pang. Plankan ramlar ner.

Vi lyfter upp den igen.

Vi släpper bilen. Vad händer?

Ibland kör bilen ner…

Ibland krockar den. Och ibland ramlar den ner.

Vi provar med bollar också.

En snöskoter då?

Det är spännande att se vad som händer. Vad rullar och vad rullar inte? Hur fort rullar de? Ramlar de av? Hur långt rullar de? Vi fortsätter att prova.

 

Myrstig

Ni som följer oss vet att barnen har ett intresse för myror som har blivit ett litet projekt. Vi ville också att detta projekt skulle synas i vår miljö för att synliggöra för barn, pedagoger och föräldrar vad vi arbetar med och väcka mer nyfikenhet och lust att utforska.

Redan ute i hallen kan den nyfikne upptäcka en myra…

När barnen följer myrstigen hittar de också dokumentationer med bilder. Det finns möjlighet för pedagogerna att sätta ord på det som finns på bilderna och barnen kan reflektera över vad som hittills hänt i vårt projekt.

Myrstigen leder fram till en vägg i naturhörnan där det finns mer att utforska kring myror i form av 4D-myror och QR-kod till en kort film om myror.

Och så här ser hela vår djur och naturhörna ut.