Äntligen är dom här!

Idag, trots snöstorm, var vi tvungna att testa våra elcyklar! Som vi har väntat! Alla barn som ville fick en åktur med cyklarna. Vi kommer att ha mycket användning av cyklarna. Tänk så mycket spännande utflykter vi kan göra och hur mycket roligt vi kommer att få se i vår närmiljö och runt om i Nyköping!

Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö (LpFÖ98, Reviderad 2016)

 

 

Vi programmerar Blue-Bot!

Att samarbeta, analysera ett problem, testa, felsöka och förbättra en lösning till problemet. Det kan exempelvis göras genom att låta barnen gemensamt programmera en robot som ska ta sig igenom en bana full med hinder. Exempel på en sådan robot är Blue-­Bot. Med hjälp av den lilla roboten tränar vi på att diskutera och reflektera med en kompis för att tillsammans få Blue-Boten till sitt mål. Frågor vi ställer oss är ”Hur många steg är det för att få Blue-­Bot att gå ifrån den röda cirkeln till den gröna triangeln?”

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (LpFö98, Reviderad 2016)