Ett ungdomsprojekt möter ett annat!

Kristina Wikström är ny samordnare för projektet Social Insats Grupp i Nyköping sedan februari 2017. Hon tillhör Barn- och Ungdomsenheten på Division Social Omsorg i kommunen och har sin arbetsplats på Forsgränd 12.

Enligt information från Sveriges kommuner och landsting (SKL): SKL stöder arbetet kring etablering av sociala insatsgrupper i Sveriges kommuner. Sociala insatsgrupper är en arbetsmetod för samverkan mellan socialtjänst, skola och polis för att hjälpa unga att sluta begå brott. Arbetet i sociala insatsgrupper avser samverkan kring en ung person där socialtjänsten ansvarar för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges behov. Det arbete och de insatser som görs för den unge ska ske inom ramen för de medverkandes ordinarie verksamhet. Arbetsmetoden sociala insatsgrupper utgår från samverkan på individnivå med regelbundna möten där alla berörda myndigheters representanter och individen deltar, under socialtjänstens ledning. Samverkan på individnivå görs möjlig genom ett samtycke från den unge eller den unges vårdnadshavare.

I Nyköping är det ett treårigt projekt som kan komma att bli en del av ordinarie verksamhet. Socialtjänsten tar beslut om vilka som ska erbjudas att delta och sedan ska ungdomen och vårdnadshavare ge sitt samtycke. De kriterier som Nyköping använder sig av är unga som begår brott i tidig ålder och uppvisar flera riskfaktorer samtidigt. Målet är att när projektet är slut ska Nyköping har lyckats med samverkan kring 10 ungdomar.

Utbildningsradion intervjuar Jessica, en av våra ungdomssamordnare

Programmet heter Lärarrummet och sänds i P1 på torsdagar.

Lärarrummet är en reportageserie som följer engagerade och inspirerande pedagoger i deras arbete. Programmet görs av UR och du hittar tidigare program i serien här. Jessica berättade hur hennes arbetsdag kan se ut i sitt uppdrag som samordnare för ungdomar mellan 15-20 år, som är inskrivna i projektet som deltagare.

Lokal ledningsgrupp månadsmöte i april

Vid ledningsmötet redogjordes för aktuellt läge i projektet, antal deltagare och nuläge efter de senaste aktiviteterna (såsom läxhjälp, kontakt med Anhörigcenter, alternativet KAA) och vad som händer framåt.

Implementering av projektet i de två kommunernas ordinarie verksamheter diskuteras i allt högre grad och gränsdragningen mellan skolans uppdrag/ansvar och socialtjänstens uppdrag.

På konferens i Stockholm Utmanande och effektiv undervisning

Den 30 och 31 mars fick vi möjlighet att lyssna på James Nottingham och hur utmanade arbetssätt och fokus på processen (istället för resultatet) ger bättre förutsättningar för elever att lära och utvecklas.

Förutom James Nottingham så föreläste även Bosse Larsson, Anne-Marie Körling och John Steinberg. Nyckelorden i deras budskap är kollegialt lärande, growth mindset, feedback och att våga utmana både sig själv som lärare och eleverna!

Studiebesök hos närvarocoacherna i Norrköping

Idag har vi besökt Niklas, Malin och Jenny som är närvarocoacher i #jagmed projektet i Norrköping. De arbetar på de kommunala gymnasieskolorna i Norrköping med fokus på elever som har hög skolfrånvaro och ingår i elevhälsoteamet på respektive skolenhet. De berättade om sina framsteg och utmaningar i projektet och vi fick också en fin lunchpromenad i vårsolen längs med Motala ström. Tack för besöket!

Möte om samverkan med Anhörigcenter

Monica Berg är den som erbjuder samtalsstöd och kostnadsfri rådgivning på Anhörigcenter i Nyköping.  Bland annat så erbjuds varje termin anhöriggrupper för föräldrar till barn/ungdomar med Aspberger syndrom/ ASD. Läs mer på Anhörigcenters hemsida. Till hösten 2017 så kommer projekt #jagmed att finnas med under den nationella anhörigveckan som uppmärksammas i oktober varje år.

Projektmöte om hur skolan kan möta elever med stor skolfrånvaro

Vi var 15 personer som träffades på Brevikskolan i Oxelösund idag för att komma fram till vilka de framgångsrika metoderna är för att få elever att få hög närvaro i skolan. Hela projektgruppen har läst boken Hemmasittare och vägen tillbaka  av Peter Friberg, Martin Karlberg, Ia Sundberg Lax och Robert Palmér. Alla hade med sig egna erfarenheter av arbete med frånvarande elever och deras föräldrar och hur viktigt det är att skolan skapar en allians med dem för att jobba tillsammans mot högre närvaro.

Studiebesök och projektmöte på Campus Nyköping

Ett mycket givande studiebesök med rundvandring på Campus Nyköping idag. Vår värd under förmiddagen var Peter Ivarsson som beskrev verksamhetens omfattande utbildningserbjudande med mottot: Här börjar det!

Med under studiebesöket var också Katrineholms KAA-medarbetare, projekt #jagmed i Katrineholm och studie- och yrkesvägledare på KAA i Gnesta kommun Martina Granquist.

Skola Socialtjänst och Polissamverkansmöte (SSP)

Från och med januari 2017 ingår projekt #jagmed i kommunens SSP-samverkan. SSP står för Skola, Socialtjänst och Polis och träffas två gånger per termin. Denna samverkan består i kunskapsutbyte, lägesrapporter och lärande inom områden som berör alla tre aktörer, med betoning på förebyggande arbete. Ämnesområden som tas upp är förebyggande arbete mot missbruk, kränkningar, kriminalitet, doping, mm. Även samordnaren för SIG ingår i detta arbete (skola-polis-socialtjänst).