Studiebesök och projektmöte på Campus Nyköping

Ett mycket givande studiebesök med rundvandring på Campus Nyköping idag. Vår värd under förmiddagen var Peter Ivarsson som beskrev verksamhetens omfattande utbildningserbjudande med mottot: Här börjar det!

Med under studiebesöket var också Katrineholms KAA-medarbetare, projekt #jagmed i Katrineholm och studie- och yrkesvägledare på KAA i Gnesta kommun Martina Granquist.

Skola Socialtjänst och Polissamverkansmöte (SSP)

Från och med januari 2017 ingår projekt #jagmed i kommunens SSP-samverkan. SSP står för Skola, Socialtjänst och Polis och träffas två gånger per termin. Denna samverkan består i kunskapsutbyte, lägesrapporter och lärande inom områden som berör alla tre aktörer, med betoning på förebyggande arbete. Ämnesområden som tas upp är förebyggande arbete mot missbruk, kränkningar, kriminalitet, doping, mm. Även samordnaren för SIG ingår i detta arbete (skola-polis-socialtjänst).

Några bilder från årskonferensen 9 mars på Arbetets museum

Vi bjöds på en inspirerande dag på Arbetets museum i Norrköping med tema Bemötande. Flera fantastiskt bra föreläsare, däribland Lisa Andersson Tengnér genuspedagog.se och Peter Friberg från Magelungen Utveckling om hur vi bemöter ungdomar som vänder sig bort från samhället, skola och arbete?

De två utvärderarna från Linköpings Universitet, Sofia Nyström och Sofia Nordmark, beskrev hur de har börjat följa de olika faserna i projekt #jagmed och deras intryck av projektet så här långt.

 

Vi fick också möjlighet att besöka utställningen Jobbcirkus som riktar sig mot högstadieelever och vill få ungdomarna att reflektera kring gymnasievalet och olika yrkesbanor. Vilka jobb kommer det att finnas i framtiden och vilka utbildningar väljer ungdomarna helst? Hur kan yrkesdrömmar bli verklighet?

Utställningen kommer att pågå till maj 2017 och turnerar sedan runt i landet.

Ett projekt möter ett annat…

Idag träffade projekt #jagmed det kommunala projektet Stanna i skolan som har pågått sedan hösten 2014 och handlar om att systematiskt följa upp närvaron i åk 7-9 på Nyköpings högstadium genom ett antal närvarocoacher. Vi fick ta del av deras framgångsfaktorer där den främsta anses vara deras förhållningssätt och ständig uppmuntran till de elever som riskerar att få omfattande skolfrånvaro.