Läsårets sista projektgruppsmöte på Framtidsgymnasiet!

Ett läsår går mot sitt slut och idag utvärderade vi projektgruppens arbete, så här i ”deltid”.

Här kommer några citat från utvärderingarna:

Ett bra forum för att träffa andra aktörer.

Nätverkande som ger en känsla av att vara del av ett större sammanhang.

Överlämnande mycket bra!

Jag har redan efter ett halvår samarbetat med flera i projektgruppen!

Stort TACK för ert engagemang och er delaktighet under 16/17. Vi ser fram emot ett till läsår med ännu mer nätverkande!

 

Riksdagspolitiker på besök i Nyköping

Idag har vi berättat för tre riksdagspolitiker om projekt #jagmed. Hans Ekström, Caroline Helmersson Olsson och Sara Karlsson var inbjudna av ordförande i UAIN Gunilla Andersson och ville höra vilka lärdomar vi i projektet har sett hittills. Efter filmvisning (med bland annat en av våra egna deltagare) så beskrev vi hur viktig övergången mellan skolformer är, behovet av ”neutralt” och icke-dömande stöd för både ungdomar och föräldrar i skolfrågor och hur våra ungdomssamordnares förhållningssätt och ihärdighet steg för steg slussar ungdomarna genom skolsituationen.

Planeringsmöte med Nyköping Pride inför sommarens festival

Idag träffade vi Rolle Berge och Helena Dahlström som arrangerar Nyköping Pride den 30 juni och 1 juli. Festivalen kommer att ha ett inslag som kallas Pridetorget på Stora torget där projekt #jagmed också kommer att finnas representerade tillsammans med Landstinget, Svenska kyrkan, Ungdomsfullmäktige, politiska partier med flera. Under fredagen erbjuds öppna föreläsningar i Stadshuset och på lördagen går en parad längs Östra Storgatan som samlas på torget. Projekt #jagmed kommer att hjälpa festivalen med tryck av T-shirts och program, vilket vi är glada och stolta över!

Medverkan på rikskonferensen för IM programmet i Eskilstuna

Idag medverkade projekt #jagmed i rikskonferensen för IM-programmet som ägde rum under 3 dagar i Eskilstuna på Clarion Collection Hotell Bolinder Munktell.

Vi hade två seminarier under rubriken #jagmed ett samspelande piano! och kunde berätta om hur vi lagt upp överlämnandet från åk 9 till gymnasiet och våra insatser för att coacha ungdomarna som är våra deltagare.

Kompetensutvecklingsdag med AcadeMedia i Nyköping

I Nyköping är det fyra av våra skolenheter som ägs av AcadeMedia: LBS, Pysslingen skolor, Framtidsgymnasiet och Vittra. Dessa fyra anordnade en gemensam kompetensutvecklingsdag i Nyköping på Pelles Lusthus den 28 april med fokus på Inkludering och Samarbete. Förste talare var Beppe Singer med rubriken ”10 sätt att misslyckas som lärare” som var en personlig betraktelse över Beppes år som lärare och skolledare.

 

 

Efter Beppe var det två parallella seminarier där den ena handlade om ”Hållbart lärarskap och Kollektiv intelligens” med föreläsare Helén Landin.

På kurs i lösningsfokuserad coachning i Örebro

Ungdomssamordnare Anna Bjurenborg och elevkoordinator i #jagmed Katrineholm Cissie Brunosson tillsammans med projektledare Anna Hedeklint deltar i en heldagskurs inriktad på lösningsfokuserad coachning. Folkhälsovetare och friskvårdspedagog Sussan Öster beskriver grunderna i det lösningsfokuserade förhållningssättet och framgångsfaktorer för att bli effektiv som coach.

Vi får även med oss boken Coachning Rätt och slätt av Peter Szabo och Daniel Meier som är översatt av Susann Öster.

Under dagen fick vi prova på flera olika praktiska övningar som en coach ställs inför. Det grundläggande är att verkligen tro på att individen eller gruppen är expert själv på sin egen lösning och redan har den inom sig.