Lärkonferens i Örebro om Att motverka studieavbrott på gymnasieskolan och vägen tillbaka

Vi hade en mycket intressant och lärorik dag i Örebro då region Örebro hade bjudit in till lärkonferens om Att motverka studieavbrott på gymnasieskolan och vägen tillbaka. Medverkade gjorde bl.a. skolverket, nationalekonom Elin Vimefall från Örebro universitet samt Robert Palmér från Magelungen. Tillsammans svarade de på frågor som, vilka blir konsekvenserna och effekterna av att ungdomar inte får ut sin gymnasieexamen? Vad kan kommuner vinna på att lägga mer resurser på tidiga insatser? Hur kan vi vända hög frånvaro till närvaro?

 

Projektet beskriver: Gymnasieskolan kämpar med utmaningar, men alltför många ungdomar klarar ändå inte att fullfölja sin utbildning. Att elever inte klarar av sin gymnasieutbildning kan få stora konsekvenser för den enskilde och för samhället. Därför driver Region Örebro projektet #jagmed – unga till utbildning och arbete.

Vi fick mycket tankar och idéer att bära med oss hem från denna dag. Tack Örebro!:)

Utbildning i SIP och om orosanmälan för elevhälsopersonal

  Utbildningen idag omfattade 70 personer i Nyköping.

Dagens SIP utbildning är ett led i projekt #jagmeds utvecklande av bra metoder för samverkan, framför allt samverkan mellan skolor och social omsorg. Den samverkan kan bli mycket framgångsrik om man samlas kring en ”samordnad individuell plan” för en ungdom som är i behov av insatser från olika aktörer.

I Sörmland kan även skolpersonal ta initiativ och sammankalla till ett SIP möte sedan 1 januari 2017.

Här kommer utdrag från en av utvärderingarna efter SIP-utbildningen:

Vill bara framföra mitt största TACK för idag. Otroligt generös inbjudan och föreläsning med så viktigt innehåll. Fick med mig både inspiration och ”påfyllning”. Viket otroligt viktigt jobb ni varje dag gör, rädda liv kan man göra på många sätt såsom ni dagligen gör. Fortsätt ert goda arbete och så  passar jag även på att önska er ALLA en trevlig sommar.

Presentation på saknätverk i Örebro om Överlämnande

Saknätverk Övergångar bjöd in oss till Fellingsbro folkhögskola i Örebro för att höra våra tankar och arbetssätt kring trygga övergångar.

Dagen började med en rundvandring på skolan där vi delgavs information om hur de arbetar, om vika program de erbjuder och varför. Det blev sedan efter vår presentation ett givande samtal om överlämnandeblankett, elevens behov i centrum samt hur information vid överlämnande ges ifrån samt tas emot på bästa sätt. Vi diskuterade också vikten av överlämnande konferens, när den bör äga rum samt vilken information som bör föras vidare, med eller utan samtycke.

Vi tackar för inbjudan, en god lunch och en givande dag:)

Möte m projektutvärderarna från Linköpings Universitet

Vid mötet idag redovisade utvärderarna från Linköpings Universitet hur enkätsvaren ser ut för Sörmlands del, det vill säga hur projektmedarbetarna har uppfattat projektets förankring och process i de olika faserna som projektet består av. Det är många som upplever att projektets metoder fungerar för att nå målen och framför allt beskrivs ”metoden” som att ”utgå från eleven i alla situationer” och ”vara elevens röst”.

Ett sätt som projektet har arbetat med de horisontella principerna är att våra ungdomssamordnare rent konkret har sett till att elevens tillgänglighetsbehov har tillgodosetts i studiesituationen.

Rundvandring på Nyköpings nya gymnasiecampusområde

Nyköpings gymnasium ska samlas till ett campusområde. Det innebär att lokalerna på Gripenområdet ska renoveras och byggas om för att ge plats åt elever och program från Tessinskolan. Projektledare Anna Hedeklint och ungdomssamordnare Johanna Karlsson besökte Hus X idag för att titta på de nymöblerade lokalerna.

Hus X blir skolans nya huvudbyggnad. Hus X, länkar ihop de andra byggnaderna samt är skolans välkomnande entré för elever, personal och besökare. Genom huvudentrén kommer man mitt in i skolan. Byggnaderna formar en halvcirkel runt en öppen yta som rymmer en cykelparkering för 400 cyklar, ett skoltorg och den befintliga gräsplanen.

skiss

Studiebesök på Drivhuset i Oxelösund

Idag träffades projektarbetsgruppen för sitt månadsmöte på Drivhuset, en samverkansplattform för ungdomar och vuxna i Oxelösund. Vi fick en presentation och guidad visning runt i de snart färdiga lokalerna på Campus Oxelösund av jobbcoacherna Helena och Yvonne. En presentation av KAA i Oxelösund fick vi också av studie- och yrkesvägledare Anita Hansson.

EU in my region – konferens i Norrköping om EU:s fonder

Vilka investeringar har gjorts på lokal och regional nivå i Östra Mellansverige? Vilka framtida utmaningar finns i regionen som strukturfonderna ska fokusera på? Projekt #jagmed deltar som utställare på konferensen på Arbetets museum i Norrköping idag! På bilden från vänster: Malin Sjöberg #jagmed Norrköping, Linda Jonsson Melin, kommunikatör #jagmed och Jessica Lundin, #jagmed Nyköping-Oxelösund.

PlugIns slutkonferens i Stockholm – ungdomarnas egna berättelser

Under sex års tid har Plug In varit Sveriges största samverkansprojekt med fokus på unga som riskerar att avbryta sina studier eller som redan hoppat av gymnasiet.

Plug In startade 2012 med målsättningen att på regional och lokal nivå pröva nya metoder för att få fler elever att fullfölja sina gymnasiestudier. Fortsättningsprojektet Plug In 2.0 pågick mellan 2015 och våren 2018, med fokus på att utveckla det som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer.

Plug In 2.0 har delvis finansierats av Europeiska socialfonden och samordnades av SKL tillsammans med GR och sju andra regioner.

Ta del av ungdomarnas egna berättelser HÄr: