Nätverksträff för specialpedagoger – den första i sitt slag!

Under projekttiden har vi träffat många specialpedagoger i Nyköping och Oxelösund som upplevt att de saknar ett forum att träffas och utbyta erfarenheter med andra inom samma yrkesområde. Därför ville vi anordna en första träff som kan bli början till ett varaktigt nätverk för specialpedagoger och speciallärare. 24 personer dök upp! Under träffen diskuterades vilka områden som känns aktuella och meningsfulla att fördjupa sig i, under kommande träffar.

Studiebesök på Fryshuset i Stockholm

Genom saknätverket Risk för avhopp blev vi inbjudna till Fryshuset i Stockholm där vi guidades runt av grundskolans rektor Madeleine Sahlin. Särskilt spännande var att höra om skolans ledarskapsutbildningar för elever, personal och även föräldrar!

         

Framgångsfaktorer på Fryshuset är: att de unga står i centrum, reell elevdemokrati, höga krav på ledarskapet, samverkan med andra aktörer, passionerade intressen, närvarande vuxna, förhållningssätt istället för regler, fostran istället för uppfostran, ”problem” är lärande och utveckling.

Infoträff Magelungen Södertälje

Den 14 november åkte delar av arbetsgruppen för en samlad modell för skolnärvaro till Södertälje för att lyssna på hur personal inom Magelungens verksamhet arbetar med hemmasittare där. Vi fick lyssna på Ia Sundberg Lax från Magelungens HSP-team som presenterade deras arbetsmetoder. Hon syntes tidigare under hösten tillsammans med Robert Palmér i Nyhetsmorgon i TV4, se följande klipp    

Vilka råd ger då Magelungen oss som arbetar med ungdomar? Följande:
– arbeta strukturerat och målinriktat – kartlägg innan du sätter in åtgärder  – möt eleven där hen är och där problemen uppstår, många utmärkta insatser har stupat på att eleven inte tar sig dit, och insatsen tar sig inte till eleven  – samarbeta på riktigt , skrota stuprören!  – utvärdera, ta hjälp om man inte kommer vidare!

Nätverksträff och SIP-utbildning för skolledare

SIP står för Samordnad Individuell Plan. Projekt #jagmed har som delmål att utveckla och förbättra samverkan mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen och även samverkan mellan kommun och landsting. Ett sätt att samverka är genom att samla sig kring en individuell plan för en ungdom som är i behov av insatser från olika aktörer. Under denna förmiddag guidade vi skolledare på högstadiet och gymnasiet i grunderna för hur SIP kan gå till, genom lagstiftning och konkreta exempel, med material från SKL och tillsammans med projektledare för Psykisk Hälsa Eeva-liisa Blomberg. Utvärderingarna från dagen visade att det var mycket uppskattat att få denna kunskap då även skolpersonal numera kan initiera ett SIP-möte.

         

Möte med Nyköpings Ungdomsfullmäktige

Idag träffade vi styrelsen i Nyköpings Ungdomsfullmäktige och pratade om övergången från grundskolan till gymnasiet.

Nyköpings ungdomsfullmäktiges (NU) möten handlar om att rösta igenom förslag som styrelsen eller arbetsgrupperna jobbat fram. De förslag som röstas fram går sedan vidare till Kommunstyrelsen. Mer praktiskt arbete som att planera mindre event för ungdomar, skriva texter eller jobba fram kampanjmaterial görs av ungdomsfullmäktiges ledamöter. Arbetet sker ibland i helgrupp, ibland i arbetsgrupper. NU håller möten 4-6 gånger per år i Stadshuset, och det finns plats för 50 högstadie- och gymnasieungdomar.

Styrelsen

  • Ordförande: Omar Hassen, Nyköpings Enskilda Gymnasium
  • Vice ordförande: Malin Andersson, Kunskapsskolan
  • Sekreterare: Miranda Viberg, Kunskapsskolan
  • Vice sekreterare: Nils Wellander, Kunskapsskolan
  • Ledamot: Linus Nylund, Nyköpings högstadium, Omega
  • Ledamot: Luna Deng, Kunskapsskolan
  • Ledamot: Vakant

Styrelsens uppdrag handlar om att hjälpa ungdomsfullmäktige att fungera så bra som möjligt. Vi jobbar bland annat med utvärderingar, undersökningar, beslutsordning, utbildningsdagar, mötesformer och planering.

 

Efterlängtat samverkansmöte med BUP

Vid vårt månadsmöte för projektgruppen i november var Barn- och Ungdomspsykiatrin särskilt inbjudna för att berätta om sin verksamhet och hur skolpersonal, föräldrar och andra kan komma i kontakt med dem. De har ett telefonnummer 010-4925828 för rådgivning eller bokning av nya eller pågående ärenden.

BUP har i flera elevärenden samverkat med #jagmed kring ungdomarnas studiesituation. De upplever att #jagmeds samordnare är mycket trygghetsskapande för elever som stegvis behöver stöd för att klara att erövra skolans värld och de ser samordnarna som ”detektiver” som tar reda på vad som fungerar i skolan för just den eleven och sedan följer upp tillsammans med eleven hur det går i vardagen.

De närvarande hade flera frågor till BUP när det gällde elevhälsans remisser (som inte behöver skickas in via Resursteamet), överlämningen från BUP till Vuxenpsykiatrin, om BUPs prioriteringslista är känd i alla skolor mm. Detta var ett välbehövligt möte med flera klargöranden för alla som deltog. Ett stort tack till Ulrika, Frida och Fredrik som besökte oss!

En skola för alla?

Projektledare och medarbetare i projekt #jagmed bjöds in till två inspirerande dagar på Haga Slott, utanför Enköping, för att synliggöra konkreta metoder och resultat i projektet. Inbjudna gäster under den första dagen var: Lennart Rådbrink och Johanna Benfatto från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Helene Lidström, leg arbetsterapeut och Emma Westas Rödin och Siri Strand på Pillerpodden!

SPSM har mycket bra material och bra verktyg för elever i behov av stöd på sin hemsida som du hittar här:

Här på slottstrappan står (nästan) alla projektledare i de fem länen där #jagmed bedrivs!

Pillerpodden kan man lyssna på många gånger…