PlugIns slutkonferens i Stockholm – ungdomarnas egna berättelser

Under sex års tid har Plug In varit Sveriges största samverkansprojekt med fokus på unga som riskerar att avbryta sina studier eller som redan hoppat av gymnasiet.

Plug In startade 2012 med målsättningen att på regional och lokal nivå pröva nya metoder för att få fler elever att fullfölja sina gymnasiestudier. Fortsättningsprojektet Plug In 2.0 pågick mellan 2015 och våren 2018, med fokus på att utveckla det som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer.

Plug In 2.0 har delvis finansierats av Europeiska socialfonden och samordnades av SKL tillsammans med GR och sju andra regioner.

Ta del av ungdomarnas egna berättelser HÄr:

Välbesökt Framtidens utbildningsmässa i Nyköping

Idag fanns projekt #jagmed representerat på Framtidens utbildningsmässa i Nyköping, en egen mässa för yrkesutbildningar och eftergymnasiala studier och den första i sitt slag i Nyköping-Oxelösund. Mässan var ett initiativ från Campus Nyköping, Arbetsförmedlingen Södra Sörmland och Campus Oxelösund. Det var ett stort intresse och många besökare. På bilden ovan syns:   Urban Granström, Kommunstyrelsens ordförande i Nyköping och Jessica Lundin, ungdomssamordnare och Catharina Fredriksson, ordförande i Kommunstyrelsen i Oxelösund.

Projektgruppsmöte med information om projekt VAL

Idag fick den något decimerade projektgruppen (”vabbruari”)  information om projekt VAL som stöds av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektet ska ge unga vuxna mellan 18-25 år en chans att prova på arbetslivet. De blir individuellt matchade mot en arbetsplats och handledare och kan få praktik upp till 7 månader, på hel- eller deltid. Läs mer om projektet här

Nätverksträff för specialpedagoger – den första i sitt slag!

Under projekttiden har vi träffat många specialpedagoger i Nyköping och Oxelösund som upplevt att de saknar ett forum att träffas och utbyta erfarenheter med andra inom samma yrkesområde. Därför ville vi anordna en första träff som kan bli början till ett varaktigt nätverk för specialpedagoger och speciallärare. 24 personer dök upp! Under träffen diskuterades vilka områden som känns aktuella och meningsfulla att fördjupa sig i, under kommande träffar.