Kompetensutvecklingsdag med AcadeMedia i Nyköping

I Nyköping är det fyra av våra skolenheter som ägs av AcadeMedia: LBS, Pysslingen skolor, Framtidsgymnasiet och Vittra. Dessa fyra anordnade en gemensam kompetensutvecklingsdag i Nyköping på Pelles Lusthus den 28 april med fokus på Inkludering och Samarbete. Förste talare var Beppe Singer med rubriken ”10 sätt att misslyckas som lärare” som var en personlig betraktelse över Beppes år som lärare och skolledare.

 

 

Efter Beppe var det två parallella seminarier där den ena handlade om ”Hållbart lärarskap och Kollektiv intelligens” med föreläsare Helén Landin.

På kurs i lösningsfokuserad coachning i Örebro

Ungdomssamordnare Anna Bjurenborg och elevkoordinator i #jagmed Katrineholm Cissie Brunosson tillsammans med projektledare Anna Hedeklint deltar i en heldagskurs inriktad på lösningsfokuserad coachning. Folkhälsovetare och friskvårdspedagog Sussan Öster beskriver grunderna i det lösningsfokuserade förhållningssättet och framgångsfaktorer för att bli effektiv som coach.

Vi får även med oss boken Coachning Rätt och slätt av Peter Szabo och Daniel Meier som är översatt av Susann Öster.

Under dagen fick vi prova på flera olika praktiska övningar som en coach ställs inför. Det grundläggande är att verkligen tro på att individen eller gruppen är expert själv på sin egen lösning och redan har den inom sig.

Samverkansmöte i projektgruppen med information från Gymnasieantagningen och Arbetsförmedlingen

Nu har den preliminära antagningen till gymnasiet gjorts. Gymnasiewebben är öppen så att de som sökt till gymnasiet kan logga in för att se sitt preliminära antagningsbesked. Preliminärantagningen gäller nationella program och alla sökbara introduktionsprogram på gymnasieskolan. Projektgruppen får här information om sökbilden till olika program och information om omvalsperioden som pågår fram till 10 maj.

Utvärderingsdag i projekt #jagmed

En viktig del i projekt #jagmed är reflektion kring våra arbetsmetoder som vi testar med deltagare och reflektion kring den samverkan som vi försöker utveckla mellan personalgrupper på högstadiet, gymnasiet och externa aktörer. Den 12 april ägnade vi därför dagen åt att sammanställa det vi har gjort hittills och fundera kring vad som varit framgångsrikt.

Vår kommunikatör Annika Broman hjälpte oss att förbereda vår kommande medverkan på Rikskonferensen för IM-programmet då vi vill lyfta fram ett par av våra deltagares ”resa” genom bildspel och en kort film.

Under dagen fick vi även information från vår nuvarande projektägare Tobias Ankarswärd att han går vidare till ny arbetsgivare och #jagmed i Nyköping- Oxelösund får ny projektägare, Magnus Uppman verksamhetschef på Barn och Utbildning i Nyköping.

Ett ungdomsprojekt möter ett annat!

Kristina Wikström är ny samordnare för projektet Social Insats Grupp i Nyköping sedan februari 2017. Hon tillhör Barn- och Ungdomsenheten på Division Social Omsorg i kommunen och har sin arbetsplats på Forsgränd 12.

Enligt information från Sveriges kommuner och landsting (SKL): SKL stöder arbetet kring etablering av sociala insatsgrupper i Sveriges kommuner. Sociala insatsgrupper är en arbetsmetod för samverkan mellan socialtjänst, skola och polis för att hjälpa unga att sluta begå brott. Arbetet i sociala insatsgrupper avser samverkan kring en ung person där socialtjänsten ansvarar för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges behov. Det arbete och de insatser som görs för den unge ska ske inom ramen för de medverkandes ordinarie verksamhet. Arbetsmetoden sociala insatsgrupper utgår från samverkan på individnivå med regelbundna möten där alla berörda myndigheters representanter och individen deltar, under socialtjänstens ledning. Samverkan på individnivå görs möjlig genom ett samtycke från den unge eller den unges vårdnadshavare.

I Nyköping är det ett treårigt projekt som kan komma att bli en del av ordinarie verksamhet. Socialtjänsten tar beslut om vilka som ska erbjudas att delta och sedan ska ungdomen och vårdnadshavare ge sitt samtycke. De kriterier som Nyköping använder sig av är unga som begår brott i tidig ålder och uppvisar flera riskfaktorer samtidigt. Målet är att när projektet är slut ska Nyköping har lyckats med samverkan kring 10 ungdomar.

Utbildningsradion intervjuar Jessica, en av våra ungdomssamordnare

Programmet heter Lärarrummet och sänds i P1 på torsdagar.

Lärarrummet är en reportageserie som följer engagerade och inspirerande pedagoger i deras arbete. Programmet görs av UR och du hittar tidigare program i serien här. Jessica berättade hur hennes arbetsdag kan se ut i sitt uppdrag som samordnare för ungdomar mellan 15-20 år, som är inskrivna i projektet som deltagare.

Lokal ledningsgrupp månadsmöte i april

Vid ledningsmötet redogjordes för aktuellt läge i projektet, antal deltagare och nuläge efter de senaste aktiviteterna (såsom läxhjälp, kontakt med Anhörigcenter, alternativet KAA) och vad som händer framåt.

Implementering av projektet i de två kommunernas ordinarie verksamheter diskuteras i allt högre grad och gränsdragningen mellan skolans uppdrag/ansvar och socialtjänstens uppdrag.

På konferens i Stockholm Utmanande och effektiv undervisning

Den 30 och 31 mars fick vi möjlighet att lyssna på James Nottingham och hur utmanade arbetssätt och fokus på processen (istället för resultatet) ger bättre förutsättningar för elever att lära och utvecklas.

Förutom James Nottingham så föreläste även Bosse Larsson, Anne-Marie Körling och John Steinberg. Nyckelorden i deras budskap är kollegialt lärande, growth mindset, feedback och att våga utmana både sig själv som lärare och eleverna!

Studiebesök hos närvarocoacherna i Norrköping

Idag har vi besökt Niklas, Malin och Jenny som är närvarocoacher i #jagmed projektet i Norrköping. De arbetar på de kommunala gymnasieskolorna i Norrköping med fokus på elever som har hög skolfrånvaro och ingår i elevhälsoteamet på respektive skolenhet. De berättade om sina framsteg och utmaningar i projektet och vi fick också en fin lunchpromenad i vårsolen längs med Motala ström. Tack för besöket!

Möte om samverkan med Anhörigcenter

Monica Berg är den som erbjuder samtalsstöd och kostnadsfri rådgivning på Anhörigcenter i Nyköping.  Bland annat så erbjuds varje termin anhöriggrupper för föräldrar till barn/ungdomar med Aspberger syndrom/ ASD. Läs mer på Anhörigcenters hemsida. Till hösten 2017 så kommer projekt #jagmed att finnas med under den nationella anhörigveckan som uppmärksammas i oktober varje år.