Lovskola vecka 44

Nu kan du som lärare/mentor anmäla dina elever till lovskola 3 dagar under v 44 (måndag – onsdag). Lovskolan är till för elever på alla gymnasieutbildningar i Nyköpings kommun.

Det finns möjlighet att läsa:

  • matematik
  • engelska
  • svenska

Lovskolan kommer att vara på Nicolaiskolan i Nyköping. Det serveras ingen skollunch dessa dagar.

Lovskolan vänder sig till elever som nu går i årskurs 3 och har, eller riskerar att få, ett F i något/några av ämnena matematik, engelska eller svenska. Ordinarie lärare skickar med eleven läromedel och undervisningsmaterial till lovskolan.

Under dessa dagar erbjuds eleven att få stöd och hjälp med de uppgifter som ordinarie lärare skickat med.

Anmälan

Ansvarig lärare alt. mentor skickar ett mail till: jagmed@nykoping.se.

Följande uppgifter skall finnas med:

Elevens namn, klass, skola, ämnen som önskas läsa samt undervisande lärares namn. Sista dag för anmälan är 26/10.

info-lovskola-v44