Läsårets sista projektgruppsmöte på Framtidsgymnasiet!

Ett läsår går mot sitt slut och idag utvärderade vi projektgruppens arbete, så här i ”deltid”.

Här kommer några citat från utvärderingarna:

Ett bra forum för att träffa andra aktörer.

Nätverkande som ger en känsla av att vara del av ett större sammanhang.

Överlämnande mycket bra!

Jag har redan efter ett halvår samarbetat med flera i projektgruppen!

Stort TACK för ert engagemang och er delaktighet under 16/17. Vi ser fram emot ett till läsår med ännu mer nätverkande!

 

Riksdagspolitiker på besök i Nyköping

Idag har vi berättat för tre riksdagspolitiker om projekt #jagmed. Hans Ekström, Caroline Helmersson Olsson och Sara Karlsson var inbjudna av ordförande i UAIN Gunilla Andersson och ville höra vilka lärdomar vi i projektet har sett hittills. Efter filmvisning (med bland annat en av våra egna deltagare) så beskrev vi hur viktig övergången mellan skolformer är, behovet av ”neutralt” och icke-dömande stöd för både ungdomar och föräldrar i skolfrågor och hur våra ungdomssamordnares förhållningssätt och ihärdighet steg för steg slussar ungdomarna genom skolsituationen.

Planeringsmöte med Nyköping Pride inför sommarens festival

Idag träffade vi Rolle Berge och Helena Dahlström som arrangerar Nyköping Pride den 30 juni och 1 juli. Festivalen kommer att ha ett inslag som kallas Pridetorget på Stora torget där projekt #jagmed också kommer att finnas representerade tillsammans med Landstinget, Svenska kyrkan, Ungdomsfullmäktige, politiska partier med flera. Under fredagen erbjuds öppna föreläsningar i Stadshuset och på lördagen går en parad längs Östra Storgatan som samlas på torget. Projekt #jagmed kommer att hjälpa festivalen med tryck av T-shirts och program, vilket vi är glada och stolta över!

Medverkan på rikskonferensen för IM programmet i Eskilstuna

Idag medverkade projekt #jagmed i rikskonferensen för IM-programmet som ägde rum under 3 dagar i Eskilstuna på Clarion Collection Hotell Bolinder Munktell.

Vi hade två seminarier under rubriken #jagmed ett samspelande piano! och kunde berätta om hur vi lagt upp överlämnandet från åk 9 till gymnasiet och våra insatser för att coacha ungdomarna som är våra deltagare.