Välbesökt Framtidens utbildningsmässa i Nyköping

Idag fanns projekt #jagmed representerat på Framtidens utbildningsmässa i Nyköping, en egen mässa för yrkesutbildningar och eftergymnasiala studier och den första i sitt slag i Nyköping-Oxelösund. Mässan var ett initiativ från Campus Nyköping, Arbetsförmedlingen Södra Sörmland och Campus Oxelösund. Det var ett stort intresse och många besökare. På bilden ovan syns:   Urban Granström, Kommunstyrelsens ordförande i Nyköping och Jessica Lundin, ungdomssamordnare och Catharina Fredriksson, ordförande i Kommunstyrelsen i Oxelösund.

Projektgruppsmöte med information om projekt VAL

Idag fick den något decimerade projektgruppen (”vabbruari”)  information om projekt VAL som stöds av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektet ska ge unga vuxna mellan 18-25 år en chans att prova på arbetslivet. De blir individuellt matchade mot en arbetsplats och handledare och kan få praktik upp till 7 månader, på hel- eller deltid. Läs mer om projektet här

Nätverksträff för specialpedagoger – den första i sitt slag!

Under projekttiden har vi träffat många specialpedagoger i Nyköping och Oxelösund som upplevt att de saknar ett forum att träffas och utbyta erfarenheter med andra inom samma yrkesområde. Därför ville vi anordna en första träff som kan bli början till ett varaktigt nätverk för specialpedagoger och speciallärare. 24 personer dök upp! Under träffen diskuterades vilka områden som känns aktuella och meningsfulla att fördjupa sig i, under kommande träffar.

Studiebesök på Fryshuset i Stockholm

Genom saknätverket Risk för avhopp blev vi inbjudna till Fryshuset i Stockholm där vi guidades runt av grundskolans rektor Madeleine Sahlin. Särskilt spännande var att höra om skolans ledarskapsutbildningar för elever, personal och även föräldrar!

         

Framgångsfaktorer på Fryshuset är: att de unga står i centrum, reell elevdemokrati, höga krav på ledarskapet, samverkan med andra aktörer, passionerade intressen, närvarande vuxna, förhållningssätt istället för regler, fostran istället för uppfostran, ”problem” är lärande och utveckling.

Infoträff Magelungen Södertälje

Den 14 november åkte delar av arbetsgruppen för en samlad modell för skolnärvaro till Södertälje för att lyssna på hur personal inom Magelungens verksamhet arbetar med hemmasittare där. Vi fick lyssna på Ia Sundberg Lax från Magelungens HSP-team som presenterade deras arbetsmetoder. Hon syntes tidigare under hösten tillsammans med Robert Palmér i Nyhetsmorgon i TV4, se följande klipp    

Vilka råd ger då Magelungen oss som arbetar med ungdomar? Följande:
– arbeta strukturerat och målinriktat – kartlägg innan du sätter in åtgärder  – möt eleven där hen är och där problemen uppstår, många utmärkta insatser har stupat på att eleven inte tar sig dit, och insatsen tar sig inte till eleven  – samarbeta på riktigt , skrota stuprören!  – utvärdera, ta hjälp om man inte kommer vidare!