– Blåsippan ute i backarna står, Niger och säger att nu är det vår.

En av våra vanligaste vårsånger. Musiken av Alice Tegnér och texten skriven av Anna Maria Roos. Jag minns med vilken glädje vi sjöng den visan i skolan, varje vår. När jag gick i tredje årskursen fick vi flickor papperskläder gjorda av vår lärarinna, i kräppapper. Några flickor fick vara blåsippor och några hade vita kläder och mössor och fick föreställa videung. – Sov du lilla videung än så är det vinter…….. Musiken av Alice Tegnér och texten skriven av Zackarias Topelius. Vi sjöng och dansade för våra föräldrar och fick stora applåder. Pojkarna fick vara granar och björkar i den vackra skogen. Jag minns allt så tydligt fast det är sextio år sedan.

Hemma i Lid fanns massor med blåsippor och videung på Sandaåsen. Vi barn promenerade gärna dit och plockade stora buketter. Det värsta var bara att klara sig förbi en stor svart hund som hette Lippo. Han var så argsint och kunde jaga oss en bit på landsvägen och skällde så det ekade mot Högberga, där han hörde hemma. Som tur var kom tant Anna ut och ropade på honom och vi kunde pusta ut. Sen dess har jag en väldig respekt för stora hundar.

När jag arbetade som rektor på Brandkärrskolan, blev det på nittiotalet aktuellt för oss rektorer att skapa fritidshem på våra skolor. Barnen som efter skoltid hade behov av tillsyn och omvårdnad, erbjöds och erbjuds fortfarande, plats i fritidshem. Tidigare hade fritidsverksamheten varit inrymd i förskolorna. Nu skulle en förändring ske. Vi som var rektorer skulle skapa plats inom skolans väggar. Vi skulle se till att lämplig ombyggnation och inredning ägde rum samtidigt som skolverksamheten pågick som vanligt. Jag hade tre klassrum som direkt kunde byggas om, för de stod tomma. Jag och vår vaktmästare diskuterade med byggarbetare från kommunen.

Vi kom muntligt överens om hur omvandlingen skulle ta sig ut. Vi ritade med en tavelkrita på golvet var olika inredningsdetaljer skulle ligga. Så skapades t.ex. köken till tre avdelningar. Vi köpte möbler och utrustningar för barnens aktiviteter. På det viset skapades kommunens första fritidshem. Det stod färdigt för inflyttning just i början av april. Jag döpte det till Blåsippan. Så småningom skapades även två fritidsavdelningar till. Då hade våren hunnit lite längre så de fick namnen Vitsippan och Gullvivan.

Jag hade så stor efterfrågan på platser så jag kunde fylla tre avdelningar. När allt var klart inbjöd jag till presskonferens. Nyhetsvärdet var stort. Fritidshemmen är fortfarande kvar.

Här på Hållet vet jag inte om det finns några Blåsippor eller Videung, men i maj vet jag i alla fall att marken är täckt av Vitsippor, som lyser upp hela Hållet. Då plockar vi stora buketter och njuter.

Kristina Schmidt