Om bloggen

Enligt FN´s barnkonvention ska alla barn ha rätt till att få delta aktivt i samhället, lika rätt och lika värde . Alla barn har rätt till lek, vila och fritid.                           Hos oss på Ängen kommer alltid eleverna i första rummet.

 

Alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.